At jeg må kende ham kapitel 311. Fra side 311.     Fra side 315 i den engelske udgave.ren side   tilbage

5. november - Den kristnes væddekamp

(311)  Ved I ikke, at de, der løber på væddeløbsbanen, ganske vist alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb således, at I kan vinde den! Enhver, der deltager i idrætskamp, er afholdende i alt; de andre for at få en sejrskrans, der visner, vi for at få en sejrskrans, der aldrig visner. - 1. Kor. 9, 24.25.ret

(311)  ..... Her sætter Paulus et skarpt skel for at få de foregivne kristne til at skamme sig over deres svage anstrengelser, mens de forsvarer deres selviske eftergivenhed over for nydelser og nægter ved selvfornægtelse og strengt mådehold at indtage et standpunkt, der ville give dem lykke til at sejre. Alle, der indskrev sig på listen til de offentlige væddekampe, lod sig opildne ved håbet om at vinde en pris, hvis heldet fulgte dem. På samme måde stilles der den kristne en sejrspris i udsigt, troskabens belønning ved løbets afslutning. .....ret

(311)  Alle løb, men kun én modtog sejrsprisen. De andre, som stred for den forgængelige laurbærkrans, måtte tabe, hvor grundig deres forberedelse end havde været, og hvor alvorlige og målbevidste anstrengelser de end havde gjort sig. Sådan går det ikke til ved de kristnes væddekamp. ..... Den svageste såvel som den stærkeste hellige kan opnå den udødelige herligheds krone, hvis han helt giver sig hen til opgaven og vil underkaste sig savn og tab for Kristi skyld. ..... ret

(311)  Hvis vi opdyrker unaturlig begærlighed og tilfredsstiller den på enhver måde, gør vi brud på naturens love, og følgen heraf vil blive fysisk, åndelig og moralsk svækkelse. Vi bliver herefter uskikkede til de vedholdende , forhåbningsfulde og energiske anstrengelser, vi kunne have gjort os, hvis vi havde rettet os efter naturens love. Hvis vi skader et eneste af legemets organer, berøver vi Gud den tjeneste, vi kunne have ydet ham. ret

(311)   Apostlen henleder vor opmærksomhed på den omhu og flid, der krævedes for at vinde sejren i disse oldtidens kampe. Han formaner alle, der er med i den kristne væddekamp, til at gøre sig al mulig flid for at sikre sig sejren, mens han til opmuntring for dem viser dem ærens krone, som den retfærdige dommer vil give til alle, der er tro indtil løbets slutning. ..."ret

næste kapitel