At jeg må kende ham kapitel 312. Fra side 312.     Fra side 316 i den engelske udgave.ren side   tilbage

6. november - Et forbillede for de troende

(312)  Thi Guds nåde blev åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige: begæringer og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i den nuværende verden. - Titus 2, 11.12.ret

(312)  Der er store ting, vi skal gøre, hvis vi ønsker at arve det evige liv. Vi skal sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve et liv i retfærdighed.†&... Der findes ingen frelse for os undtagen i Jesus, thi det er ved tro på ham, at vi får magt til at blive Guds børn. Men det er ikke blot en forbigående tro, det er en tro, der arbejder for Kristus.†&. Levende tro viser sig ved at åbenbare en offervillighedens og hengivelsens ånd for Guds sag. De, der ejer den, står under Immanuels mærke og fører med held kampen mod mørkets magter. De står rede til at gøre, hvad som helst deres anfører befaler dem. Enhver af dem formanes til at være "et forbillede for de troende i tale, i færd, i kærlighed, i troskab, i renhed". 1.Tim 4,12. Thi vi skal "leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt" i den nuværende verden som et billede på Kristi egenskaber og ved at åbenbare hans ånd. …. ret

(312)  De, der har sluttet sig til Jesus, er forenede med alle tings skaber og opretholder. De har en kraft, som verden ikke kan give og heller ikke fratage dem. Men skønt de har fået store og herlige forrettigheder, skal de ikke blot glæde sig over deres velsignelser Som husholdere over Guds mangfoldige nåde skal de blive en velsignelse for andre. De har fået store sandheder betroet, og "enhver, som har fået meget givet, af ham skal man kræve meget". Luk 12,48. Der hviler et tungt ansvar på alle, der har modtaget budskabet for disse tider. De skal øve en påvirkning, der kan drage andre ind i lyset af Guds ord. … Vi er vor broders vogter. …. ret

(312)  Hvis vi virkelig tror på Jesus, opfanger vi herlighedens stråler, og vi skal sprede lys på den mørke vej for dem omkring os. Vi skal åbenbare vor frelsers milde sind, og mange vil lade sig lede ved vor påvirkning til at "se Guds Lam, som borttager verdens synd". Joh 1,29."ret

næste kapitel