At jeg må kende ham kapitel 317. Fra side 317.     Fra side 321 i den engelske udgave.ren side   tilbage

11. november - Beregn omkostningerne

(317)  Thi den, som vil frelse sit liv, skal miste det; men den, som mister sit liv for min og evangeliets skyld, han skal frelse det. Thi hvad gavner det et menneske at vinde den hele verden og at bøde med sin sjæl? Thi hvad kan et menneske give til vederlag for sin sjæl? - Mark. 8, 35-37.ret

(317)  Vor Herre Jesus ..... opløfter sin røst for at bryde forblindelsens trolddom i menneskers sind og stille dette betydningsfulde spørgsmål: "Hvad gavner det et menneske at vinde den hele verden og at bøde med sin sjæl?" ..... ret

(317)  I vor verden findes der sygdom og død, og hvor lidt aner vi, hvornår vor personlige prøvetid er forbi. ..... Hvor mange ville ikke, hvis de nu blev kaldt frem for at gøre deres regnskab op, gøre det med og, anger og samvittighedsnag, fordi den prøvetid, Gud havde givet dem, i så høj grad var blevet anvendt til deres egne formål! Sjælens evige vel er blevet frygtelig forsømt til fordel for betydningsløse ting. Netop som Satan ønsker, det skal være, har sindet været travlt optaget af selviske interesser og intet af nogen betydning, og tiden kan gå over i evigheden, uden at man har gjort nogen forberedelse til Himmelen. ret

(317)  Hvad kan lignes ved tabet af et menneskes sjæl? Dette er et spørgsmål, som enhver burde afgøre med sig selv om man vil vinde det evige livs skatte eller miste alt, fordi man har forsømt at gøre Gud og hans retfærdighed til det første og eneste. Jesus, verdens frelser, ..... ser med sorg, hvor mange af dem, der hævder at være kristne, der ikke tjener ham, men kun sig selv. De tænker knap på evighedens virkelighed, til trods for at han gør dem opmærksom på den rige belønning, der venter de trofaste, som vil tjene ham med udelt kærlighed. Han bringer evighedens virkelighed inden for deres synskreds. Han byder dem nu at beregne omkostningerne ved at være Kristi lydige og tro disciple og siger: "I kan ikke tjene både Gud og mammon." Matt 6,24.ret

(317)  Han ønsker at få hver eneste til at føle et ansvar for at bruge den kostbare tid hver i denne verden således, at den daglig vil bære frugt i gode gerninger."ret

næste kapitel