At jeg må kende ham kapitel 320. Fra side 320.     Fra side 324 i den engelske udgave.ren side   tilbage

14. november - Om at handle med Guds gaver

(320)  En gav han fem talenter, en anden to, en tredje én, hver efter hans evne. Så rejste han udenlands. - Matt. 25,15.ret

(320)  Lignelsen om talenterne ..... henvender sig personligt og individuelt til hver eneste mand, kvinde eller barn, der har fået forstandens gave. Din forpligtelse og ansvarlighed står i forhold til de talenter, Gud har skænket dig. ..... Da husets herre kaldte på sine tjenere, gav han hver mand sin gerning. Hele Guds familie er indbefattet i ansvarligheden for at bruge deres Herres ejendom. Hvert menneske, lige fra de ringeste og mest ubetydelige til de største og mest ophøjede, er en moralsk medhjælper, der er udstyret med evner, som han skal stå Gud til regnskab for. ..... Åndelige, sjælelige og fysiske evner, indflydelse, stilling, pengemidler, venskaber, medfølelse, det er alt sammen kostbare talenter, der burde bruges i Mesterens tjeneste. .....ret

(320)  Forretningsmanden må optræde på en måde, hvorved hans Herre kan blive æret på grund af hans retskaffenhed. Han må tage sin gudsfrygt med ind i alt, hvad han foretager sig, og åbenbare Kristi ånd for mennesker. Håndværkeren bør være en flittig og redelig repræsentant for ham, som arbejdede under ringe kår i Judæas byer. Enhver, der nævner Kristi navn, bør arbejde således, at mennesker ser hans gode gerninger og derved kommer til at ære hans skaber og frelser. ..... ret

(320)  De, der er blevet velsignet med størreret

(320)  talenter, burde ikke undervurdere værdien af deres tjeneste, der har fået mindre evner end de selv. Den mindste ting, som er blevet én betroet, er betroet af Gud. Den ene talent kan blive fordoblet ved flittig brug under Guds velsignelse, og de to kan blive forøget til fire, når de bliver brugt i Kristi tjeneste, og således kan det svageste redskab vokse i kraft og brugbarhed. De alvorlige formål, de selvfornægtende bestræbelser bliver alle set, påskønnet og godkendt af vor Gud i Himmelen. ..... Kun Gud kan vurdere deres tjenestes værdi og se den vidtrækkende indflydelse, der udøves af ham, som arbejder for sin skabers ære."ret

næste kapitel