At jeg må kende ham kapitel 321. Fra side 321.     Fra side 325 i den engelske udgave.ren side   tilbage

15. november - Gudsfrygten i de små ting

(321)  Hans herre sagde til ham: “Vel, du gode og tro tjener, du har været tro over lidt, jeg vil sætte dig over meget; gå ind til din herres glæde.” - Matt. 25,23.ret

(321)  Kristus sagde: "Den, som er tro i det små, er også tro i det store." Luk 16,10. Nogle mener ikke, at det er nødvendigt at være særlig nøjeregnende i småting, men dette er Satans bedrag.ret

(321)  Selviskhed er medvirkende til al uhæderlighed og mangel på ærlighed. ..... Hos mange af de unge, der hævder at tro på sandheden, findes der forfængelighed, hovmod, laster og ligegyldighed, som gør dem hensynsløse og uegnede til at leve et ædelt og rent liv her og uskikkede til det fremtidige liv herefter. ..... Ikke alle sørger for en omhyggelig udnyttelse af den tid, de har fået betaling for. De, der sløser tiden bort eller ikke gør den bedst mulige brug af den, berøver Gud noget. Nogle ..... har en meget gunstig opfattelse af dem, der er letsindige og ligeglade både med penge og tid, men Gud ser alle disse ting i det rette lys. som bedrag, han vil hævne. ret

(321)  Tiden, evnerne og dygtigheden skal anvendes og give det bedst mulige udbytte. ..... Enhver må være sine principper tro, som om den Almægtiges blik hvilede på ham. I unge mænd og kvinder kan blive til, hvad t selv vil, ved Guds nåde i forbindelse med alvorlige bestræbelser og en fast vilje til at modstå tilbøjelighed til slaphed. ..... ret

(321)  Kristus blev et fuldendt forbillede for mennesker, men de, der handler efter, hvad de kalder et mere frisindet syn, og bliver ligegyldige med småting, vil snart komme til at vige langt fra Kristi eksempel, vort eneste rette forbillede. Unge mænd og kvinder, I må nøje og under bøn granske Kristi liv og gøre dette liv til jeres kendemærke og jeres eksempel.ret

(321)  Praktisk gudsfrygt må bringes ind i det daglige livs ringeste pligter, og ved at udføre disse pligter danner I jer egenskaber, der vil kunne bestå prøven på dommens dag. Hvilke forhold I end bliver anbragt under, og hvilke pligter I end får at udrette, så udfør dem godt og trofast og vær klar over, at hele Himmelen lægger mærke til jeres arbejde."ret

næste kapitel