At jeg må kende ham kapitel 324. Fra side 324.     Fra side 328 i den engelske udgave.ren side   tilbage

18. november - Retfærdigheds redskaber

(324)  Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som uretfærdigheds redskaber; men stil jer selv til rådighed for Gud som dem, der fra døde er blevet levende, og jeres lemmer til rådighed for Gud som retfærdigheds redskaber. - Rom. 6,13.ret

(324)  Herren har givet dig talenter, for at de skal bruges, og ved at bruge disse talenter, som han havde tænkt sig, at de skulle bruges, vil du få forøget duelighed og visdom og klar, åndelig indsigt til at forstå hans gerning. Dine tanker og dine øjne må spejde efter ham, og dine ører må være lydhøre for hans røsts svageste hvisken. Han har skabt dine knæ, brug dem til at knæle i bøn, Han er din styrke. Hold ved troen fast ved den Usynlige. Tag som sko på dine fødder villighed til at forkynde evangeliet og følg i lydighed Guds buds vej. Din tunge og din stemme er et talent, du har fået af Gud for at fortælle om hans liv, om hans lære, om hans død, om hans opstandelse og hans himmelfart. Dine legemlige kræfter skal helliges Mesteren ved at kæmpe troens gode strid på slagmarken og ved at besejre hans fjender med et: "Der står skrevet." Din medfølelse og din energi tilhører Gud. Brug dem til at herliggøre din frelser. ..... ret

(324)  Du må opelske den tanke, at du ikke er alene. Alle dine skridt overvåges af Herren. Du er omringet af årvågne engle. ..... Ligesom englene tjente Jakob, sådan vil de tjene enhver af Herrens ydmyge, angerfulde børn. ..... ret

(324)  Du må stadig nå højere og højere op ved at tilegne dig troen punkt for punkt. Du må vandre og arbejde i kærlighed til Gud og de stakkels fortrykte, og Herren vil være din hjælper. "Sandelig, sandelig siger jeg eder: I skal se Himmelen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen." Joh 1,51. Jesus, vor dyrebare frelser, den levende Guds Søn, er selv den stige, som forener den himmelske verden med den jordiske. Med sin guddommelighed holder han fast i Guds trone. Den menneskelige side af hans væsen har berøring med jorden. Hans menneskelige arm favner hele menneskeslægten. Gennem Jesus når englenes tjeneste ved kærlighed, ved trøst, ved dadel og ved lys til os. Tak Herren, thi han er god, og hans miskundhed varer evindelig!"ret

næste kapitel