At jeg må kende ham kapitel 325. Fra side 325.     Fra side 329 i den engelske udgave.ren side   tilbage

19. november - Nyttig for husets herre

(325)  I et stort hus er der ikke alene kar af guld og sølv, men også af træ og ler, og nogle til ære, andre til vanære. Hvis nogen holder sig ren og fjernt fra disse, skal han være et kar til ære, helliget, nyttigt for husets herre, brugbart til alt godt arbejde. - 2.Tim. 2,20.21.ret

(325)  Mesteren har givet hvert menneske sit eget arbejde at udføre. Han har givet enhver efter hans evner, og hans betroede hverv står i forhold til hans dygtighed. ..... ret

(325)  Ingen bør sørge over, at de ikke har større evner at stille til Mesterens rådighed, ..... Giv dig i lag med arbejdet med rolig tålmodighed og gør dit allerbedste uden at tage hensyn til, hvad andre udretter. "Altså skal hver af os aflægge regnskab for sig selv over for Gud." Rom 14,12. Lad være med hverken at tænke eller sige: "Gid jeg bare havde fået en større opgave! Gid jeg dog bare havde fået denne eller hin stikling!" Gør din pligt dér, hvor du er sat. Få det bedst mulige ud af din betroede nådegave netop på det sted, hvor Gud vil regne mest med dit arbejde. ..... Vær ikke misundelig over andres talenter, for det vil ikke øge din mulighed for at udrette en god eller stor gerning. Brug din gave i ydmyghed, med beskedenhed, i tillidsfuld tro, og vent til regnskabets dag, så vil du ikke få årsag til at sørge eller skamme dig. ..... ret

(325)  Lad være med at hige efter at udrette en eller anden stor tjeneste, når denne dags pligter ikke er blevet udført med troskab. Udfør din daglige dont, udnyt din beskedne talent med en alvorlig følelse af dit ansvar for den rette brug af hver kraft og hver tanke, som Gud har givet dig. Gud forlanger ikke mindre af de ringeste end af de mest ophøjede. Hver må udføre det ham tildelte arbejde med glad beredvillighed og i forhold til Kristi gaves mål. ..... Guds menighed består af mennesker med forskellige slags evner. Ligesom kar af forskellig størrelse er vi sat i Herrens hus; men der er ingen, der venter, at de små kar skal rumme det samme som de store. Alt, hvad der kræves, er, at karret skal være fuldt og rumme efter sine muligheder. Hvis du trofast udretter de pligter, der ligger på din vej, vil du være en brugelig tjener og et kar til ære."ret

næste kapitel