At jeg må kende ham kapitel 327. Fra side 327.     Fra side 331 i den engelske udgave.ren side   tilbage

21. november - Tro i det små

(327)  Den, som er tro i det små, er også tro i det store, og den, som er uretfærdig i det små, er også uretfærdig i det store. - Luk.16,10.ret

(327)  Den aktive tjeneste for Gud står i direkte forbindelse med dagliglivets pligter, selv med de ringeste beskæftigelser. Vi skal tjene Gud netop der, hvor han anbringer os. Han og ikke vi selv skal give enhver af os sin plads i livet. Måske er det hjemlivets gerning, vi for en tid skal beskæftige os med, og måske for stedse. Så må vi forberede os til dette arbejde, så vi kan tjene Herren på bedste måde.ret

(327)  Herren prøver os atter og atter for at se, hvilken slags materiale eller hvilke egenskaber vi medbringer til personlighedens opbygning. Hvis vi er sløve og ligegyldige, forsømmelige og sjuskede med hverdagens pligter, vil vi aldrig blive brugelige til nogen anden tjeneste for Gud. ..... Den, der er utro i det små, ville sikkert gentage sin utroskab i større og mere ansvarsfulde stillinger. ..... Tjenesten for Gud vil komme til at ske på en tilfældig måde. ..... ret

(327)  De små tings betydning bliver undervurderet, netop fordi de er små, men de små tings indvirkning til godt eller ondt er stor. De skaffer ethvert menneske meget af den egentlige opdragelse. De udgør en del af sjælens oplæring til helliggørelse af alle vore betroede talenter. Når det gælder pligten, får troskab i det små den, der arbejder i Guds tjeneste, til mere og mere at genspejle Kristi billede. ret

(327)  Vor frelser er en frelser til fuldkommengørelse af hele mennesket. Han er ikke kun Gud for en del af mennesket, Kristi nåde virker til opdragelse af hele det menneskelige materiale. Han har skabt alt. Han har genløst alt. Han har skabt tanken, styrken og legemet såvel som sjælen, der har del i den guddommelige natur, og det er alt sammen hans erhvervede ejendom. Han bør tjenes af hele ens hjerte, sind, sjæl og styrke. Så vil Herren blive æret ved sine hellige i selv de mest dagligdags, timelige ting, som de giver sig af med. "Helliget Herren" vil stå skrevet på dem."ret

næste kapitel