At jeg må kende ham kapitel 342. Fra side 342.     Fra side 346 i den engelske udgave.ren side   tilbage

6. december - Sjælens faste borg

(342)  I øvrigt, hent kraft fra Herren og hans vældige styrke! - Ef. 6,10ret

(342)  Disse ord har altid haft bud til Guds børn i alle tidsaldre, men hvor meget mere ikke til den sidste menighed, som skal møde de bestandige og overvældende stærke anstrengelser fra mørkets magter i disse sidste tider. Apostlens ord runger ned til vor tid: "Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet." Ef 6,11-12.ret

(342)  Disse af Gud inspirerede ord passer godt for os. De henvender sig på en særlig måde til dem, der bestræber sig for at holde Guds bud blandt et uærligt og fordærvet folk, hvor de skinner som verdens lys. Hvor højtidsfuld, hvor frygtelig højtidsfuld er ikke denne tid for de unge iblandt os, som har fået meget lys. ..... så de ved deres ord, deres ånd og personlighed ikke vildleder dem, som de kommer sammen med. ..... ret

(342)   "Tag derfor Guds fulde rustning på." Vers 13. Gør ordet til din vejleder. Tilegn dig det! Hele rustningen, som er fremskaffet til dig i skrifterne, ligger parat til dig."Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde dag og holde stand efter at have besejret alt. Så stå da med sandheden spændt som bælte om jeres lænder." Vers 13-14. ret

(342)  Opdigtede historier og falske fortolkninger af skriften bliver alle vegne tilbudt dig. Men der kræves megen skarpsindighed for at få bæltet til at være sandhedens gyldne kæde. Og iførte retfærdighedens brynje" ikke jeres egen, men Kristi retfærdighed. Dette er sjælens værn. Vi kan ved at følge Kristi retfærdighed modstå det åndelige mørke og gennemskue de djævelske kræfters påfund."ret

næste kapitel