At jeg må kende ham kapitel 345. Fra side 345.     Fra side 349 i den engelske udgave.ren side   tilbage

9. december - Hvorfor Herren tøver

(345)  Men dette ene må I ikke glemme, I elskede, at en dag er for Herren som tusinde år, og tusinde år som en dag. Herren nøler ikke med at opfylde forjættelsen (sådan som nogle anser det for nølen), men han har langmodighed med jer, da han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skal nå til omvendelse. - 2. Pet. 3, 8.9.ret

(345)  Mens jeg har arbejdet siden 1843 og 1844, har jeg følt mig så taknemmelig over, at Herren har ladet tiden vare ved til mere fuldt ud at udføre den missionsgerning, der trængte til at gøres for at advare vore byer. Ja, vor vise, himmelske Fader bragte det grænseløse offer: sin enbårne Søn! Han gav ham til vor verden, for at verden ved de nådige bestemmelser, der var truffet, kunne modtage ordet Bibelens sandhed og berede sig til hans genkomsts store dag, Det som voldte den troende menighed så stor sorg ved deres skuffelse over tidspunktet for hans komme, er blevet årsag til taksigelse for udsættelsen. Nu bereder Guds engle vejen, for at sandheden skal nu ud til alle folkeslag. ret

(345)  Der findes tusinder i byerne, på sidevejene og hovedvejene, der skal høre det advarende budskab. Er vi vågne? Forstår vi, at der er en verden, som skal høre advarslen? Byerne skal flittigt bearbejdes. Vi må vågne op og udrette et stort arbejde. Der findes mange flere, der skal høre det sidste manende budskab til en verden, der er ved at gå under. ..... ret

(345)  Nu priser jeg Gud for hans store og nådige langmodighed, Budskabet er blevet bragt ud til mange lande. Det er et verdensomspændende budskab. Der må gøres et flittigt arbejde for at advare vore byer. Vi har fået mulighed for at bringe lyset til mange tusinder, der har frydet sig over sandheden og ofret deres tid og pengemidler for at bygge sanatorier og kirker alle vegne i Amerika. Der er blevet oprettet skoler, og der er lukket op for nye arbejdsmarker, mange af dem i nye lande. Til tider er arbejdet skredet langsomt frem. ..... Det er, fordi vi mangler Helligånden, at mange steder ikke hører det sidste advarende budskab. ..... Engle venter på at dueliggøre omvendte mænd og kvinder til at udrette dette arbejde, hvis de vil vie deres hjerte, sind og sjæl til opgaven. ....."ret

næste kapitel