At jeg må kende ham kapitel 347. Fra side 347.     Fra side 351 i den engelske udgave.ren side   tilbage

11. december - Våg! Våg! Våg!

(347)  Våg derfor! thi I ved ikke, når husets herre kommer, om det bliver ved aften efter ved midnat eller ved hanegal eller ved daggry. Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer”. Hvad jeg siger til jer, det siger jeg til alle: våg!” - Mark. 13,35-37ret

(347)  Nu er tiden kommet, hvor vi ikke et øjeblik kan tage blikket bort fra Kristus Jesus. Hans påmindelse til os lyder sådan: "Hvad jeg siger til jer, det siger jeg til alle; våg!" Findes der mon nogen erklæret kristen, der ikke trænger til denne påmindelse, og hvis hjerte ikke vil finde sig i at våge? Hjertet må med den største flid holdes til stadig årvågenhed. ..... ret

(347)  Vær på vagt mod fjendens snedige tilnærmelser, vær på vagt mod gamle vaner og medfødte tilbøjeligheder, for at de ikke skal udfolde sig. Tving dem tilbage og våg. Tving dem tilbage, om det så skal være hundrede gange. Vær på vagt mod tankerne, vær på vagt mod planerne, for at de ikke skal blive selviske og egocentriske. Våg og bed, for at I ikke skal falde i fristelse. Våg over de sjæle, som Kristus har købt med sit eget blod. Vær årvågen over for muligheder til at gøre godt imod dem. ret

(347)  Vi trænger ligesom Maria til at sidde ved Jesu fødder for at lære af ham, og vi har valgt den gode del, som aldrig skal tages fra os. Ligesom Marta trænger vi til altid at gøre et rigeligt arbejde for Herren. De højere kristne egenskaber kan man kun opnå ved ofte at knæle i inderlig bøn. ..... Hvis blot en trævl af selviskhedens rod bliver tilbage i sjælen, vil den spire, når man mindst venter det, og derved bliver mange besmittet.ret

(347)  Vi lever i fjendens land. Han, som blev nedstyrtet fra Himmelen, har medført megen magt. Med hvert tænke ligt kunstgreb og påfund søger han at indfange sjæle. Hvis vi ikke bestandig er på vagt, vil vi blive et let bytte for hans utallige bedrag. ret

(347)  Vi er husholdere, som vor Herre under sin fraværelse, har betroet omsorgen for sit hus og sin ejendom, som han kom til jorden for at varetage. Han er vendt tilbage til Himme len og har overladt os ansvaret, og han venter, at vi skal våge og vente og berede os til hans komme."ret

næste kapitel