At jeg må kende ham kapitel 348. Fra side 348.     Fra side 352 i den engelske udgave.ren side   tilbage

12. december - Vær standhaftig i farens stund

(348)  Alle tings ende er nær; vær derfor besindige og ædru, så I kan bede. - 1. Pet. 4,7.ret

(348)  Tidernes tegn fortæller os, at alle tings ende er nør. Opfyldte profetier er blevet historiske kendsgerninger, som klart belyser vor stilling. Vi står alle ved randen af evighedens verden. ... Vor Herre sagde forud til sit folk, at i de sidste dage ville ugudeligheden blive stor og få en lammende indflydelse på sand gudsfrygt, Man ser og hører og føler ondskaben alle vegne omkring os. Selve luften synes at være gennemsyret af den, og den påvirker troen og kærligheden hos Guds bekendende børn. Det er vanskeligt at holde fast ved sin kristne retskaffenhed. Kendsgerningen er, at meget, som i vor tid giver sig ud for kristendom, skylder selve sin tilværelse, at der ikke findes forfølgelser. Når de hårde trængslers prøvetid kommer, vil en stor del af dem, der bekender sig til troen, vise, at deres gudsfrygt var som en tom skal.†& ret

(348)  Den tid, vi nu lever i, er farens dage. Letsindighed, ligegyldighed, fornøjelsessyge og nydelsessyge møder man i overordentlig mange såkaldte kristnes liv. Er så dette tidspunkt, hvor syvende dags adventisterne må miste troen og blive kolde og formelle? Gud forbyde dette! Skal vi blive forrædere i netop det øjeblik, hvor Gud ville blive mest helliggjort ved vor standhaftighed i vore grundsætninger? Skulle vi vende os fra Himmelens glæde netop nu, hvor vi næsten kan skimte herligheden på den anden bred? Vi lever i den vigtigste periode af denne verdens historie. Ved at bevare vor troskab mod Gud kan vi bære det mest fremragende vidnesbyrd om Kristus og sandheden. ret

(348)  En virkelig kristen vil klamre sig mere fast til Guds løfter nu end nogen sinde før. Hans hjerte er, hvor hans skat findes, i Himmelen! Når de rette principper foragtes og svigtes, så må de trofaste og sande udvise deres største nidkærhed og dybeste kærlighed; så må de holde mest standhaftigt fast ved sandheden, hvor uønsket den end kan være. …. ret

(348)  Herren Kommer. … Lad os være konsekvente; lad vore gerninger stemme overens med vor trosbekendelse."ret

næste kapitel