At jeg må kende ham kapitel 349. Fra side 349.     Fra side 353 i den engelske udgave.ren side   tilbage

13. december - Betingelse for borgerskab i himlene

(349)  Salige er de, som tvætter deres klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden. - Åb. 22,14.ret

(349)  Thi hvad et menneske sår, det skal han også høste. Gal 6,7. Jeg ville gerne så for tiden og evigheden. Mit hjerte hungrer og tørster efter retfærdighed. Jeg ville gerne, at mit liv var skjult i Kristus Jesus, så den sæd, jeg sår, kunne frembringe den rette slags høst. Med hensyn til mig selv føler jeg dybt, at jeg hver eneste dag gennem mine ord og handlinger sår enten hvede eller giftigt rajgræs. Jeg ønsker at så for tiden og evigheden. Jeg har nu levet næsten hele min tilmålte tid ud, og hvordan mon høsten bliver? Jeg ville gerne have en rolig og fast tillid til den Allerhøjeste. Jeg har oplevet hans beskyttende varetægt på en forunderlig måde, når jeg vandrede ad pligtens vej. Jeg ville gerne gå i graven som en stak fuldmodent korn. Jeg vil ikke, at mit hjerte skal huse beklagelser; der burde kun bo taknemmelighed dér. Guds nåde og hans store kærlighed skal bevares ikke, som noget, man glemmer, men som noget så dyrebart, at det aldrig kan glemmes. Som øjenvidner til hans majestæt må vi ophøje og prise hans hellige navn, Vi er sammen med ham på det hellige bjerg. ret

(349)  Hvert eneste øjeblik er kostbart og får evige konsekvenser. Vi lever i en bedragerisk verden, der spotter og skuffer ligesom Sodomas æbler. Hvordan mon Gud dog ser på dobbeltspillet og falskheden i vor verden! Hvis vi ikke kunne kigge lidt ind bag skyerne og se Retfærdighedens Sols klare stråler, ville vi nok tabe modet, men Jesus lever. ..... ret

(349)  Opdragelsen i Kristi skole vil få menigheden til at støtte sig til brudgommens arm. Herrens genløste skal til sidst nå til Zion med sang og evig jubel, med sejrsfanfarer. Men hvad er betingelsen for vort borgerskab? "Salige er de, som tvætter deres klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden."ret

næste kapitel