At jeg må kende ham kapitel 352. Fra side 352.     Fra side 356 i den engelske udgave.ren side   tilbage

16. december - Det varer ikke længe

(352)  Mit folk, gå ind i dit kammer og luk dine døre bag dig; hold dig skjult en liden stund, til vreden er draget over. - Es. 26,20.ret

(352)  Det vil ikke vare længe, før det uvejr, som samler sig, vil bryde løs over en verden, der sover så fast i sin synd. ..... Når jorden vakler hid og did som en beruset, når himlene skælver og Herrens store dag er kommet, hvem vil så kunne bestå? Bævende af dødsangst ser de noget, hvorfra de forgæves vil prøve at undfly, "Se, i skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham." Åb 1,7. De fortabte vil udbryde i vilde forbandelser mod den stumme natur som er deres gud. De vil sige til bjergene og klipperne: "Fald over os og skjul os for hans åsyn, som sidder på tronen." Åb 6,16. ret

(352)  Det skabte er lydigt mod Gud og hører ikke efter det vanvittige råb. Den ugengældte kærlighed har nu forvandlet sig til vrede. Syndere, der ikke ville lade Jesus borttage deres synd, styrter fra sted til sted for at søge et skjulested, mens de skriger: "Høsten er forbi, sommeren er endt, og vore sjæle er ikke blevet frelst." ..... ret

(352)  Lammet, hvis vrede mod dem, der ringeagter hans nåde, er så forfærdelig, vil være nåde og retfærdighed og kærlighed og salighed for alle dem, der har taget imod ham. Skystøtten, der var skrækindjagende mørk af hævnens vrede for ægypterne, var for Guds folk som en ildstøtte i sin klarhed. Sådan vil det blive for Guds folk i disse sidste dage. Guds lys og herlighed for hans lovlydige folk vil være mørke for de vantro. De ser, at det er forfærdeligt at falde i den levende Guds hænder. Den arm, som længe har været udrakt med magt til at frelse alle, som ville komme til ham, har magt til at udføre dommen over alle dem, der ikke ville komme til ham for at få livet. Gud give, at der må ske en omvendelse til Herren, mens der endnu er barmhjertighed, mens den kaldende stemme endnu lyder. Der er truffet sikre foranforanstaltninger for at skærme hver sjæl og værne dem, der har holdt hans bud, indtil vreden er forbi."ret

næste kapitel