At jeg må kende ham kapitel 358. Fra side 358.     Fra side 362 i den engelske udgave.ren side   tilbage

22. december - På evighedens tærskel

(358)  Men når dette forkrænkelige har iført sig uforkrænkelighed, og dette dødelige har iført sig udødelighed, da skal det ord opfyldes, som står skrevet: ”Døden er opslugt og sejren vundet.” - 1 Kor. 15, 54.ret

(358)  Hvor dyrebare for dem, som mister deres kære i denne verden; er ikke deres tro på og håb om Guds løfter, som åbner døren til fremtidens udødelige liv for dem! Deres håb kan fæstne sig ved den usete virkelighed i den kommende verden. Kristus er opstået fra de døde som førstegrøden, Håbet og troen styrker sjælen til at drage gennem gravens mørke skygger i sikker tro på at opstå til evigt liv på opstandelsens morgen, Guds Paradis! De saliges hjem! Så skal alle tårer borttørres fra deres ansigt! Når Kristus kommer for anden gang, "underfuld i alle, der blev troende" (2.Thess 1,10.) så skal døden opsluges i sejren, og der skal ikke mere findes sygdom eller sorg eller død! Vi har fået en rig forjættelse: "Salige er de, som tvætter deres klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden." Åb 22,14. Er ikke denne forjættelse rig og trøstende for dem, der elsker Gud?ret

(358)  Jesu opstandelse var et billede på den endelige opstandelse for alle, som er sovet ind i ham. Frelserens opstandene legeme, hans optræden og hans talemåde var alt sammen velkendt for hans disciple. På samme måde skal de, som sover ind i Jesus, atter opstå. Vi vil kunne kende vore venner på samme måde, som disciplene kendte Jesus, Om de så har været vanskabte; sygelige eller vansirede i dette dødelige liv, så vil deres særegne personlighed i deres opstandene legeme være fuldkommen bevaret, og vi skal i det ansigt, der stråler af lyset fra Jesu ansigt, genkende trækkene hos dem, vi elsker.ret

(358)  Livets giver vil opvække sin dyrekøbte ejendom ved den første opstandelse, og indtil denne sejrstime, når den sidste basun skal lyde og den store hær opstå til evig sejr, vil hver sovende hellig blive bevaret i tryghed og vogtet som en kostbar ædelsten, som Gud kender ved navn."ret

næste kapitel