At jeg må kende ham kapitel 359. Fra side 359.     Fra side 363 i den engelske udgave.ren side   tilbage

23. december - Et blivende sted for dig

(359)  ”Jeres hjerte forfærdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig. I min Faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, havde jeg sagt jer det; thi jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, dér skal også I være. - Joh. 14,1-3.ret

(359)  Da Kristus lå i graven, erindrede hans disciple disse ord; De grundede over dem og græd, fordi de ikke kunne lodde betydningen af dem. Ingen tro og håb lindrede de sønderknuste disciples sorg. De kunne kun gentage disse ord: "Jeg kommer igen og tager jer til mig." ..... ret

(359)  Der er beredt boliger til alle dem, der har givet sig ind under lydighed imod den guddommelige lov, og for at menneskeslægten ikke skulle kunne undskylde sig på grund af Satans fristelser, blev Kristus som en af dem. Den eneste, som var ét med Gud, levede sit menneskeliv, efter loven, nedsteg til en almindelig arbejders liv og sled i det i tømrerværkstedet sammen med sin jordiske fader. Han levede det samme liv, som han fordrer af alle, der hævder at være hans børn. På denne måde blev Satan berøvet det mægtige argument, at Gud krævede større selvfornægtelse og underkastelse af menneskene, end han selv ville yde. ..... ret

(359)  Jesus forlanger ikke mere af mennesker, end at de skal følge i hans fodspor. Han var Himmelens majestæt og ærens konge, men for vor skyld blev han fattig, for at vi ved hans fattigdom kunne blive rige. Nogle af de sidste ord til os lød: "Jeres hjerte forfærdes ikke! Tro på Gud og tro på mig." I stedet for at være sorgfulde og bekymrede burde I glæde jer. Jeg kom til verden for jeres skyld. Nu er min opgave her fuldført. Fra nu af skal jeg være i Himmelen. For jeres skyld har jeg med glæde arbejdet i verden. I fremtiden vil jeg være lige så fuldt og helt optaget af et endnu mere betydningsfuldt arbejde for jer. Jeg kom til verden for at frelse jer. .....ret

(359)  Hvilken trøst burde disse ord ikke være for os! Tænk på den gerning, Kristus nu udretter i Himmelen at gøre en plads rede til sine børn. Det er hans ønske, at vi skal berede os til at bo i disse boliger."ret

næste kapitel