At jeg må kende ham kapitel 4. Fra side 4.     Fra side 10 i den engelske udgave.ren side   tilbage

4. januar - Overfladisk kundskab ikke nok

(4)  For dem ville Gud kundgøre, hvilken rigdom på herlighed denne hemmelighed rummer blandt hedningerne, nemlig Kristus i jer, herlighedens håb. - Kol.1,27ret

(4)   ..... Guds ord indeholder mange hemmeligheder, som vi ikke forstår, men mange af os er tilfredse med at standse vor granskning, når vi lige er begyndt at få en smule kundskab om Kristus. Når de guddommelige planer begynder at udfoldes lidt for vort sind, og når vi begynder at få et begrænset kendskab til Guds karakter, bliver vi tilfredse og tænker, at vi har modtaget omtrent alt det lys, der er til os i Guds ord. Men Guds sandhed er uendelig. Vi burde arbejde ihærdigt i Guds miner og bringe de kostbare juveler, som har været skjult der ….. Jesus mente netop, hvad han sagde, da han opfordrede disciplene til at "ransage skrifterne" (Joh 5,39). At ransage betyder at sammenligne skrift med skrift og åndelige ting med åndelige ting. Vi burde ikke være tilfredse med en overfladisk kundskab.ret

(4)  Vi forstår kun halvt, hvad Herren er villig til at gøre for sit folk..... Vore bønner, iblandet tro og anger, burde. stige op til Gud om hjælp til at forstå de hemmeligheder, som Gud vil åbenbare for sine hellige ..... En engels pen kunne ikke beskrive hele den åbenbarede forløsningsplans herlighed. Bibelen fortæller, hvorledes Kristus har vore synder og vore sorger. Her er det åbenbaret; hvorledes miskundhed og sandhed mødtes ved Golgatas kors, hvorledes retfærd og fred har kysset hinanden, hvorledes Kristi retfærdighed kan tildeles det faldne menneske. Der blev uendelig visdom, uendelig retfærdighed, uendelig barmhjertighed og uendelig kærlighed lagt for dagen. Kærligheds og visdoms dybder, højder, længder og bredder, som overgår al erkendelse, er blevet åbenbaret i frelsesplanen.ret

(4)  Den, der ønsker at have sandheden i sit hjerte, som længes efter, at dens kraft skal virke på karakteren og i livet, kan være sikker på at få den. Frelseren siger: "Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, thi de skal mættes." Matt 5,6.ret

næste kapitel