At jeg må kende ham kapitel 8. Fra side 8.     Fra side 14 i den engelske udgave.ren side   tilbage

8. januar - En bedrøvelig dag for universet

(8)  Derfor, ligesom synden kom ind i verden ved ét menneske, og døden ved synden, og døden således trængte igennem til alle mennesker, fordi de alle syndede. - Rom.5,12ret

(8)  Da vore første forældre blev sat i den skønne Edens have, blev de prøvet med hensyn til deres troskab mod Gud. De kunne frit vælge at tjene Gud eller ved ulydighed forene sig med Guds og menneskets fjende ..... Hvis de ringeagtede Guds bud og lyttede til Satans stemme, når han talte gennem slangen, ville de ikke alene miste deres krav på Eden, men på selve livet.ret

(8)  Den første store åndelige lærdom, der blev givet Adam, var selvfornægtelsens. Selvkontrollens tøjler blev lagt i hans hænder. Dømmekraften, fornuften og samvittigheden skulle råde .....ret

(8)  Adam og Eva havde lov til at nyde af frugten af alle træer med undtagelse af ét, Der var kun et eneste forbud. Det forbudne træ var lige så tillokkende og yndigt som ethvert andet træ i haven. Det blev kaldt træet til kundskab, fordi de ville få kundskab om synd, en erfaring i ulydighed, hvis de spiste af det træ, om hvilket Gud havde sagt: "Af træet til kundskab ..... må du ikke spise." 1Mos 2,17.ret

(8)  Hele universet iagttog med den største opmærksomhed den strid, som skulle afgøre Adams og Evas stilling. Englene lyttede opmærksomt til Sataris ord, ophavsmanden til synden, da han ..... søgte at gøre Guds lov virkningsløs med sin bedrageriske bevisførelse. De,ventede ængsteligt. for at se, om det hellige par ville blive bedraget af fristeren og give efter for hans list. De spurgte sig selv: "Vil det hellige par overføre deres tro og kærlighed fra Faderen og Sønnen til Satan? Vil de godkende hans løgn som sandhed?"ret

(8)  Adam og Eva fik sig selv til at tro, at så lille en ting som at spise af den forbudne frugt ikke kunne få så frygtelige følger som Gud havde sagt. Men denne lille ting var synd, overtrædelse af Guds uforanderlige og hellige lov; den åbnede dødens porte, og usigelig sorg og smerte kom over jorden … Lad os ikke betragte synd som en lille ting.ret

næste kapitel