At jeg må kende ham kapitel 9. Fra side 9.     Fra side 15 i den engelske udgave.ren side   tilbage

9. januar - Syndens gåde

(9)  Du var en salvet, skærmende kerub; jeg gjorde dig dertil …. Fuldkommen var du i din færd, fra den dag du skabtes, indtil der fandtes brøde hos dig. - Ez.28,14.15.ret

(9)  Det er umuligt at forklare syndens oprindelse, så at man giver en grund for dens tilstedeværelse. Men man kan alligevel forstå nok, både angående dens oprindelse og dens endelige udryddelse, til helt og fuldt at se Guds retfærdighed og godhed i hans handlemåde. Med det onde. Der er intet, der er forklaret tydeligere i skriften, end at Gud ikke på nogen måde er ansvarlig for syndens opkomst. … Synd er en ubuden gæst, for hvis tilstedeværelse ikke kan gives nogen grund. Den er gådefuld, uforklarlig; at undskylde den er at forsvare den. Kunne der gindes en undskyldning for den eller en grund for dens tilstedeværelse, ville den ophøre med at være synd. Vor eneste forklaring på, hvad synd er, gives i Guds ord. Den lyder således: "Synd er lovbrud." 1.Joh.3,4. Den er resultatet af et princip, der strider mod den store kærlighedens lov, der danner grundvolden for Guds regering.ret

(9)  Synden havde sin oprindelse i selviskhed. Lucifer; den skærmende kerub, ønskede at være den første i Himmelen. Han søgte at få kontrol over de himmelske væsener, at drage dem bort fra deres skaber og selv at vinde deres hyldest. … På denne måde bedrog han englene. På denne måde bedrog han menneskene. Han fik dem til at tvivle på Guds ord og nære mistillid til hans godhed. ..ret

(9)   Synden opstod i et fuldkomment univers ..... Grunden til dens opkomst og udvikling er aldrig blevet forklaret og kan aldrig blive det, selv på den sidste store dag, når dommen bliver sat og bøgerne åbnet ..... På den dag vil det stå klart for alle, at der ikke har været nogen som helst årsag til synden. Ved den sidste dom over Satan og hans engle og alle de mennesker, der til slut stiller sig på hans side som overtrædere af Guds lov, vil hver mund blive stoppet. Når oprørets skarer, fra den første store oprører til den sidste overtræder, bliver spurgt, hvorfor de har overtrådt Guds lov, vil de være tavse. De vil ikke have noget svar at give.ret

næste kapitel