At jeg må kende ham kapitel 90. Fra side 90.     Fra side 94 i den engelske udgave.ren side   tilbage

29. marts - Dannet efter hans karakter

(90)  Og alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed i et spejl, forvandles til det samme billede, fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra Åndens Herre. - 2.Kor.3,18.ret

(90)  Når et menneske vender sig bort fra menneskelig ufuldkommenhed og betragter Jesus, foregår der en guddommelig forandring i dets karakter. Det fæster sit blik på Jesus som på et spejl der tilbagekaster Guds herlighed, og ved beskuelse forvandles det til det samme billede fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra åndens Herre. ..... ret

(90)  Vend dit blik bort fra andres ufuldkommenhed og fæst det ufravendt på Kristus. Betragt hans liv og karakter med et angergivent hjerte. Du behøver ikke alene at få mere oplysning, men også at blive levendegjort, så du kan se det gæstebud, der er beredt for dig, og spise og drikke Guds Søns kød og blod som er hans ord. Ved at smage livets gode ord, ved at spise af livets brød kan du se den kommende verdens kræfter og blive genskabt i Kristus Jesus. Hvis du modtager hans gaver, vil du blive fornyet til hellighed, og hans nåde vil frembringe frugt i dig til Guds ære. ret

(90)  Helligånden åbenbarer Kristus for sindet, og troen antager ham. Hvis du modtager Kristus som din personlige frelser, vil du af erfaring kende værdien af det store offer, han bragte på Golgatas kors for dig. Når Kristi ånd virker på hjertet, danner den det i hans billede, thi Kristus er det mønster, som ånden bruger. Ved hjælp af sit ord, ved sin ledelse, ved at virke i det indre præger Gud ligheden med Kristus på sjælen. ret

(90)  Din første gerning er at komme til at eje Kristus, og din næste gerning er at åbenbare ham, som den, der er i stand til fuldt og helt at frelse alle, som kommer til ham. At tjene Herren af et helt og udelt hjerte er at ære og forherlige hans navn ved at lade tankerne dvæle ved hellige ting og ved at have sindet fyldt med de livgivende sandheder, der er åbenbaret i hans ord. ret

(90)  Godhed, ydmyghed, venlighed, tålmodighed og kærlighed er Kristi karakters egenskaber. Hvis du har Kristi ånd, vil din karakter blive dannet efter hans karakter."ret

næste kapitel