At jeg må kende ham kapitel 97. Fra side 97.     Fra side 101 i den engelske udgave.ren side   tilbage

5. april - Den samme plan til alle tider

(97)  Vi tror derimod, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde ganske på samme måde som de. - Ap.G.15,11.ret

(97)  Guds sandhed er den samme i alle tidsaldre, skønt den antager forskellige former for at imødekomme hans folks behov i forskellige tidsperioder. I Det gamle Testamentes tid var alt af betydning nøje forbundet med helligdommen. I det allerhelligste tog den store JEG ER bolig..... Dér, over nådens trone, overskygget af kerubernes vinger, dvælede hans herligheds Shekinah, det uforanderlige tegn på hans nærværelse, medens ypperstepræstens brystplade, der var besat med ædelsten, bragte Jehovas alvorsfulde budskab til folket. Hvilken vidunderlig begivenhed, når den Hellige, Skaberen af himmel og jord, således viste sin herlighed og åbenbarede sin vilje for menneskenes børn! ret

(97)  Ceremonierne og ofringerne i denne pagt pegede hen til Jesus, som ville blive det fuldkomne offer for det syndige menneske. Foruden disse mystiske symboler og skygger, der pegede hen til en kommende frelser, var der en nærværende frelser hos israelitterne. Det var ham, som, indhyllet i en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten, førte dem på deres vandringer, og det var ham, som direkte meddelte Moses de ord, der skulle gentages for folket..... Han, som var lige med Faderen ved menneskets skabelse, var fører og lovgiver for sit fordums folk. ret

(97)   Mange betragter Israels dage som en mørkets tid, da mennesker var uden Kristus, uden anger og tro. Mange fastholder den fejlagtige lære, at Israels børns religion bestod af skikke og ceremonier, hvor troen på Kristus ikke spillede nogen rolle. Men mennesker på den tid blev frelst ved Kristus, lige så sikkert som mennesker i dag frelses ved ham..... Ofringerne og symbolerne, der skulle vare, til forbilledet mødte modbilledet ved hans komme til denne verden, pegede hen til denne begivenhed. Hebræerne så frem til en frelser, der skulle komme. Vi glæder os over en frelser, som er kommet, og som kommer igen..... Kristi blod renser os, som det gjorde på Israels tid."ret

næste kapitel