Barnet i hjemmet kapitel 14. Fra side 92.     Fra side 97 i den engelske udgave.ren side   tilbage

14. kapitel - Stilfærdighed, respekt og ærbødighed

(92)   Hold unødvendig støj og uro nede. - En mor må ikke tillade sit sind at være optaget med for mange ting. . . . Hun må tage sig af de små med den største flid og den mest indgående påpasselighed, for hvis de får lov, vil de følge enhver tilskyndelse, som udspringer fra deres uerfarne, uvidende hjerter. Med deres overstrømmende livlighed vil de blive årsag til støj og uro i hjemmet. Dette bør hindres. Børnene vil være lige så lykkelige, hvis de bliver opdraget til ikke at gøre disse ting. De skal lære, at de skal være stille og ærbødige, når der kommer besøgende.

(92)   Lad stilhed herske i hjemmet. - Fædre og mødre, . . . lær jeres børn, at de er nødt til at være undergivet en lov. Lad dem ikke få den mening, at fordi de er børn, har de lov til at lave al den støj, de har lyst til, i huset. Kloge regler og bestemmelser må fastsættes og håndhæves, for at skønheden ved livet i hjemmet ikke skal ødelægges.

(92)  Forældre begår en stor uret mod deres børn, når de giver dem lov til at råbe og skrige. De bør ikke have lov til at være støjende og ligeglade. Hvis der ikke bliver lagt bånd på disse forkastelige karakteregenskaber i de første år, vil børnene tage dem med sig, udviklede og forstærkede, ind i deres hverdagsliv og tros liv. Børnene vil være lige så lykkelige, hvis de har lært at være stille hjemme.

(92)   Lær dem respekt for den erfarnes dømmekraft. - Børn bør lære at respektere den erfarnes dømmekraft. De bør opdrages på en sådan måde, at deres personlighed kan forenes med deres forældres og læreres indstilling, og oplæres, så de kan se det hensigtsmæssige i at give agt på deres råd. Når de så forlader den styrende hånd, vil deres karakter ikke være som et rør, der svajer for vinden.

(93)   Slaphed hos forældre opfordrer til respektløshed. - Hvis børnene får lov til at være uærbødige, ulydige, utaknemmelige og irritable i deres hjem, er forældrene skyld i deres synder.

(93)  Moderen skal styre sit hus med forstand og værdighed. Hendes indflydelse i hjemmet skal være størst, hendes ord lov. Hvis hun er en kristen og ledes af Gud, vil hun forlange respekt af sine børn. Fortæl jeres børn nøjagtig, hvad I forlanger af dem.

(93)  Når forældrene ikke opretholder deres autoritet, så vil børnene ikke have nogen respekt for deres lærere eller skolens leder, når de kommer i skole. Den ærbødighed og respekt, som de burde have, har de aldrig lært at vise derhjemme. Far og mor stod på samme trin som børnene.

(93)   Tillad ikke uforskammethed. - Vis hensyn til jeres børn og lad dem ikke sige et eneste uærbødigt ord til jer.

(93)   En klog indstilling hos den unge. - Klog og rigt velsignet er den unge mand, der føler, at det er hans pligt, hvis han har forældre, at se op til dem, og hvis han ikke har, da betragter sin værge eller dem, han bor hos, som sine rådgivere og hjælpere og i visse henseender som sine overordnede, og lader sit hjems regler gælde for ham.

(93)   Ærbødighed må omhyggeligt fremelskes. * - Denne værdifulde egenskab (ærbødighed) bør opelskes på det omhyggeligste.. Hvert eneste barn bør lære at vise oprigtig ærbødighed over for Gud.

(94)  Herren ønsker, at vi skal forstå, at vi skal sætte vore børn i det rette forhold til verden, menigheden og familien. Deres forhold til familien er det første punkt, der må overvejes. Lad os lære dem at være høflige mod hinanden og over for Gud. I vil måske spørge: »Hvad mener du, når du siger, at vi skal lære dem at være høflige over for Gud?« Jeg mener, at de skal lære at ære vor himmelske Fader og at påskønne det store og betydningsfulde offer, Kristus har bragt for vor skyld. . . . Forældre og børn skal bevare et så nært forhold til Gud, at de himmelske engle kan stå i forbindelse med dem. Disse budbringere er lukket ude fra mangt et hjem, hvor uretfærdighed og uhøflighed mod Gud findes i overflod. Lad os tilegne os den himmelske atmosfære igennem Guds ord og lade den få indpas i vort liv hernede.

(94)   Således underviser man i ærbødighed. - Forældre både kan og bør vække deres børns interesse for den alsidige viden, som Den hellige Skrift rummer. Men for at kunne gøre deres sønner og døtre interesseret i Guds ord må de selv interessere sig for det. De må være fortrolige med dets lære og - som Gud befalede Israel tale om det, »når du sidder i dit hus, og når du vandrer på vejen, både når du lægger dig, og når du står op«. 5 Mos. 11, 19. De, der ønsker, at deres børn skal elske og ære Gud, må tale om hans godhed, majestæt og magt, som er åbenbaret i hans ord og i hans skaberværk.

(94)   Ærbødighed åbenbares ved lydighed. - Vis børnene, at sand ærbødighed åbenbares ved lydighed. Gud har ikke givet befaling om noget, der er unødvendigt, og kun ved lydighed mod det, som han har sagt, kan man tilkendegive sin ærbødighed, så det er velbehageligt for ham. ( En mere udførlig behandling af dette emne findes i kapitel 80: »Ærefrygt for det, som er helligt.«)

næste kapitel