Barnet i hjemmet kapitel 15. Fra side 96.     Fra side 101 i den engelske udgave.ren side   tilbage

15. kapitel - Omhu ved behandlingen af ejendele

(96)   Undertryk trangen til at ødelægge. - Opdragelsen må være alsidig og konsekvent. Det er nødvendigt for enhver moder at være flittig, og hun bør ikke lade noget bortlede hendes tanker. Hun må ikke tillade børnene at følge deres utøjlede vilje og tumle med hjemmets genstande. De bør lære, at de ikke må holde huset i konstant uorden ved at lege med tingene. Mødre, lær jeres børn lige fra begyndelsen, at de ikke må betragte alt i hjemmet som deres legetøj. Herved lærer de at holde orden. Uanset hvilke ophævelser børnene gør, så lad ikke ødelæggelsestrangen, der er så stor i barndommen, blive udviklet og styrket. Gud siger: »Du må,« og: »Du må ikke.« Forældrene skal bestemt og uden at miste besindelsen sige nej til deres børn, og mene det.

(96)  De skal med fasthed nægte at lade alt i hjemmet blive behandlet efter forgodtbefindende og blive kastet omkring på gulvet eller i snavset. De, som tillader et barn at opføre sig sådan, øver stor uret imod det. Det er måske ikke noget dårligt barn, men opdragelsen gør det meget besværligt og udvikler dets ødelæggelsestrang.

(96)   Opdrag barnet til at vise respekt for andres ejendom. - Nogle forældre tillader deres børn at følge deres ødelæggelsestrang og lege med ting, som de ikke har nogen ret til at røre. Børn bør lære ikke at røre andres ejendom. Af hensyn til familiens lykke og velbefindende måde lære at respektere ejendomsretten. Børnene bliver ikke lykkeligere af at få lov til at gøre brug af alt, hvad de ser. Hvis de ikke bliver oplært til at være påpasselige, vil de vokse op med en utiltalende ødelæggelsestrang som karaktertræk.

(97)   Stærkt og holdbart legetøj. - Giv ikke børnene legetøj, som let går i stykker. Gør man det, lærer man dem at ødelægge. Giv dem kun lidt legetøj, og lad dette være stærkt og holdbart. Disse forslag, så betydningsløse de kan synes, betyder meget for barnets opdragelse.

næste kapitel