Barnet i hjemmet kapitel 16. Fra side 98.     Fra side 103 i den engelske udgave.ren side   tilbage

16. kapitel - Sundhedsprincipper

(98)   Begynd uddannelsen i sund levevis tidligt. - Menneskets skaber har frembragt det levende maskineri i vore legemer. Hver del er skabt med underfuld visdom, og Gud har forpligtet sig til at bevare dette menneskelige maskineri i sund aktivitet, hvis det menneskelige redskab vil adlyde hans love og samarbejde med ham. . .. Vi kan betragte og beundre Guds værk i naturen; men det menneskelige legeme er det vidunderligste af alt.

(98)  Så snart intelligensen vågner, bør tanken udvikles til at få forstand på legemets struktur. Her har Jehova givet et afbillede af sig selv, for mennesket blev skabt i Guds billede.

(98)  De unge bør først og fremmest lære sig selv at kende og sætte sig ind i, hvordan de kan holde legemet sundt.

(98)   Oplæring af grundlæggende betydning. - Under barnets tidligste oplæring forstår mange forældre og lærere ikke, at den fysiske konstitution må have den største opmærksomhed, for at legemets og hjernens sundhedstilstand kan sikres.

(98)  Jeres børns fremtidige lykke og samfundets vel afhænger for en stor del af den fysiske og moralske oplæring, jeres børn får i deres første leveår.

(98)   Forældre bør kende til fysiologi og kunne undervise deri. - Hvis forældrene selv ville skaffe sig kundskaber og erkende vigtigheden af, at disse føres ud i praksis under oplæringen af deres kære børn, ville der råde en anden tilstand blandt vore børn og unge. Børnene har behov for at blive vejledt med hensyn til deres egne legemer. Det er kun få unge, der har nogen klar forståelse af menneskelivets mysterier. De ved kun lidt om det levende maskineri. David siger:»Jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt.«

(99)  Lær jeres børn at slutte fra årsag til virkning. Vis dem, at hvis de overtræder organismens love, må de lide straffen i form af sygdom. Lad være med at tabe modet, hvis I ikke ser nogen særlig frugt af jeres anstrengelser. Bliv ved med at undervise tålmodigt, bud på bud, regel på regel, lidt her og lidt der. . . . Bliv ved, til sejren er vundet. Fortsæt med at undervise jeres børn om deres egne legemer, og hvordan de skal behandle dem. Letsindighed med den legemlige sundhed medvirker til ligegyldighed med den moralske karakter.

(99)   En sund levevis bør være et familieanliggende. - Sund levevis bør gøres til et familieanliggende. Forældrene bør få øjnene op for de ansvar, Gud har givet dem. De bør sætte sig ind i sundhedsreformens grundsætninger og lære deres børn, at selvfornægtelsens vej er den eneste trygge vej. Ved deres tilsidesættelse af de fysiske love ødelægger hovedparten af Jordens beboere evnen til selvbeherskelse og gør sig uskikkede til at værdsætte de evige værdier. Idet de med vilje er uvidende om deres legemes opbygning, leder de deres børn ind på selvtilfredsstillelsens vej og bereder således vejen for dem til at lide straffen for overtrædelsen af naturens love.

(99)   Der bør gives fysisk træning. - Den fysiske træning til legemets udvikling er langt lettere at give end den åndelige. Haven, legepladsen, værkstedet, sædens ud såning og indhøstning - alt dette giver fysisk træning. Under normale gunstige omstændigheder får et barn ganske naturligt sund styrke og legemets organer udvikles på den rette måde. Alligevel bør barnet omhyggeligt trænes også på det fysiske område.

(100)   Lydighed mod naturens love giver sundhed og lykke. - Vore børn bør undervises om, at de skal behandle deres legeme forstandigt. Ved tålmodig undervisning kan de i en tidlig alder komme til at forstå, at de skal adlyde deres organismes love, hvis de vil undgå smerte og sygdom. De bør forstå, at de ikke kan leve et nyttigt liv, hvis de er ødelagt af sygdom. De kan heller ikke behage Gud, hvis de pådrager sig sygdom ved at ringeagte naturens love.

næste kapitel