Barnet i hjemmet kapitel 26. Fra side 139.     Fra side 143 i den engelske udgave.ren side   tilbage

26. kapitel - Høflighed og tilbageholdenhed

(139)   Høflighed begynder i hjemmet*. (Se også kapitlet om høflighed og venlighed i »The Adventist Home« s. 421-429.) - Forældre, lær jeres børn, . . . hvorledes de skal vise sand høflighed i hjemmet. Lær dem at være gode og nænsomme mod hinanden. Giv ikke egoismen lov til at bo i hjertet eller finde plads i hjemmet.

(139)  De unge, der vokser op ligegyldige og grove i tale og optræden, åbenbarer karakteren af hjemmets opdragelse. Forældrene har ikke forstået betydningen af deres stilling som husholdere; og den sæd, de har sået, har de også høstet.

(139)   Himmelens principper må trænge igennem. - Himmelens principper må indføres i ledelsen af hjemmet. Ethvert barn skal lære at være høfligt, forstående, kærligt, medlidende, artigt og mildt.

(139)  Når alle er medlemmer af den kongelige familie, vil sand høflighed råde i hjemmet. Hvert medlem af familien vil søge at gøre det behageligt for ethvert andet medlem.

(139)   Undervis deri ved forskrift og eksempel. - Børn såvel som ældre er udsatte for fristelser; og de ældre medlemmer af familien bør ved forskrift og eksempel undervise dem i høflighed, venlighed, hengivenhed og i. trofast at udføre deres daglige pligter.

(139)   Respekt for trætte fødder, som nærmer sig deres hvilested. - Gud har ganske særligt pålagt os at vise ærbødighed over for de gamle. Han siger: »Grå hår er en dejlig krone, den vindes på retfærds vej.« Ordsp. 16, 31. Den fortæller om den strid, der er stridt, og de sejre, der er vundet; om byrder, der er båret, og fristelser, der er overvundet. Den fortæller om trætte fødder, der nærmer sig deres hvilested, om pladser, der snart vil blive ledige. Hjælp børnene til at tænke på dette, så vil de jævne de gamles vej ved deres ærbødighed og respekt og vil få glæde og skønhed ind i deres ungdomsliv, når de følger befalingen om, at »du skal rejse dig for de grå hår og ære oldingen«. 3 Mos. 19, 32.6

(140)   Undervis i tilbageholdenhed og beskedenhed. - Stolthed, selvfølelse og frækhed er udprægede karaktertræk hos vore dages børn; og de er tidens forbandelse. . . . Både hjemme og i sabbatsskolen skal børnene lære de helligste lektier i beskedenhed og ydmyghed.

(140)  Vil I, til hvem jeg nu henvender mig, give agt på den vejledning, der gives jer? Lad de unge tage mod advarselen; de må ikke være fremtrædende i deres opførsel, men beskedne og tilbageholdende. De skal være hurtige til at høre, hvad der er til gavn for sjælen, og sene til at tale, medmindre det er for at repræsentere Kristus og vidne om sandheden. Vis ydmyghed ved en tilbageholdende optræden.

(140)   En vogter for dyden. - Pas godt på beskedenhedens kostelige, uvurderlige perle. Det vil værne dyden. . . . Jeg føler mig tilskyndet af Herrens Ånd til indtrængende at råde mine søstre, som bekender sig til at være gudfrygtige, til at udvise en beskeden optræden og en passende tilbageholdenhed. Jeg har spurgt: »Hvornår vil de unge søstre opføre sig sømmeligt?« Jeg ved, at der ikke vil ske nogen afgjort ændring til det bedre, før forældrene indser betydningen af at være mere påpasselige med at opdrage deres børn rigtigt. Lær dem at opføre sig beskedent og tilbageholdende.

(141)   Sande dyder. - Et barns egentlige dyder består i beskedenhed og lydighed - i ører, der opmærksomt hører de vejledende ord, i fødder og hænder, der villigt vandrer og virker på pligtens vej. Et barns sande godhed vil endog i dette liv bære sin løn i sig selv.

næste kapitel