Barnet i hjemmet kapitel 28. Fra side 146.     Fra side 150 i den engelske udgave.ren side   tilbage

28. kapitel - Sandfærdighed

(146)   Forældre bør være et mønster på sandfærdighed. - Forældre og lærere, vær tro mod Gud! Jeres livsførelse bør være fri for svig og kneb. I jeres mund må der ikke findes løgn. Hvor ubehageligt det end kan være for jer for tiden, så lad jeres opførsel, ord og handlinger være retskafne i en hellig Guds øjne. O, virkningen af den første undervisning i svig er forfærdelig! Skal de, der bekender sig til at være Guds sønner og døtre, give sig hen til en svigefuld fremgangsmåde og lyve?

(146)  Giv ikke jeres børn den mindste anledning til at kunne undskylde sig med ordene: »Mor taler ikke sandt. Far taler ikke sandt.« Når I bliver anklaget for den himmelske domstol, skal der da ud for jeres navn skrives: »En bedrager«? Skal jeres børn fordærves ved deres eksempel, som burde lede dem på sandhedens vej? Bør Guds forvandlende kraft ikke i stedet komme ind i mors og fars hjerte? Skal Guds hellige Ånd ikke have lov til at sætte sit præg på deres børn?

(146)  Man kan ikke forvente, at børn vil være helt uden svig. Men der er fare for, at forældrene gennem en uklog ledelse vil ødelægge den oprigtighed, der bør være karakteristisk for barnet. Ved deres ord og handlinger bør forældrene gøre alt, hvad der står i deres magt for at bevare en naturlig enkelhed. Efterhånden som børnene bliver ældre, bør forældrene ikke give den mindste anledning til, at den sæd bliver sået, der vil udvikle sig til svig og løgnagtighed og modnes til, at upålidelighed bliver en vane.

(147)   Giv aldrig et undvigende svar. - Forældre bør være et mønster på sandfærdighed, for det er den undervisning, der daglig skal indprentes i barnets hjerte. Ufravigelige principper bør lede forældrene i alle livets anliggender, især i uddannelsen og oplæringen af deres børn. »Selv drengen kendes på det, han gør, om han er ren og ret hans færd.«

(147)  En moder, der mangler dømmekraft, og som ikke følger Herrens vejledning, kan opdrage sine børn til bedragere og hyklere. De karaktertræk, der således opelskes, kan blive så indgroede, at det vil være lige så naturligt at lyve som at trække vejret. Forstillelse vil blive regnet for at være oprigtighed og ægthed.

(147)  Forældre, giv aldrig et undvigende svar. Fortæl aldrig en usandhed ved forskrift eller eksempel. Hvis I ønsker, at jeres barn skal være sandfærdigt, så vær selv sandfærdige. Vær retlinede og principfaste. Selv et let undvigende svar bør ikke tillades. Når moderen er vant til at give undvigende svar og være usandfærdig, følger barnet hendes eksempel.

(147)   Skarpe ord tilskynder til usandfærdighed. - Tab ikke tålmodigheden med jeres børn, når de fejler. Tal ikke i en barsk og bister tone, når I sætter dem i rette. Det forvirrer dem og gør dem bange for at fortælle sandheden.

næste kapitel