Det skal ske i de sidste dage kapitel 19. Fra side 269.     Fra side 271 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Kristi genkomst

(269)  Den syvende plage og den særlige opstandelse
Der kommer et mægtigt jordskælv, "så stort, at der aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden." Åb 16, 18. Det ser ud, som om himmelhvælvingen åbner og lukker sig. Herligheden fra Guds trone synes at bryde igennem. Bjergene skælver som siv for vinden, og klippestykker kastes til alle sider... Hele jorden hæver sig og bølger som havet. Dens overflade sønderbrydes. Selve dens grundvolde synes at give efter. Bjergkæder synker i grus. Beboede øer forsvinder. Havnebyer, der er fordærvede som Sodoma, opsluges af de vrede bølger... Store haglsten,hver enkelt "vejer omkring et talent," (26,5 kg) anretter store ødelæggelser. (Grave åbner sig, og "mange af dem, der sover i jorden," vågner, "nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky." Dan 12,2. Alle, der er døde i troen på den tredje engels budskab, kommer herliggjorte ud af gravene for at høre Guds fredspagt med dem, der har adlydt hans lov. "Også de, som har gennemboret ham" (Åb 1, 7), de som hånede og spottede Kristi dødskamp, og de bitreste fjender af hans sandhed og hans folk opstår for at se ham i hans herlighed og være vidne til den ære, som vises de trofaste... - GC 636, 637 (1911). ret

(270)  Gud forkynder tiden for Kristi genkomst
Sorte skyer trækker op og støder sammen. Himmelhvælvingen åbner sig og bliver rullet til side. Og vi kan se op gennem det åbne felt i Orion, hvorfra Guds stemme lyder. - EW 41(1851). ret

(270)  Snart hører vi Guds røst. ( (Guds røst høres gentagne gauge i tiden lige før Kristi genkomst. Se The Great Controversy s.632, 633, 638, 640, 641.)) Den er som mange vandes lyd - og siger os dagen og timen for Jesu komme. Hans levende hellige - 144.000 i antal kendte og forstod denne stemme, men de gudløse troede, det var torden og jordskælv. - EW 15 (1851). ret

(270)  Idet Gud forkyndte dagen og timen for Jesu genkomst og gentog den evige pagt med sit folk, udtalte han først en sætning, og holdt derefter en pause, mens hans ord rullede hen over jorden. Guds Israel stod med blikket rettet opad og lyttede til de ord, der kom fra Jehovas læber, og drønede hen over jorden som den voldsomste torden. Det var utrolig højtideligt. ret

(270)  Ved afslutningen af hver sætning råbte de hellige "Ære! Halleluja!" Deres ansigter blev oplyst af Guds herlighed og skinnede ligesom Mose ansigt, da han kom ned fra Sinaj. De gudløse kunne ikke holde ud at se på dem. Og da en grænseløs velsignelse blev udtalt over dem, der havde æret Gud ved at helligholde hans sabbat, lød der et mægtigt sejrsråb over dyret og dets billede. - EW 285, 286 (1858). ret

(271)  Jeg har ikke den ringeste anelse om, hvilken tid det var, Guds stemme forkyndte. Jeg hørte, at tiden blev nævnt, men kunne ikke huske den, da jeg vågnede efter synet. Scener af så enestående og højtidelig interesse, som det ikke er muligt at beskrive med menneskeligt sprog, blev vist mig. Det var altsammen levende realiteter for mig, for straks efter denne scene kom den store hvide sky til syne, og på den sad Menneskesønnen. - 1SM 76 (1888). ret

(271)  De fortabtes rædsel
Når jorden raver som en drukken, når himlene skælver, og Herrens store dag kommer, hvem kan da bestå? En ting ser de med største rædsel, som de forgæves søger at undslippe. "Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham." Åb 1, 7. Med voldsomme forbandelser råber de fortabte til deres døve gud, naturen; "Fald ned over os og skjul os for ham, der sidder på tronen." Åb 6, 16. - TMK 356 (1896). ret

(271)  Når Guds stemme gør en ende på hans folks fangenskab, vil de, der har tabt alt i livets store kamp, vågne op... Resultatet af et helt livs arbejde forsvinder på et øjeblik. De rige begræder, at deres fornemme huse ødelægges, og at deres guld og sølv spredes for alle vinde... De gudløse sørger - ikke over deres syndige ligegyldighed over for Gud og deres medmennesker, men fordi Gud har sejret. De begræder resultatet, men omvender sig ikke fra deres ondskab. - GC 654 (1911). ret

(272)  Jesus stiger ned i kraft og herlighed
Snart viser en lille sort sky sig i øst; den er halvt så stor som en mands hånd. Det er den sky, der omgiver Frelseren. I det fjerne ser den mørk ud. Guds folk ved, at dette er Menneskesønnens tegn. I højtidelig tavshed betragter de skyen, idet den kommer nærmere til jorden og efterhånden bliver lysere og mere strålende - for til sidst at blive til en stor, hvid sky, der forneden stråler som en fortærende ild, og øverst er omsluttet af pagtens regnbue. Jesus kommer som en mægtig sejrherre... ret

(272)  En utallig engleskare følger ham, idet de synger dejlige lovsange. Himmelrummet synes opfyldt af strålende skikkelser - "tusind tusinder og titusind titusinder." Ingen menneskelig pen kan beskrive denne scene; intet menneskeligt sind kan fatte dens pragt... ret

(272)  Hyllet i et blændende lys nærmer Kongernes Konge sig jorden. Himlen rulles sammen som en bogrulle, jorden skælver for ham, og alle bjerge og øer flytter sig fra deres sted. - GC 640-642 (1911). ret

(273)  Reaktionen hos dem, der stak spydet i hans side
De, der spillede de mest fremtrædende roller, da Jesus blev forkastet og korsfæstet, opstår for at se ham som han er, og de, der har forkaste Kristus opstår og ser, at de hellige bliver herliggjort - og da er det, at de hellige forvandles på et øjeblik og løftes op for at møde deres herre i luften. - Netop de, der klædte ham i purpurkappen og satte tornekronen på hans hoved, og de, der drev naglerne gennem hans hænder, ser på ham og jamrer sig. - 9MR 252 (1886). ret

(273)  De husker, hvordan de afviste hans kærlighed spottede hans medfølelse. De tænker på, at Barabbas, en morder og røver, blev frigivet i stedet for ham - hvorledes Jesus blev kronet med torne, pisket og korsfæstet, og hvordan præsterne og de skriftkloge, da han led de forfærdeligste pinsler på korset, hånede ham med disse ord: "Lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro! Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse." Al den hån og foragt, der blev rette mod Kristus, og al den lidelse, hans disciple blev udsat for, vil stå lige så klart i deres erindring, som da de onde gerninger blev gjort. ret

(273)  Den stemme, der så ofte har talt indtrængende til dem, vil atter lyde i deres ører. Hver nådig indbydelse vil de høre lige så tydeligt, som da Frelseren talte til dem i synagogen eller på gaden. Og da vil de, der pinte ham, bede klipper og bjerge om at falde over dem og skjule dem for ham, der sidder på tronen og for Lammets vrede. - Brev 131, 1900. ret

(274)  Vågn, I som sover, og stå op!
Skyerne ruller til side som en bogrulle, og Menneskesønnens strålende skikkelse viser sig. Guds børn ved, hvad dette betyder. Der høres musik, og idet skyen nærmer sig, åbnes gravene, og de døde opstår. - 9MR 251, 252 (1886). ret

(274)  I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem. Joh 5, 28. 29. Denne røst skal snart lyde for de døde af alle folkeslag, og hver eneste troende, der hviler i Jesus, skal vågne og forlade sin fangecelle. - Ms 137, 1897. ret

(274)  De dyrebare døde, lig fra Adam til det sidste Guds barn, der døde, vil komme ud af gravene til evigt liv. - DA 606 (1898). ret

(274)  Mens jorden ryster, lynene glimter og tordenen ruller, kalder Guds Søn de sovende hellige frem. Han ser på de retfærdiges grave, og idet han løfter sine hænder, råber han: "Vågn, vågn, vågn, I, som sover i støvet, og stå opk Fra den ene ende af jorden til den anden skal de døde høre denne stemme, og de, der hører den, skal leve. Hele jorden genlyder af trinnene af den vældige hær fra alle nationer, stammer, tungemål og folk. De kommer jfa dødens fængsel, iklædt udødelig herlighed, og de råber: "Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?" 1.Kor 15, 55. De levende retfærdige og de opstandne hellige forener deres stemmer i et langt, lykkeligt sejrsråb. - GC 644 (1911). ret

(275)  Fra huler, grotter og fangehuller
I bjergenes fæstninger, i jordens grotter og huler viser Frelseren sig i herlighed. ret

(275)  Der er endnu kun en kort tid, så kommer han, der skal komme, og han tøver ikke. Hans flammeblik trænger ind i aflåste fængsler og finder dem, der er skjult der for deres navne er skrevet i Lammets livets bog. Frelserens øjne våger over os. Han ser alle vanskeligheder og alle farer - intet sted er skjult for hans øjne - enhver sorg og lidelse, som hans børn må udholde, er kendt af hans medfølende hjerte... ret

(275)  Gudsbarnet vil blive slået af rædsel, når det for første gang ser Jesu Kristi majestæt. Han vil føle, at han ikke kan leve i Jesu hellige nærhed. Men de samme ord vil lyde til ham, som lød til Johannes: "Frygt ikke." Jesus lagde sin højre hånd på Johannes og løftede ham op, da han lå for hans fødder. Det samme vil han gøre for sine trofaste børn. TMK 360, 361 (1886). ret

(275)  Guds arvinger er kommet fra loftskamre, hytter, fængselsceller og skafotter - fra bjerge, ørkener, huler i jorden og grotter i havet. - GC 650 (1911). ret

(275)  Fra havets dyb, fra bjergenes huler og højder
Når Kristus kommer for at hente sine trofaste, vil den sidste basun lyde - og den skal høres over hele jorden fra de højeste bjergtoppe til de dybeste miner. De retfærdige døde vil høre den sidste basun og komme ud af deres grave for at blive iklædt udødelighed og møde deres Herre. - 7BC 909 (1904). ret

(276)  Det er med glæde jeg tænker på opstandelsen af de retfærdige, der skal komme fra alle dele af verden - fra klippehuler, fra fængsler, fra jordens huler og havets dyb. Ikke en bliver glemt. Hver eneste skal høre hans stemme. De vil komme med sejrsråb. - Brev 113, 1886. ret

(276)  Hvilket syn vil det ikke blive i de svejtsiske bjerge, når Kristus, Livgiveren, kalder de døde frem! De vil komme fra huler, fra fangekældre og dybe dale, hvor de er blevet begravet. - Brev 97,1886. ret

(276)  De gudløse bliver dræbt
I den voldsomme kamp, der skyldes menneskelige lidenskaber og den frygtelige udgydelse af Guds ublandede vrede omkommer jordens gudløse beboere - præster, regenter og folket, rig og fattig, høj og lav. "Den dag skal de, der er dræbt af Herren, ligge over hele jorden. Der skal ikke holdes ligklage over dem, de skal ikke samles sammen og begraves." Jer 25, 33. ret

(276)  Ved Kristi komme bliver de gudløse udslettet fra hele jorden - fortæret af hans munds ånde og tilintetgjort af lyset fra hans herlighed. Kristus fører sit folk til Guds stad, og jorden bliver folketom. GC 657, (1911). ret

(276)  Hvor som helst synden findes, er vor Gud en fortærende ild. Hebr 12, 29. I hver den, der bøjer sig for Guds Ånd, vil hans magt fortære synden. Men hvis mennesker klynger sig til synden, bliver de et med den. Og da må Guds herlighed, der ødelægger synden, ødelægge dem. - DA 107 (1898). ret

(277)  Hans åsyns herlighed, der for de retfærdige er liv, vil for de gudløse være en fortærende ild. - DA 600 (1898). ret

(277)  Det er af nåde, de gudløse bliver udryddet
Kunne de, hvis hjerter er fulde af had til Gud, til sandhed og hellighed, færdes blandt himlens beboere og deltage i deres lovsange? Kunne de tåle lyset fra Guds og Lammets herlighed? Nej, nej - de fik mange års prøvetid, så de kunne danne en karakter, der passede for himlen, men de kom aldrig til at elske renhed, de lærte aldrig himlens sprog, og nu er det for sent. Et.liv i oprør mod Gud har gjort dem uegnede til at leve i himlen; dens renhed, hellighed og fred ville være dem en lidelse og Guds herlighed en fortærende ild. De ville ønske at flygte fra det hellige sted. De ville byde tilintetgørelse velkommen, så de kunne skjule sig for ham, der døde for at frelse dem. De onde har selv afgjort deres skæbne. De har selv valgt at blive udelukket af himlen, og Gud har været retfærdig og nådig mod dem. - GC 542, 543 (1911). ret

(277)  Nu går det hjemad!
De levende retfærdige forvandles "i et nu, i et øjeblik." Ved lyden af Guds stemme blev de herlig gjort. Nu bliver de udødeliggjort og sammen med de opstandne døde bortrykket for at møde Herren i luften. Engle samler "hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden." Små børn bliver af hellige engle lagt i deres mødres arme. Venner, som døden så længe har adskilt, bliver forenet for aldrig mere at skilles - og med glade sange stiger de sammen op til Guds stad. - GC 645 (1911). ret

(278)  Vi steg alle op på skyen, og det tog os syv dage at nå til glarhavet. - EW 16 (1851). ret

(278)  Idet vognen rullede opad, råbte hjulene: "Hellig!"og idet vingerne bevægede sig, råbte de "Hellig!" og englenes hærskare råbte "Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den Almægtige!" og de frelste på skyen råbte: "Ære! Halleluja'" - EW 35 (1851). ret

(278)  Oh, hvor skal det blive herligt at se ham og blive budt velkommen som hans forløste! Længe har vi ventet, men vort håb er lige levende. Kan vi blot få Kongen at se i hans skønhed, er vi velsignede for evigt. Jeg føler det, som må jeg råbe højt: "Det går hjemad!" - 8T 253 (1904). ret

(278)  Englene synger: Kristns har sejret!
På den dag vil de forløste stråle med Faderens og Sønnens herlighed. Idet englene rører deres gyldne harper, byder de Kongen og hans sejrs bytte - de, der er blevet vasket rene i Lammets blod - velkommen. En mægtig sejrssang vil fylde himlen. Kristus har sejret. Han kommer ind i de himmelske sale ledsaget af sine forløste, beviset for, at hans lidelser og ofre ikke har været forgæves. - 9T 285,286 (1909). ret

(278)  Med uudsigelig kærlighed byder Jesus sine trofaste ind til deres Herres glæde. Det er Frelserens største glæde i sit herlige rige at se de sjæle, der er blevet frelst ved hans frygtelige lidelse og ydmygelse. - GC 647 (1911). ret

(279)  Kristus vil se belønningen for sin gerning i dens resultater. I den store skare, som ingen kan tælle, der bliver fremstillet "fejlfrie for hans herlighed med usigelig glæde", skal han se frugten af sin møje og være tilfreds.- Ed 309 (1903). ret

(279)  De frelste får kroner og harper
Jeg så en hær af engle bringe prægtige kroner fra staden - en krone til hver eneste af de frelste med hans navn på. Da Jesus bad om kronerne, gav englene ham dem, og med sin højre hånd satte den elskelige Jesus kronerne på de frelstes hoved. - EW 288 (1858). ret

(279)  På glarhavet stod de 144.000 i en fuldstændig kvadrat. Nogle af dem havde meget glitrende kroner, andre var ikke så strålende. Nogle kroner var tunge af stjerner, mens andre kun havde få. Alle var fuldstændig tilfredse med deres kroner. - EW 16,17 (1851). ret

(280)  Livets krone vil vær strålende eller mat, glitre med mange stjerner eller have få ædelstene, alt efter hvorledes vi har levet her. - 6BC 1105 (1895). ret

(280)  Ingen vil blive frelst uden stjerner i sin krone. Hvis du kommer ind i himlen, vil der være en eller anden i himlens sale, som er kommer der på grund af din gerning. - ST 6-6-1892. ret

(280)  Før Frelseren går ind i Guds stad, skænker han sine efterfølgere sejrstegn og symbolerne på deres kongelige værdighed. De strålende rækker bliver stillet op i en firkant omkring deres Konge... Med sin højre hånd sætter Jesus herlighedens krone på de sejrendes hoveder... De får også en sejrspalme og en skinnende harpe. Så slår den ledende engel tonen an, alle spiller med kunstnerisk færdighed, og en vidunderlig musik lyder... Foran den genløste skare ligger den hellige stad. Jesus slår perleportene op, og alle, der har holdt fast ved sandheden, går ind. - GC 645, 646 (1911). ret

næste kapitel