Det skal ske i de sidste dage kapitel 7. Fra side 96.     Fra side 94 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Om at bo på landet

(96)  Skønt alt, hvad Gud skabte var fuldkommen smukt, og der ikke syntes at mangle noget på jorden til at gøre Adam og Eva lykkelige, viste han dem sin store kærlighed ved at plante en speciel have til dem. Noget af deres tid skulle gå med det dejlige arbejde at pleje denne have. Somme tider kom englene på besøg. De lyttede glade til deres anvisninger. Arbejdet var ikke trættende, men behageligt og styrkende. Den smukke have skulle være deres hjem. - 3SG 34 (1864). ret

(96)  Hvilke livsbetingelser valgte Faderen til sin Søn? Et afsides liggende hjem i Galilæers høje; et hjem, der blev underholdt af ærligt arbejde; et enkelt liv; daglig kamp med vanskeligheder og prøvelser; stille timer til at studere den åbne skriftrulle ved sin moders side; daggry og skumring i den grønne dal; naturens hellige mysterier; studiet af skabelsen og forsynet og sjælens forbindelse med Gud - således var betingelserne og mulighederne i Jesu tidlige liv. - MH 365, 366 (1905). ret

(96)  Ud fra byerne
Forlad byerne så snart som muligt og køb et lille stykke jord, så du kan få en have, hvor børnene kan se blomsterne vokse og lære enkelhed og renhed af dem. - 2SM 356 (1903). ret

(97)  Ud af byerne! er budskabet for denne tid. Kaldet lyder til vort folk, at de skal bo milevidt fra de store byer. Et enkelt blik på San Francisco, som den er i dag, vil få jer til at indse nødvendigheden af at komme ud fra byerne... ret

(97)  Herren kalder sine børn til at flytte væk fra byerne, for før I aner det, vil ild og svovl regne fra himlen over disse byer. Deres straf vil stå i forhold til deres synder. Når en by bliver ødelagt, skal vort folk ikke tage let på det og tro, at de, hvis der bliver mulighed for det, skal bosætte sig i den samme ødelagte by... ret

(97)  Lad enhver, der ønsker at forstå disse ting, læse Åbenbaringens ellevte kapitel. Læs omhyggeligt og se, hvad der skal ske i disse byer. Læs også om de scener, der er beskrevet i det ottende kapitel i samme bog. - MR 1518 (10-5-1906). ret

(97)  Forældre, der ejer et stykke jord og et komfortabelt hjem, er som konger og dronninger. - AH 141 (1894). ret

(98)  Arbejdet i byerne skal ske udefra
Som Guds lovlydige folk må vi forlade byerne. Vi må ligesom Enok arbejde i byerne, men ikke bo i dem. - Ev 77,78 (1899). ret

(98)  Arbejdet i byerne skal ske fra udposter. Herrens sendebud sagde: "Skal byerne ikke advares? Jo, men ikke ved at Guds folk bor i dem. De skal besøge dem for at advare dem om, hvad der skal komme over jorden." - 2SM 358 (1902). ret

(98)  Jeg har i årevis fået specielt lys over, at vi ikke skal oprette centrer for vort arbejde i byerne. Den tummel og forvirring, der hersker i byerne, som skyldes fagforeningerne og strejker, vil være en stor hindring for vort arbejde. - 7T 84 (1902). ret

(98)  Når uretfærdigheden breder sig i et folk, vil der altid løfte sig en advarende røst, som Lots i Sodoma. Men Lot kunne have sparet sin familie for meget ondt, hvis han ikke havde bosat sig i den fordærvede by. Alt, hvad Lot og hans familie gjorde for Sodoma, kunne de også have gjort, selvom de havde levet et stykke fra byen. - Ev 78 (1903). ret

(98)  Lige nu vil nogle være nødt til at bo i Chicago, men de skal opbygge arbejdscentrer i landlige omgivelser, hvorfra de kan besøge byen. Det er Herrens vilje, at hans folk skal se sig om og sikre sig beskedne, ikke for kostbare steder som centrer for deres arbejde. Og lidt efter lidt vil de få øje på større steder, som de vil kunne købe til forbavsende lave priser. - Ev 402 (1906). ret

(99)  Store velsignelser i naturlige omgivelser
Vi siger igen: "Ud af byerne!" Tænk ikke, at det er et stort offer at flytte ud i høje og bjerge, men søg efter stille steder, hvor i kan være alene med Gud og lære hans vilje at kende... ret

(99)  Jeg opfordrer indtrængende vort folk til at gøre det til deres livs mål at søge åndelighed. Kristus står for døren. Derfor siger vi til vort folk: ,,I skal ikke føle, at det er et afsavn, når i bliver kaldet til at forlade byerne og flytte ud på landet. Store velsignelser venter den, som vil gribe dem. Ved at betragte og studere naturen, Skaberens værk, vil I umærkeligt blive dannet efter det samme billede."- 2SM 355, 356 (1908). ret

(99)  Det er lettere at udvikle karakteren på landet
Mange forældre tager til byen med deres børn, fordi de tror, det vil være lettere at tjene til livets ophold der end på landet. Børnene, der ikke har noget at lave, når de kommer fra skolen bliver oplært på gaden. Med dårlige kammerater lærer de dårlige vaner og får smag for fornøjelser. 5T 232 (1882). ret

(99)  Send børnene til byernes skoler, hvor alle slags fristelser vil tiltrække og demoralisere dem, og det vil blive ti gange sværere at danne en god karakter både for forældre og børn. FE 326 (1894). ret

(100)  Det vrimler med fristelser i byerne. Vi skulle lægge vore planer, så vi holder vore unge så langt borte som muligt fra denne fordærvelse. - AH 136 (1902). ret

(100)  Det er på tide, at vort folk flytter deres familier ud fra byerne til mere tilbagetrukne steder; ellers vil mange både unge og ældre blive indfanget af fjenden. - 8T 101 (1904). ret

(100)  Ikke én af hundrede familier vil få det bedre fysisk, mentalt eller åndeligt ved at bo i byen. Tro, håb, kærlighed og lykke kan meget bedre findes blandt marker, høje og træer. Tag jeres børn bort fra det, man ser i byen og dens lyde - fra raslende sporvogne og køretøjer - så vil deres sind blive sundere. Det vil blive lettere at lære dem at forstå Guds Ord. - AH 137 (1905). ret

(100)  Bedre helbred i landlige omgivelser
Det er ikke Guds vilje, at hans folk skal bosætte sig i byerne, hvor der hele tiden er støj og forvirring. Man burde spare børnene for dette, for hele organismen bliver nedbrudt af det stadige hastværk og den evige støj. - 2SM 357 (1902). ret

(100)  Hvis mange af dem, der bor i byerne og ikke har en grøn plet at se på, men år efter år kun ser snavsede baggårde og sidegader, mure og fortove og en himmel sløret af røg og støv, kunne flytte ud på landet og leve mellem grønne marker, skove, bakker og vandløb under en ren klar himmel og indånde den friske landluft, ville de føle det næsten, som var de kommet i himlen. - MH 191, 192 (1905). ret

(101)  De fysiske omgivelser i byerne er ofte farlige for helbredet. Den stadige kontakt med sygdom, den tiltagende forurening af luft og vand, uren føde og overfyldte mørke og sundhedsfarlige lejligheder er blot nogle af de mange onder, der findes. Det var ikke Guds vilje, at mennesker skulle bo så tæt sammen i huse og lejligheder i byerne. - MH 365 (1905). ret

(101)  Dyrk selv det, I behøver
Det er Herrens vilje, at hans folk skal flytte ud på landet, hvor de selv kan eje deres jord og dyrke deres egne frugter og grønsager, og hvor børnene kan komme i direkte kontakt med Guds skaberværk. Mit budskab er: Tag jeres familier ud af byerne! - 2SM 357, 358 (1902). ret

(101)  Herren har atter og atter vist mig, at vore familier skal flytte væk fra byerne ud på landet, hvor de selv kan dyrke det, de behøver - for i fremtiden vil der blive store problemer med at købe og sælge. Vi skulle allerede nu begynde at rette os efter den undervisning, der atter og atter er blevet givet os: Flyt ud af byerne til landlige områder, hvor husene ikke ligger tæt sammen, og hvor I vil være fri for fjenders indblanding. - 2SM 141 (1904). ret

(102)  Lokale institutioner ”lige uden for de store byer”
Udvælg mænd med sund dømmekraft - ikke til at offentliggøre deres hensigter, men til at finde ejendomme i landområder, hvorfra man let kan nå byerne, og som egner sig til små træningscentre for arbejdere og har plads til at have syge i pleje, så trætte mennesker kan lære sandheden at kende. Søg efter sådanne steder lige uden for de store byer, hvor egnede bygninger kan erhverves, enten som gave fra ejerne eller for en rimelig pris ved gaver fra menighederne. Byg ikke i byens støj og uro. - Ev 77 (1909). ret

(102)  Coranbong, New South Wales
Hvor skal vor australske Bibelskole ligge? ... Hvis skolerne ligger i eller nogle få kilometer fra byerne, vil det være meget vanskeligt at modarbejde indflydelsen af elevernes tidligere uddannelse med hensyn til de ferier og aktiviteter, disse skoler har, som f. eks. hestevæddeløb, væddemål og tilbud om præmier... ret

(102)  Vi finder det nødvendigt at lægge vore skoler et godt stykke fra byerne, men alligevel ikke så langt væk, at man ikke kan komme ind til dem, arbejde for dem og lade lyset skinne i deres moralske mørke. - FE 310, 313 (1894). ret

(102)  Alt ved dette sted har gjort et godt indtryk på mig, bortset fra at vi er langt fra de store handelsveje og derfor ikke vil have mulighed for at lade vort lys skinne i det moralske mørke, der som en dødelig skygge hviler over vore store byer. Dette er den eneste indvending, jeg kan komme i tanker om. Men det vil ikke være tilrådeligt at placere vor skole i nogen af de store byer. - 8MR 137 (1894). ret

(103)  Jeg bliver mere og mere overbevist om, at dette er det rette sted for vor skole, - MR 360 (1894). ret

(103)  Huntsville, Alabama
Lederne af skolerne i Graysville* og Huntsville bør, se hvad de kan gøre for ved disse skoler at oprette industrier, så de af vort folk, der ønsker at forlade byerne, kan få et beskedent hjem uden store omkostninger og tillige finde arbejde. - Brev 25,1902. (*Ejendommen i Graysville, Tennessee, 75 km nord for Chattanooga bestod af 9 acres jord lige ved en landsby med 200 indbyggere. Skolen flyttede til sin nuværende beliggenhed ved Collegedale i 1916.) ret

(103)  Det var efter Guds forsyn, at skolen i Huntsville blev købt. Det er et godt sted, i nærheden er der store gartnerier, og eleverne har arbejdet på nogle af dem om sommeren for at tjene til deres skoleophold. - SpT-B (12) 11 (1904). ret

(103)  Huntsville Skolefarm er et meget smukt sted, og ved sine mere end 300 acres giver den rig anledning til industri og dyrkning af forskellige ting. SpT-B(12x) 13 (1904). ret

(104)  For nylig blev jeg spurgt: ”Ville det ikke være godt at sælge skolen ved Huntsville og købe et mindre sted?” Det er blevet sagt mig, at denne landbrugsejendom ikke må sælges, og at ejendommen er særlig velegnet for oprettelsen af en skole for de farvede. - SPM 359 (1904). ret

(104)  Berrien Springs, Michigan
Jeg erfarer, at man tænker på at oprette en skole ved Berrien Springs i det sydvestlige Michigan. Det har glædet mig meget at høre dette sted beskrevet... På et sted som Berrien Springs kan skolen være en anskuelsesundervisning, og det er mit håb, at intet vil komme i vejen for, at denne plan bliver realiseret. - 4MR 407 (12-7-1901). ret

(104)  Herrens gode hånd har været med vort folk i udvælgelsen af stedet til en skole. Dette sted svarer til de råd, der er blevet givet mig med hensyn til, hvor skoler skal placeres. Det er borte fra byerne, der er rigelig jord til agerbrug og plads, så husene ikke behøver at bygges for tæt på hinanden. Og der er nok af jord, som eleverne kan lære at dyrke. - RH 28-1-1902. ret

(104)  Brødrene Magan og Sutherland har handlet i harmoni med det lys, Gud har givet, da de flyttede vort college fra Battle Creek til Berrien Springs. De har arbejdet hårdt og haft mange vanskeligheder... Gud har været med dem, og han har velsignet deres anstrengelser. - 4MR 260, 261 (1904). ret

(105)  Stoneham, Massachusetts
Herren har i sit forsyn åbnet vejen, så hans arbejdere kan gå fremad i New England - en arbejdsmark, hvor et meget specielt arbejde skal gøres. Brødrene der har været i stand til at flytte sanatoriet fra Lancaster til Melrose, der ligger meget nærmere ved Boston og alligevel langt nok væk fra den travle by, til at patienterne kan have de bedste muligheder for at genvinde deres helbred. Det er takket være Guds ledelse, at New Englands sanatorium er blevet flyttet til et sted der ligger så godt i forhold til Boston. ret

(105)  Gud forbyde, at nogen skulle stille sig tvivlende over for, om det er klogt at gå videre, når Herren bereder vejen for os. Det er blevet vist mig, at flytningen af New England sanatoriet fra South Lancaster til Melrose er ledet af Herren. - SpT-B(13) 3 (1902). ret

(105)  Takoma Park, Washington
Det sted, man har sikret sig til vor skole og vort sanatorium, har alt, hvad man kan ønske sig. Det ligner det, som er blevet vist mig af Herren. Det egner sig udmærket til det formål, det skal bruges til. Der er rigelig plads til en skole og et sanatorium uden at nogen af dem kommer til at ligge for tæt. Der er ren luft og rent vand. En dejlig å løber gennem vort område fra nord til syd. Dette vandløb er guld værd. De steder, hvor der skal bygges, ligger på højder og er glimrende afvandet. ret

(106)  En dag kørte vi en lang tur rundt i Takoma Park. Husene er ikke små og bygget tæt på hinanden der er rummelige og komfortable. De er omgivet af sunde fyrretræer, ege, ahorn og andre smukke træer. Ejerne af disse hjem er for det meste forretningsfolk, mange af dem er ansat i regeringskontorerne i Washington. De tager ind til byen om morgenen og vender om aftenen hjem til deres fredelige hjem. ret

(106)  Man har valgt et godt sted til trykkeriet - ikke for langt fra posthuset. Der er også fundet et sted til kirken. Det ser ud til, at Takoma Park specielt er blevet forberedt til os, og at det kun har ventet på, at vore institutioner og arbejdere skulle tage det i besiddelse. - ST 15-6-1904. ret

(106)  Herren har tydeligt vist mig denne sag. Den udgivervirksomhed, der er blevet fortsat i Battle Creek skal nu ske nær ved Washington. Hvis Herren efter en tid siger, at vi skal flytte væk fra Washington, skal vi gøre det. - RH 11-8-1903. ret

(106)  Madison, Tennessee
Da de talte om det arbejde, de ønskede at gøre i Syden, var jeg forbavset over, at de ville oprette en skole langt fra Nashville. Jeg vidste ud fra det lys, Herren havde givet mig, at det ikke ville være rigtigt at gøre dette, og det sagde jeg til dem. Det arbejde, som disse brødre (E. A. Sutherland og P. T. Magan) kan gøre på grund af deres erfaring fra Berrien Springs, skal ske fra et sted nær ved Nashville, for der er ikke udført det arbejde i denne by, der skal gøres. Og det vil være en stor velsignelse for arbejderne på skolen at være så nær ved Nashville, at de kan rådføre sig med dem, der arbejder der. ret

(107)  I deres søgen efter et sted til skolen fandt brødrene en farm på 400 acres til salg ca.13 km fra Nashville. Farmens størrelse, dens beliggenhed, afstanden til Nashville og den rimelig pris, den kunne erhverves for, syntes at pege på, at dette var stedet for skolen. Vi rådede til, at man købte det. Jeg ved, at man med tiden vil få brug for hele området. - RH 18-8-1904.. ret

(107)  Mountain View, California
Der var blevet givet vejledning om, at Pacific Press skulle flyttes fra Oakland. Som årene er gået, er byen vokset, og nu er det nødvendigt at flytte vor forlag til mere landlige omgivelser, hvor der kan sikres grunde til hjem for de ansatte. De, der arbejder på vore forlagskontorer, skal ikke være nødt til at bo i tætbefolkede byer. De skal have mulighed for at få et hjem, hvor de kan bo uden at behøve høje lønninger. - FE 492 (1904). ret

(107)  Mountain Viewer en by med mange fordele. Den er omgivet af dejlige frugthaver. Klimaet er mildt, og der kan dyrkes alle slags frugt og grønsager. Byen er ikke stor, men har alligevel elektrisk lys, postomdeling og mange andre fordele, som almindeligvis kun findes i større byer. - Brev 141, 1904. ret

(107)  Nogle har undret sig over, at vort forlag skal flyttes fra Oakland til Mountain View. Gud har opfordret sit folk til at forlade byerne. De unge, der arbejder på vore institutioner, skal ikke udsættes for de fristelser og den fordærvelse, der findes i de store byer. Mountain View synes at være et velegnet sted til vort forlag. - CL 29 (1905). ret

(108)  Loma Linda, Californien
Vi takker Herren for vort gode sanatorium i Paradis e Valley 10 km fra San Diego, et sanatorium i Glendale 12 km fra Los Angeles og et stort, smukt sted ved Loma Linda ca. 100 km øst for Los Angeles og i nærheden af Redlands, Riverside og San Bernardino. Loma Linda ligger på et område så smukt, at jeg sjældent har set noget lignende. LLM 141 (1905). ret

(108)  Herren har specielt udvalgt Loma Linda til at være stedet for uddannelse af lægemissionærer. Brev 188, 1907. ret

(108)  Loma Linda har vidunderlige fordele, og hvis de, der undervises her, samvittighedsfuldt vil udnytte deres mulighed for at blive sande lægemissionærer, vil de lade lyset skinne på dem, de er omgivet af. Vi må daglig søge Herren, så vi kan modtage visdom fra oven. - Brev 374,1907. ret

(108)  Her er ideelle betingelser for en skole og et sanatorium. Her er store fordele for eleverne og meget store fordele for patienterne. Det er blevet sagt mig, at vi her skal have en skole, der skal ledes efter de gamle profetskolers principper... Her skal læger uddannes. - MM 75, 76 (1907). ret

(109)  Angwin, Californien
Efter at have undersøgt dette område må jeg sige, at jeg finder det fremragende i mange henseender. Skolen kunne ikke ligge på noget bedre sted. Det er 13 km fra St. Helena, og byens fristelser er langt borte... ret

(109)  Med tiden må der bygges flere boliger til eleverne. De kan selv gøre dette under dygtige læreres vejledning. Tømret findes lige på grunden, og man kan lære eleverne at bygge godt. ret

(109)  Her behøver vi ikke at være bange for, at drikkevandet er forurenet, for det kommer lige fra Herrens skatkammer. Jeg ved ikke, hvorledes jeg skal takke for alle disse fordele... ret

(109)  Vi forstår, at Herren vidste, hvad vi behøvede, og at hans forsyn har ført os hertil... Gud ønskede, at her skulle vi være - og her førte han os hen. Det var jeg sikker på, da jeg kom til stedet... Når I ser det, tror jeg, at I vil komme til samme resultat: Herren har bestemt dette sted for os. 1MR 340, 341, 343 (1909). ret

næste kapitel