Evangelisme kapitel 11. Fra side 384ren side   tilbage

XI. Arbejdet i de store amerikanske byer

(384)  New York
Budskabet om at gå.
– Da jeg var i New York i vinteren 1901, modtog jeg lys om arbejdet med denne store by. Nat efter nat kom den fremgangsmåde frem for mig, som vore brødre burde bruge. I Stor–New York skal budskabet nå frem som en lampe der brænder. Gud vil oprejse medarbejdere for dette arbejde, og hans engle vil gå foran dem. Alligevel når vore større byer en tilstand, som ligner verdens tilstand før vandfloden. Disse byer er ligesom Sodoma i ondskab, alligevel er der mange ærlige sjæle, som vil mærke Åndens overbevisning, når de lytter til adventbudskabets opvækkende sandheder. New York er klar til at blive bearbejdet. I denne store by vil sandhedens budskab gives med Guds kraft. Herren kalder på arbejdsfolk. Han kalder på dem som har fået erfaring i at påtage og fremføre, i frygt for ham, det arbejde der skal gøres i New York og i andre større byer i Amerika. Han kalder også på midler, det arbejde kræver. – Vidnesbyrdene bd. 7, s. 54, 55. (1902) ret

(384)  New York – Et symbol på arbejdet i verden – Dem som har ansvaret for arbejdet i Stor–NewYork burde få hjælp fra de bedste arbejdere der kan findes. Lad et center for Guds arbejde (385) blive gjort på dette sted og lad alt hvad der gøres her, være et sindbillede på det arbejde Herren ønsker skal ses i verden. ..... ret

(385)  I Stor–NewYork har Herren mange dyrebare sjæle som ikke har bøjet knæ for Baal og der er dem som i uvidenhed har vandret på vildfarelsens veje. På disse skal sandhedens lys skinne, så de kan se Kristus som Vejen, Sandheden og Livet. ret

(385)  Vi skal overbringe sandheden i Kristi kærlighed. Ingen ødselhed eller opvisninger bør være i arbejdet. Det skal gøres efter Kristi ordre. Det skal fremføres i ydmyghed, i evangeliets enkelhed. Lad ikke arbejdere afskrækkes af det ydre udseende, uanset hvor afskrækkende det er. Lær ordet og Herren vil sende overbevisningen til tilhørerne ved sin Helligånd. – Vidnesbyrdene bd. 7, s. 38. (1902) ret

(385)  Et arbejde efter Guds orden. – Vor arbejdsmetode må være efter Guds orden. Det arbejde som skal gøres for Gud i vore store byer må ikke være efter menneskers påfund. . . . . ret

(385)  I vort arbejde skal vi huske på den måde Kristus arbejde på. Han dannede verden. Han dannede mennesket. Så kom han i personlig skikkelse til verden, for at vise dens beboere hvordan et syndfrit liv leves. ret

(385)  Bror ___, Herren har givet dig en åben vej i New York by, og dit missionsarbejde der, er at være eksempel for hvad missionsarbejde i andre byer skal være. Du skal vise hvordan arbejdet skal føres frem, så frøene, og derefter samle høsten. Der er dem som kan forene sig med dig i dit arbejde, involvere sig med forståelse, og i fuld sympati med dig. . . . . . ret

(385)  Dit arbejde i New York er startet op i rette linier. Du skal danne et center i New York for missionsudfoldelser, hvorfra værket kan føres succesrigt (386) fremad. Herren ønsker dette center som en oplæringsskole for medarbejdere, og intet kan få lov til at afbryde arbejdet. Efter at folk har grebet sandheden og taget deres standpunkt, så vil Herren forberede dem til at kunne modtage hele bibelsandheden. Du må vælge hjælpere ud, som kan føre værket solidt og grundigt frem, arbejde for hele menneskets krop, sjæl og ånds omvendelse. Et solidt grundlag, funderet på evangeliske planer, må lægges for at opbygge menigheden. – Brev 150, 1901. ret

(386)  Behov for lægemissionsarbejde og skolearbejde i de store metropoler – Vi behøver et sanatorium og en skole i New York–byens omegn, og jo længere tid det tager at få dette op, des vanskeligere vil det være. ret

(386)  Det kunne være godt at få et sted, som er hjem for vore missionsarbejdere uden for byen. Det er af stor betydning at de får adgang til rent vand, fri fra al forurening. Af denne grund, er det ofte godt at se på gode lokaliteter iblandt bakkerne. Og der bør være et stykke land, hvor frugter og grøntsager kan dyrkes til gavn for medarbejderne. Lad der være en mission på et, så sundt så muligt, sted, og lad et lille sanatorium være i tilknytning til dette. Der bør anskaffes et sted i byen hvor der kan gives enkle behandlinger. ret

(386)  Et sådant hjem vil være et velkomment rekreationssted for vore medarbejdere, hvor de kan være borte fra byens larm og spetarkkel. Motion i de stejle bakker er ofte en stor gavn for vore prædikanter, læger og andre medarbejdere som er i fare for at ikke få tilstrækkeligt motion. ret

(386)  Lad sådanne hjem blive opkøbt i flere byers (387) omegne, og egnede mænd kan fremlægge et alvorligt arbejde for at give disse byer advarselsbudskabet der skal gå ud til hele verden. Vi har kun berørt nogle få byer – indtil videre. – Medical Ministry s. 308. (1909) ret

(387)  Den bedste hjælp. – Den bedste ting du kan gøre vil være at starte lægemissionsarbejde i New York. Jeg er blevet vist, at i dette arbejde kunne være erfarne mænd og kvinder, som ville give en korrekt fremstilling af det sande lægemissionsarbejde, så vil det være med stor kraft at folk fik et korrekt indtryk. – Brev 195, 1901. ret

(387)  Lægeevangelisme på verdensniveau. – I New York er der mange som er moden for høst. I denne store by er der tusindvis som ikke har bøjet knæ for Baal. Englen sagde: ”Se jeg bringer dig gode nyheder med stor glæde, som skal være til alle folk. ”New York har en del af ”alle slags folk”. Vi ønsker at se det nye år åben med lærer i værket i alle dele af New York. Der er et stort arbejde at gøre i denne by . . . . I vore store byer må lægemissionsarbejdet gå hånd i hånd med evangelieforkyndelsen. Der vil åbne døre for sandhedens adkomst. – manuskript 117, 1901. ret

(387)  Pludselige artikler er skadelige. – For nogen tid siden udsendte ældre ___ nogle meget pludselige artikler om New Yorks udslettelse. Jeg skrev straks til de involverede i dette, og sagde at det ikke var klogt at offentliggøre sådanne artikler, da en sådan ophidselse kan være føre til fanatiske bevægelser, og skade Guds sag. Det er nok at overbringe sandheden fra Guds ord til folk. Pludselige artikler er skadelige for Hans arbejdes fremmarch. . . . ret

(387)  Jeg sendte formaninger til brødrene, der arbejde i (388) New York, og sagde at disse opflammende og rædselsvækkende artikler ikke bør publiceres. Når mine brødre går til yderligheder, falder det tilbage på mig, og jeg skal bære skammen, at kaldes en falsk profet. ret

(388)  Tænk om jeg havde sagt at New York ville udslettes ved en tidevandsbølge, skulle jeg have opfordret til at købe ejendomme kun tres miles borte fra denne by, som et sted for et sanatorium, et sted hvorfra New York kan bearbejdes? – Brev 176, 1903. ret

(388)  Planer om at nå forretningsfolk. – Du burde føle et stort ansvar for arbejdet i New York by. Mændene i forretningsbygningerne i New York og i andre store byer, ligeså vel som hedningene i fremmede lande, må nås med budskabet. – Brev 168, 1909. ret

(388)  Problemer med haller og kirkebygninger. – Tag til New York by. Se stedet omhyggeligt efter, og se om det er tilrådeligt at købe den hal og det land den står på. Måske kunne landet lejes for en årrække. Jeg er blevet instrueret om at sådanne metoder må opfølges i arbejdet i store byer. Hvis I efter grundig overvejelse beslutter jer at det er bedst at købe hallen, skal vi gøre alt i vor magt for at oprejse penge. Men det er bedst at bevæge sig med forståelse. Betal, betal, betal, for Satan kan om muligt lukke dørene, som har været åbne for sandhedens indgang. Herren ønsker et center hvor sandhed kan fæstnes i store onde by, som New York er. . . . ret

(388)  Jeg spørger om I vil undersøge arbejdet i New York, og lægge planer for at etablere et mindesmærke for Gud i denne by. Det skal være et center for missionsarbejde, og i dette skal der oprettes et sanatorium. . . . . Der må gøres beslutsomme anstrengelser for at forene vore menigheder i New York og de omkringliggende byer. Dette kan gøres, (389) og det må gøres hvis et aggressivt fremstød i New York skal have succes. – Brev 154, 1901. ret

(389)  Resultatet af at gøre rigtige anstrengelser. – Gud ønsker at værket skal skride fremad i New York. Der burde være tusindvis sabbatsholdere på dette sted, og det vil der også være hvis arbejdet føres frem som det burde. Men fordomme rejser sig. Mennesker ønsker arbejdet skal ske efter deres linier, og de nægter at acceptere bredere planer fra andre. Derved går anledninger tabt. I New York bør der oprettes flere små selskaber, og medarbejdere bør sendes ud. Det betyder ikke at en mand der ikke er ordineret som prædikant, ikke kan arbejde for Gud. Lad mennesker som disse blive oplært i at arbejde, lad dem da gå på arbejdsmarken. Lad ham fortælle hvad han har gjort, når han er kommet hjem. Lad dem prise Herren for Hans velsignelse, og lad dem gå igen. Opmuntre dem. Nogle få opmuntrende ord vil være en inspiration for dem. – Livsskildringer, s. 385. (1915) ret

(389)   Boston og New England
Ubearbejdede byer i New England.
– Mit sind har været bebyrdet for øststaternes store byer. Udover New York by, hvor I arbejdede sidste sommer, er der den vigtige by som Boston, som Melrose–sanatoriet ikke er så langt fra. Og jeg kender ikke noget sted hvor der er større behov for at genopbygning af den første arbejdsindsats, end i Boston og i Portland, Maine, hvor de første budskaber blev givet i kraft, men hvor der nu kun er en lille håndfuld af vore folk. – Brev 4, 1910. ret

(389)  Bearbejdes uden tøven. – Hvis du og din hustru i Boston by og andre byer i øststaterne, (390) vil forene jer i læge–evangeliseringsarbejdet, vil I være til største nytte, og klare syn for opgaver vil åbne sig op for jer. Disse byer tog den første engels budskab med stor kraft i 1842 og i 1843, og nu er tiden kommet for at den tredje engels budskab skal proklameres bredt ud i øststaterne. Der ligger et stort arbejde foran vore sanatorier i øststaterne. Budskabet skal gå ud med kraft, idet værket sluttes af. Portland i Maine, en by som var først i afholdenhedsreformen, skal bearbejdes uden tøven. – Brev 20, 1910. ret

(390)  Der er byer i Maine, som Brunswick og Bangor, som må bearbejdes grundigt. Over alle byer og stæder i øststaterne , skal sandheden skinne frem, som en lampe der brænder. – Brev 28, 1910. ret

(390)  Betydningen af nærliggende sanatorier. – Bygninger og grunde i Melrose er af en beskaffenhed der passer for vort lægemedicinsarbejde, som skal føres frem, ikke blot i Boston, men i mange andre ubearbejdede byer i New England. Grunden i Melrose er sådan, at forholdene kan tiltrække personer, der ikke er af vor tro, til dette sanatorium. Aristokratiet såvel som almindelige folk vil besøge denne institution og benytte sig af faciliteterne til at genoprette sundheden. ret

(390)  Boston er blevet udpeget for mig gentagende gange, som stedet der må bearbejdes trofast. Lyset må skinne til udkanterne og til de inderste dele. Melrose sanatoriet er en af de største organer der kan bruges for at nå Boston med sandheden. Byen og dens forstæder må høre det sidste nådesbudskab, der gives verden. Teltmøder må afvikles på mange steder. Medarbejdere må gøre allerbedst brug af de evner Gud har givet dem. Nådegaverne vil vokse ved anvendelse. Men der (391) må ikke være nogen selv–ophøjelse. Der må ikke lægges nogen præcise linier. Lad Helligånden styre medarbejderne. De skal holde øjnene rettet mod Jesus, deres tros ophav og fuldender. Arbejdet for denne store by skal fremhæves af Helligåndens åbenbaring, hvis alle vil vandre ydmygt med Gud. . . . ret

(391)  Vi håber at dem med ansvar for arbejdet i New England, vil samarbejde med Melrose sanatoriets ledere for at tage aggressive skridt fremad, og gøre det arbejde der skal gøres i Boston. Et hundrede medarbejdere kunne arbejde på at indtage forskellige stillinger i byen, i flere slags tjenester. . . . . ret

(391)  Lægemissionsarbejdet er den dør hvorigennem sandheden finder sin indgang til mange hjem i byerne. I enhver by vil der findes dem som vil værdsætte sandhederne i den tredje engels budskab. . . . ret

(391)  Herren vil arbejde med kraft, idet vi tilstræber os på at gøre vor del trofast. Han vil få Boston til at høre den nærværende sandheds budskab. Samarbejd med Ham for at bringe dette ud, min bror, min søster, og Han vil hjælpe jer, styrke jer, og opmuntre jeres hjerter gennem frelse af mange dyrebare sjæle. – Særlige vidnesbyrd Series B, No. 13, s. 12–16. (1906) ret

(391)  Bostons tusinder har en stærk længsel efter enkle sandheder – – Jeg nærer en dyb uro for at Boston skal høre Herrens ord og grundene for vor tro. Bed Herren oprejse medarbejdere til at indtage marken. Bed ham oprejse medarbejdere, at de skal kan få adgang til Bostons folk. Budskabet må lyde frem. Der er tusindvis i Boston som længtes stærkt efter enkle sandheder som de er i Jesus. Kan I som tjener i ord og lære ikke berede vejen for denne sandhed for at nå disse sjæle? – Brev 25, 1905 ret

(392)  (392 ) Hvis vi handler i tro. – Det var med i Guds plan, at Melrose–sanatoriet vil komme i vore folks hænder, som et middel til at nå de højere klasser. Boston by og omkringliggende byer bør gennemarbejdes grundigt. Jeg er instrueret til at sige at ældre ___ og ældre ___ at de skal kontakte mænd og kvinder som kan hjælpe dem med udstøde advarselsignalet. Sanatoriet skal have tilknyttet den allerbedst mulige hjælp, til at give institutionen en religiøs udformning. ret

(392)  Lad ældre ___ få den bedste hjælp han kan, og slå et telt op i området af Boston by, og tale til folk efter hvad Herren giver udtryk for. Der må ikke være nogen tøven i dette arbejde. Ældre ___ må styrke arbejdet for jøderne. Lægerne kan hjælpe ved at give sundhedsforedrag i forbindelse med møderne. . . . ret

(392)  Herren kalder til at udrette et arbejde i Boston by. Hvis du vil gå ud i tro i dette arbejde, vil Gud velsigne dig rigeligt. Der behøver ikke at være nogen ydre demonstration, men et stille og alvorligt arbejde. Herren vil hjælpe Sine ydmyge og alvorlige medarbejdere. Gør beslutsomme anstrengelser. Sig hele tiden: ”Jeg vil ikke svigte eller miste modet.” – Brev 202, 1906. ret

(392)  Gud vil lede under oprettelsen af institutioner. – Vær ikke bekymret, min søster. Herren kender til din situation. Intet undgår Hans opmærksomhed. Han vil høre dine bønner, for Han er en bønhørende og en bønnebesvarende Gud. Sæt din lid til Ham, og Han vil med sikkerhed bringe dig lindring, på Sin egen måde. Jeg er meget taknemmelig for at høre om den velsignelse der er fulgt med arbejdet i New Bedford. Lad os stole på Gud, og lad vor tro gribe alvorligt fat i Ham. ret

(393)  (393) Hvis bror _____ ikke på dette tidspunkt føler sig fri til at give af sine midler til oprettelse af et sanatorium, er det bedst at ikke tilskynde ham til det. De tanker vi tror er gode er ikke altid de bedte. Lad Herrens vej blive banet. ret

(393)  Oh, hvor jeg dog længes efter at se værket komme rigtigt i gang i New Bedford og Fairhaven, og på mange andre steder, så meget som der er behov for sandhedsudbredelse på disse steder. Vi håber at der en gang på oprettes et sanatorium i New Bedford. I sådanne byer er der brug for lægemissionsarbejdere. Men, kære søster, det kræver et ekstraordinært talent at lede et sanatorium. Erfarne mænd, som er forsøgt og prøvede, må tage vare på arbejdet. Det er ikke nok at medarbejdere som påtager sig at oprette en sådan institution er erfarne og kvalificerede. For deres egen skyld, for institutionens skyld, og for sagens skyld i det hele taget, er det vigtigt at et helt korps af velkvalificerede mænd og kvinder findes til at gå ind i arbejdet. Herrens øje er over hele marken, og når tiden er moden for at oprette en institution, på et bestemt sted, kan Han vende disse mænd og kvinders tanker til det sted, som er bedst beredt til at gå ind på institutionen. ret

(393)  Der er mange linier i arbejdet der skal føres fremad. Der er en åbning for veluddannede sygeplejersker til at gå ud blandt familier, og vække hjemmene til en interesse for sandheden. Der er indtrængende behov for evangelister og bibelarbejdere i byer som Boston og New Bedford. Sådanne medarbejdere vil finde mange anledninger til at så den gode sæd. Der er arbejde for alle energiske grundige og alvorlige medarbejdere. Kristi lære, de simple sandheder, der læres ved Hans lignelser, er netop det der er brug for i dag, som det var dengang Han var i verden som en person. – Brev 29, 1905. ret

(394 )  (394) Gentag budskabet i øststaternes byer. – Hvad udrettes der nu i de øststats byer hvor adventbudskabet blev proklameret for første gang? Veststatsbyer har haft sine fortrin, men hvem i øststaterne er blevet pålagt arbejdet at gå over grunden, som i budskabets første dage blev døbt med sandheden om Herrens snarlige komme? Lyset er givet for at sandheden atter skal nå til øststaterne hvor vi først begyndte vort arbejde, og hvor vi havde vor første erfaringer. Vi må anstrenge os mest muligt for at sprede et kundskab til sandheden til alle som hører, og der er mange som vil lytte. I alle vore store byer har Gud ærlige sjæle som er interesseret i hvad sandhed her. Der er et alvorligt arbejde der skal gøres i øststaterne. Gentag budskabet, gentag det budskab der blev forkyndt første gang, og hvor menighed efter menighed tog sit standpunkt for sandheden, Guds kraft bevidner budskabet på en bemærkelsesværdig måde. – manuskript 29, 1909. ret

(394 )   Byerne i øst– og sydstaterne
Budskabet skal nå byer og forstæder.
– Der er New York by, og de folketætte byer tæt derved; der er Filadelfia, Baltimore og Washington. Jeg behøver ikke at nævne alle disse steder; du ved hvor de er. Herren ønsker at vi skal proklamere den tredje engels budskab med kraft i disse byer. – manuskript 53, 1909. ret

(394 )  Filadelfia: Agitation giver anledning til evangelisering. – Filadelfia og andre vigtige steder bør bearbejdes. Evangelister bør finde deres vej til alle stederne, hvor mennesker (395) foruroliges over spørgsmålet over søndagslove og religionsundervisning i de offentlige skoler. Det er syvende–dags adventister der ikke udnytter disse forudbestemte anledninger til at bringe den sandhed som bebyrder mit hjerte og holder mig vågen nat efter nat. – Review and Herald, 20. april 1905. ret

(395 )  I statens hovedstad. – Jeg har skrevet meget om behovet for bestemte anstrengelser i Washington, D.C. . . . Washington de Forenede Staters hovedstad, er det sted hvorfra sandheden skal skinne frem. – Brev 132, 1903. ret

(395 )  Fornuftige og rationelle metoder for Washington. – Der må gøres et stærkt evangelisk arbejde i nationens hovedstad. . . . Jeg glæder mig over at du har taget dette evangeliske arbejde op i Washington, og at der allerede er vækket så dyb en interesse. Det som sker, svarer godt til det det jeg har fået vist, og som det burde være. Jeg er sikker dette, for dette er blevet vist mig, og dette arbejde må ikke svækkes af, at de nødvendige medarbejdere kaldes hen til andre steder . . . . ret

(395 )  Der må udrettes et evangelisk arbejde i Washington, og det må ikke brydes af kald fra andre steder. Gud vil have at Hans arbejde på hovedvejene føres frem i lige linier. ret

(395 )  Du er der hvor Herren vil have dig, ældre ___, og du må ikke overbebyrdes med for mange store byrder. Washington er blevet forsømt længe nok. Nu må der gøres et beslutsomt arbejde der. Herren vil give styrke og nåde. Medarbejderne må ikke adsprede sig selv fra arbejdet ved de mange ting der påtrænger sig opmærksomhed. Dette er grunden til at jeg har følt mig bekymret, for at medarbejderne i Washington bruger deres talenter på en måde, der vil fremme Hans værk bedst. ret

(396 )  (396) Bror ___ har nævnt flere gange at han mente at han kunne være til hjælp for arbejdet i Washington. Men vær forsigtig med hvem du sætter i gang på dette sted. Alt må holdes op mod Bibelstandarden. . . . ret

(396 )  I vort arbejde skal vi gå ud op på bakketoppen for at skinne. Vi har ikke fået fortalt at vi skal gøre særlige forunderlige opvisninger. Sandheden må proklameres på hovedveje og på sideveje, og derved skal arbejdet gøres med fornuftige og rationelle metoder. Enhver medarbejders liv vil, hvis han er under Herre Jesus Kristi oplæring, åbenbare Hans fortrinlige liv. Så vidt det angår opvisninger skal det arbejde som Kristus gjorde i vor verden skal være vort eksempel. Vi skal holde os langt væk fra teatre og det ekstraordinære ligesom Kristus gjorde i sit arbejde. Sensationelle ting er ikke religion, da religion vil udøve sin egen rene, hellige, opløftende og helliggørende indflydelse, der bringer åndeligt liv og frelse. – Brev 53, 1904. ret

(396 )  Evangeliske møder for Washington–området. – Der er steder omkring Washington hvor der er behov for missionsarbejde. I Washington centrum er der en lille verden af uomvendte sjæle, både hvide og farvede. Hvem nærer en byrde for dem? Og der er mange andre vigtige steder som stadig ikke er blevet advaret. Når jeg ser denne forsømmelse, føler jeg smerte i hjertet. Jeg beder nat og dag om at byrden må rulles over på mænd som kan handle som ledere i arbejdet. Lad dem som allerede arbejder på at åbne vejen for andre, som ønsker at arbejde, og som er kvalificerede til at tage del i missionsarbejdet. . . . . ret

(396 )  Der er betydningsfulde byer der behøver bearbejdelse, der er nær Washington – vore nærmeste naboer, som det var. Hvis brødre og søstre vil gøre et alvorligt missionsarbejde for alle, som de kommer i kontakt med, (397) vil nye arbejdsområder lige omkring os, blive åbnet op for os. Byrden at arbejde for sjæle vil komme til mange af dem som bor her, og de vil ønske at tage del i proklamationen af sandheden. ret

(397 )  Vi beder dem som bor i Takoma Park skal blive medarbejdere sammen med Gud, og plante sandhedens standard på ubearbejdede territorier. Lad en del af de store pengegaver blive brugt til at uddanne medarbejdere i vore byer, nær ved Washington. Lad et trofast dør–til–dør arbejde blive gjort. Sjæle går tabt uden for sikkerhedens ark. Lad sandhedens standard opløftes af menighedsmedlemmerne i deres nabolag. Lad prædikanter slå deres telte op, og forkynde sandheden for folk med en kraft, og derefter flytte til et andet område og forkynde sandheden der. – Brev 94a, 1909. ret

(397 )  Proklamere et afgjort og bestemt budskab. – Jeg kalder de troende i Washington til at komme frem og hjælpe Herren, hjælpe Herren imod mørkets mægtige kræfter. Der er brug for personligt arbejde i denne by og dens forstæder. Ban Kongens hovedvej. Opløft standarden højere og endnu højere. Der er et evangelisk arbejde der skal gøres i Washington og Baltimore og i mange andre store byer i syd– og øststaterne. Lad undervisnings– og helbredelsesarbejdet blive kombineret. Lad prædikanter og lægemissionærere tage hele Guds rustning på og gå frem for at proklamere Evangeliets budskab. Et afgjort budskab skal proklameres i Washington. Basunen skal have en bestemt lyd. – Brev 304, 1908. ret

(397 )  Nashville, St. Louis, New Orleans. – Der må gøres alt hvad der er muligt, for at fremme Guds sag. Der vil snart komme omstændigheder som vil gøre det vanskeligere end nu at overbringe sandheden til mange som nu er inden for rækkevidde. Det alvorligste (398) arbejde må gøres i Boston, i Nashville, i St. Louis, i New Orleans, og i mange andre store byer. Der skal udrettes et omfattende arbejde, når mænd og kvinder står på deres steder, og gør trofast deres del. Der kaldes hundredvis af unge mænd og kvinder der uddannes og oplæres for tjeneste. – manuskript 21, 1908. ret

(398 )  Nashville som et center. – – Nashville er blevet præcenteret for mig som det bedste center hvorfra der gøres et godt arbejde for alle klasser i Sydstaterne. Inde i og nærved Nashwille er der oprettet undervisningsinstitutioner som vore folk bør respektere. Deres indflydelse har hjulpet med at gøre det muligt for os at føre mange arbejdsområder med succes fra dette center. – Brev 262, 1903 ret

(398 )  Memphis og sydstatsbyerne. – Herren gav mig et budskab for Bror ___, instruerede ham om at igangsætte arbejdet i Memphis. . . . Han adlød Herrens ord, og han har berettet om fremragende succes med hans arbejde i Memphis. ret

(398 )  Jeg er instrueret til at sige til vore folk udover sydstaternes byer: Lad alt blive gjort under Herrens anvisning. Værket er nær sin afslutning. Vi er nærmere enden end vi først troede. – Brev 6, 1909. ret

(398 )  New Orleans, Memphis, St. Louis. – Der er et stort arbejde der skal gøres, og vi har kun en lille stund til at gøre det. Der er byer i sydstaterne – New Orleans, Memphis, St. Louis – hvor der kun er gjort lidt, og der er andre som vi ikke er kommet der ind. På disse steder skal sandhedens standard løftes op. Med magt og kraft skal vi føre sandheden til folk. – manuskript 56, 1904. ret

(398 )  Evangelisering for New Orleans og sydstatsbyerne – Der er et stort arbejde der skal gøres, og vi har kun (399) en lille stund til at gøre det. Der er byer i sydstaterne – New Orleans, Memphis, St. Louis – hvor der kun er gjort lidt; og der er andre som ikke er blevet indtaget. På disse steder må sandhedens standard opløftes. Med kraft og med styrke skal vi frembringe sandheden til folk. . . . . ret

(399 )  New Orleans skal bearbejdes. På en rigtig årstid skal der gøres en offentlig kampagne på dette sted. Lejrmøder skal holde på mange steder, og der skal gøres evangelisk arbejde efter at lejrmødet er forbi. Således skal negene indsamles. ret

(399 )  Nu hvor der skal igangsættes en fuld kampagne i New Orleans, er jeg blevet pålagt at sige: Lad mænd og kvinder som kender til sandheden, og forstår Herrens vej, gå ind i denne by og arbejde med visdom og frygt for Herren. Medarbejdere som er blevet valgt til arbejdet i New Orleans bør være dem som har et godt hjerte for sagen, mennesker som altid vil holde Guds herlighed for øje, og som vil gøre Israels Guds styrke til deres vagt foran og bagved. Herren vil med sikkerhed høre og besvare Sine medarbejderes bønner, hvis de vil søge Ham efter råd og belæring. ret

(399 )  Til medarbejdere som indtager den mark vil jeg sige: Udvis tro på Gud, og når I begår jer med dem, som ikke er af vor tro, så lad sandheden vise sig i jeres liv, i praksis. Når I bringer jeres tros læresætninger på Guds Ords overbevisende argumenter, og lad jeres tilhørere se at det er ikke jeres ønske at strides med om deres tro, men bring dem et ”Så siger Herren.” ”Der står skrevet,” som var Kristi overbevisende appel ved enhver lejlighed. ret

(400 )  (400) Forkynd troens praktiske gudsfrygt i jeres liv, som I tror på. Lad det kunne ses at sandheden aldrig nedgør den der modtager den, gør ham rå og grov, eller irritabel eller utålmodig. Gør jeres tålmodighed, jeres venlighed, jeres langmodighed, jeres høflighed, medfølelse og sande godhed synlig for alle; for disse gaver er udtryk for den Guds karakter, som I tjener. – manuskript 49, 1907. ret

(400 )  Medarbejdere til Southland. – Lad missionærere arbejde stille og roligt for både hvide og farvede folk i sydstaterne. Lad den arbejde på en måde så de der behøver hjælp bliver hjulpet, for dem er omgivet af en forvildende indflydelse. Mange af dem er under deres kontrol, som vil opildne menneskehjertets værste lidenskaber. Præster og myndighedspersoner i Kristi dage fik held med at oprøre folkehobens lidenskaber, fordi de var uvidende, og havde sat deres lid til mennesker. Derved blev de ledt til at fordømme og fornægte Kristus og vælge en røver og morder i Hans sted. Arbejdet i sydstaterne bør udføres uden spetakkel eller optog. Lad missionærerne, som er sandt omvendte, og som føler en byrde for arbejdet, søge visdom fra Gud, og med al den taktfølelse de kan fremdrive, lad disse gå ud på denne mark. Lægemissionærere kan finde en mark hvor de kan lindre deres nød som er faldet i legemlig sygdomme. De bør have midler, så at de kan klæde den nøgne og give den hungrende føde. Kristent hjælpearbejde vil gøre mere end blot at holde prædikener. . . . . Lad medarbejderne ligne Kristus, så de ved forskrift og eksempel kan udøve en ophøjende indflydelse. Lad dem forsyne sig med passende og enkle lektier fra Kristi liv, til at bringe videre til folk. Lad dem ikke dvæle for meget ved doktrinære punkter, eller ved vor tros særegne træk, som vil virke fremmed (401) og nyt; men lad dem overbringe Kristi lidelser og offer; lad dem holde Hans retfærdighed oppe og åbenbare Hans nåde; lad dem vise Hans rene og hellige karakter. Medarbejderne i sydstatsmarken vil få brug for at undervise folk linie efter linie, forskrift for forskrift, lidt her og lidt der. – Review and Herald, 24. dec. 1895. ret

(401 )  Medarbejderne i sydstatsbyerne får opmuntring. – Herren Gud har arbejdet. Mine brødre, i stedet for at kritisere det som er blevet gjort, så spar på stemmen til disse store byer som endnu ikke er blevet bearbejdet, byer som New Orleans, Memphis, og St. Louis. Gå til disse steder og arbejd for folk, men sig ikke et kritisk ord om dem som har prøvet så hårdt at gøre alt i deres magt for at fremme værket. Nogle gange er disse medarbejdere ved at miste modet, men fortsæt med at bede for dem. Uanset hvor jeg kommer hen, vil jeg spørge efter forbøn for Guds folk. – Review and Herald, 25. maj. 1905. ret

(401 )  Filadelfia, New Orleans, og St. Louis. – Du nævner det arbejde som burde gøres i Amerika, men som ligger ugjort. Jeg ønsker at tale om disse forsømte marker, sådan som de blev fremstillet for mig. Jeg ønsker ikke blot at tale sydstaternes behov, men om behovet i de store byer, hvis forsømte og ikke advarede tilstand er en fordømmelse af vort folk, som hævder at være missionærer for Mesteren. . . . ret

(401 )  Vi står som irettesat af Gud, fordi de store byer inden for vor øjesyn er ubearbejdede og ikke advaret. En frygtelig anklage for forsømmelse kommer over dem som længe har været i arbejdet, netop her i Amerika, og er endnu ikke indtaget de store byer. Hvad er der gjort i Filadelfia, i New Orleans, og i St. Louis, og i andre byer jeg kunne nævne? Vi (402) har ikke gjort for meget i de udenlandske områder, men i sammenligning med dette har vi intet gjort lige uden for vor egen dør. – Brev 187, 1905. ret

(402 )   Centralstaternes byer
Store byers behov, iberegnet Detroit.
– I New York, Detroit, og mange andre store byer, er der kun gjort lidt. Sydstatsbyerne er blevet forsømt, skønt det er fremholdt for vore folk i Guds Ånds vidnesbyrd. Selvom jeg ikke ville stå med den udrakte hånd mod arbejdet i fjerntliggende lande, vil jeg ikke have at vore folk skal forstå at der er et arbejde der skal gøres på hjemmefronten. – Brev 43, 1903. ret

(402 )  Cleveland og Cincinnati. – Herren har mange dyrebare sjæle i Cleveland, i Cincinnati, og andre byer, som burde nås med åndelige sandheder for denne tid. – manuskript 19a, 1890. ret

(402 )  Advar Chicago ud fra Rural arbejdscenteret – For øjeblikket, vil nogle være forpligtet til at arbejde i Chicago, men disse bør forberede arbejdscentre i Rual–distrikterne, hvorfra byen bearbejdes. Herren vil have at Hans folk ser omkring sig, og skaffer sig ydmyge og ikke så kostbare steder som centre for deres arbejde. Og fra tid til anden, vil de blive opmærksom på større steder, som de vil kunne skaffe sig for overraskende lav pris. – Medical Ministry s. 305, 306. (1906) ret

(402 )  Et større arbejde i Denver. – Som sagen er lagt frem for mig, ser jeg et behov for at få gjort et større arbejde i Denver. Førhen er mange ting blevet modarbejdet imod værkets fremgang på dette sted, og denne ugunstige indflydelse er ikke helt væk endnu. ret

(403 )  (403) Der er en større klasse farvede mennesker i Denver. Lad der gøres noget særligt for dem, både af hvide og farvede menighedsmedlemmer. Lad missionsånden vågne op. Lad et alvorligt arbejde blive gjort for dem, som ikke kender sandheden. – Brev 84, 1901. ret

(403 )   Veststatsbyerne
Californiens byer.
– Der er et arbejde der skal udrettes i Californien, et arbejde som er blevet frygteligt forsømt. Lad ikke dette arbejde udskydes mere. Når dørene åbner sig for sandhedsfremførelsen, så lad os gå ind. Noget arbejde er blevet gjort i den store by San Fransico, men når vi studerer marken ser vi tydeligt at der kun er gjort en begyndelse. Velorganiserede indsatser bør gøres så snart som muligt i denne bys forskellige dele og også i Oakland. San Franciscos ondskab erkendes ikke. Vort arbejde i denne by må gøres bredere og dybere. Gud ser mange sjæle i den der skal frelses. – Vidnesbyrdene bd. 7, s. 110. (1902) ret

(403 )  Skal vi ikke gøre alt i vor kraft for at oprette arbejdet i San Franciscos og Oaklands store byer, og alle de andre byer i Californien? Tusinde og atter tusinde som bor i disse byer, tæt op ad os, og behøver hjælp på forskellige måder. Lad evangeliets tjenere erkende at Herre Jesus Kristus har sagt til sine disciple: ”I er verdens lys.” – manuskript 79, 1900. ret

(403 )  Teltmøder i vest. – Der bør afholdes veludstyrede teltmøder i de større byer som San Francisco, for om ikke lang tid vil disse byer lide under Guds domme. [* Note: Skrevet i 1902] San Francisco og (404) Oakland bliver som Sodoma og Gomorra, og Herren vil hjemsøge dem med sin vrede. – manuskript 114, 1902. ret

(403 )  Arbejdet vil blive kortvarigt. – San Francisco er blevet hjemsøgt med hårde domme, men Oakland er blevet sparet nådigt. Tiden er kommet hvor vort arbejde på disse steder vil gøres kort, derfor er det vigtigt at der nu arbejdes alvorligt på proklamere Herrens budskab for deres indbyggere. – manuskript 25, 1908. ret

(404 )  En advarsel til medarbejderne i San Francisco. – Arbejdet der er i gang i San Francisco er et godt arbejde. Men der må være årvågenhed og bøn for hvert skridt der tages, for mange ting vil komme ind og forvirre og indvikle medarbejderne. Mine brødre, ordet er blevet givet til mig, for jer: ”Våg og bed”. Våg for at I ikke står i vejen for Guds værk, og ikke gør et indtryk er skader sandheden. Besmyk jeres bekendelse med ærlig omgang med andre. Værn om Helligåndens nådegave, ellers vil I stå som forhindringer i vejen for Guds værk. Gør lige stier for jeres fødder, så den lamme ikke vendes bort fra vejen. – manuskript 105, 1902. ret

(404 )  Bay byens forstæder i Oakland. – Min sjæl er fuld af dårlig samvittighed – jeg kan ikke sige det på nogen andre måde – at steder som dette [Petaluma] burde gås igennem. Ved en tidligere større stund var en prædikant kommet for at tale til de troende, men der blev ikke gjort noget for at sætte sandheden frem foran folk. Hvorfor Petaluma skulle forsømmes begriber jeg ikke. Det er så tæt på San Francisco, og alligevel er det så langt væk som Afrika, så vidt det angår at give sig til at forkynde sandheden. ret

(404 )  Et arbejde skal gøres i og omkring San Francisco (405) og Oakland. De tilstødende byer skal bearbejdes. Oh, jeg ser så stort behov for at vore prædikanter får det høje råbs ånd, før det er for sent at arbejde for sjæles omvendelse. – Brev 113, 1902. ret

(405 )  Erfaring med friluftsmøder i feriebyer. – I nogle måneder har vi planlagt at holde møder i lundene nær St. Helena, Calistoga, og andre steder i Napa–dalen. Det første blev holdt søndag, d. 7. juni i Hot Springs Park, i Calistoga. Konferensen lånte os nogle foldestole. Medlemmerne i Calistoga–menigheden var ivrige efter at føre sandheden ud til dem, som ikke har hørt den, og de forberedte sig forstandsmæssigt til mødet. Vi var overbevist om at friluftsmøder ville være middel til at nå nogle, som ikke ville deltage i en gudstjeneste i en kirke. Og derved er de blevet forsøgt. ret

(405 )  Selvom dagen var trykkende varm, var der et pænt antal mennesker til stede. Herren gav mig megen frihed til at tale. Folk lod til at have megen glæde af mødet, og det blev bestemt at der skulle holdes møder på det samme sted den efterfølgende sabbat og søndag. Vore folk samlede sig tidlig søndag morgen, og tilbragte dagen sammen i lunden. Flere mennesker var til stede den anden søndag end på den første. ret

(405 )  Vi forventede at fortsætte disse friluftsmøder. Jeg tror at meget godt vil udrettes ved dem. Det næste skal holdes i St. Helena, hvis der kan findes et passende sted. ret

(405 )  Vi ønsker at gøre alt hvad vi kan for at advare dem omkring os om Frelserens komme. Mit hjerte er draget mod dem, som ikke kender sandheden for denne tid. – Review and Herald, 14. juli, 1903. ret

(405 )  I Sydcalifornien. – Der er et arbejde der skal gøres i Los Angeles. I Sydcalifornien og på (406) mange andre steder er der lovende anledninger til at arbejde i forbindelse med sundhedscentre. Vore prædikanter og kolportører bør være til stede, øjne deres chance for at overbringe budskabet, og holde møder eftersom de har anledning. . . . Lad dem tale Guds ord med klarhed og kraft, så dem som har øre at høre med, kan høre sandheden. Talere finder deres steder på forskellige lokaliteter i Sydcalifornen, for at anbringe den nærværende sandheds evangelium på deres vej, som ikke kender til den. – manuskript 105, 1902. ret

(406 )  Los Angeles. – Jeg har fået særligt lys om karakteren og vigtigheden af arbejdet der skal gøres i Los Angeles. Flere gange er der givet budskaber om den opgave der påhviler os at proklamere den tredje engels budskab med kraft i denne by. – Review and Herald, 2. marts, 1905. ret

(406 )  Redlands og Riverside. – Der er et vigtigt arbejde at gøre i Redlands og i Riverside. Der bør føjes til i de menigheder som er der. Lad værket skride frem. – Brev 193, 1905. ret

(406 )  Budskabet i de store vestlige byer. – Det vil være en fejltagelse at bygge eller købe store byer i de sydcaliforniske byer. Dem som øjensynlig ser store fordele ved dette, forstår ingenting. ret

(406 )  Der er et stort arbejde der skal gøres med at udbasunere evangeliets budskab for denne tid i disse store byer, men opsætningen af store bygninger for nogle tilsyneladende forunderlige ting, har været en fejltagelse. Herren vil have mænd og kvinder til at vandre ydmygt med ham. Advarselsbudskabet bør udbasuneres i disse store og onde byer. – manuskript 30, 1903. ret

næste kapitel