Grundprinipper for kristen uddannelse kapitel 10. Fra side 92ren side   tilbage

Faren ved at læse fiktion og hedenske bøger

(92)  (92) Enhver Kristen, ung eller gammel vil overøses af fristelser, og vor eneste sikkerhed er at studere nøje hvad vor pligt er, og udføre denne hvad det end koster os. Alt er blevet gjort for os for at vi må få vor frelse, og vi må ikke kun være villige men ivrige efter at lære Guds vilje, og gøre alt til Hans ære. Dette er den kristnes livsværk. Han vil ikke prøve at se og hvor vidt han kan vove sig ud på ligegyldighedens og vantroens sti, og alligevel kaldes et Guds barn; men han vil studere for at se hvor nøje han kan efterligne Kristi liv og karakter.

(92)  Unge venner, en bibelkundskab vil hjælpe jer til at modstå fristelse. Hvis I har for vane at læse i historiebøger, vil I så overveje om det er rigtigt at bruge jeres tid på disse bøger, som blot optager jeres tid og underholder, men ikke giver jer mental eller moralsk styrke? Hvis I læser dem, og finder at de skaber en sygelig længsel efter spændingsnoveller, hvis de får jer til at ikke lide Bibelen, og lægge den til side, hvis novellerne fører jer ind i mørke og frafald fra Gud, - hvis det er den indflydelse de får over jer, så stop lige hvor I er. Fortsæt ikke med denne læsning, før jeres fantasi er væk, og I bliver uegnede til at studere Bibelen, og det virkelige livs praktiske pligter.

(92)  Billige fiktionsværker gavner intet. De giver ingen virkelig kundskab, de inspirer ikke til noget stort og godt formål; de tænker intet alvorligt ønske i hjertet efter renhed; de ansporer ikke til sjælshunger efter retfærdighed. Tværtimod tager de den tid som burde bruges på livets praktiske pligter og gøre Guds tjeneste, - tid som burde helliges til bøn, besøge syge, sørge for trængende, og uddanne dig selv til et nyttigt liv. Når I begynder med at læse en eventyrbog, hvor ofte (93) opspændes fantasien så ikke I bedrages i synd. I er ulydige over for jeres forældre, fører forvirring ind i hjemmekredsen, ved at forsømme de enkle pligter I er blevet pålagt. Og det værste af dette, så glemmes bønnen, og Bibelen læses i ligegyldighed eller glemmes helt.

(93)  Der er en anden klasse bøger som I bør undgå, - produktioner af så hedenske skrivere som Paine og Ingersoll. Disse tilskyndes I ofte at læse, når I hånes som krystere, og bange for at læse dem. Fortæl disse fjender rent ud hvem det er som frister jer – for fjender er de, uanset hvor meget de bekender at være jeres venner – at I vil adlyde Gud, og tage Bibelen som jeres vejleder. Fortæl dem at I er bange for at læse disse bøger; at jeres tro på Guds ord faktisk er for svag, og I ønsker at den skal blive større og styrkes i stedet for formindskelse, og at I ikke ønsker at komme i så tæt kontakt med løgnens fader.

(93)  Jeg ønsker at stå fast, og aldrig gøre noget forkert frem for at kaldes for en kryster. Lad ingen hån, trusler, ingen snærende bemærkninger få jer til at forøve den mindste vold på din samvittighed, og derved åbne en dør hvor Satan kan komme ind og kontrollere sindet.

(93)  I må ikke lade en tvivlsom bog åbnes. Der er en helvedes fanatisme i Satans litteratur. Det er med stærk vold at han river en enkel religiøs tro ned. Føl aldrig at I er stærke nok til at læse hedenske bøger; for de indeholder en giftslanges gift. De kan ikke gøre jer noget godt, og vil visselig skade jer. Læser I dem, inhalerer I helvedets miasma. Vor jeres sjæle vil de være som en fordærvet vandstrøm, besmitter sindet, holder det i skeptismens labyrint, og gør den jordisk og sensuel. Disse bøger er skrevet af mænd som Satan bruger som sine agenter, og derved vil han forvirre sindet, drage kærligheden bort fra Gud, og berøve jeres Skaber den ærbødighed og taknemmelighed som Hans værker gør krav på.

(94)  (94) Sindet må optrænes, og dets ønsker kontrolleres og underlægges Guds vilje.

(94)  I stedet for at formindskes og deformeres af det skammelige bras til føde som Satan giver, bør sindet have sund kost, som styrker og giver livskraft.

(94)  Unge kristne mennesker, I har alt at lære. I må være interesserede bibelstuderende; I må ransage den, sammenligne skriftsted med skriftsted. Hvis I vil give jeres Mester en god og acceptabel tjeneste, må I vide hvad Han forlanger. Hans ord er en sikker vejleder; hvis det studeres omhyggeligt, er der ikke fare for at falde under for fristerens magt som omgiver ungdommen, trænger sig ind på dem. — The Youth’s Instructor, 10. september, 1884.

(94)  Videre studium
Uddannelsens sande formål, Signs of the Times, 18. september, 1884
Fordelene ved flid, Signs of the Times, 9. oktober, 1884
Såkaldt flaskneri, Signs of the Times, 6. november, 1884, 13. november, 1884.

næste kapitel