Grundprinipper for kristen uddannelse kapitel 18. Fra side 145ren side   tilbage

Uddanelse og sundhed

(145)  (145) I generationer har det udbredte uddannelsessystem været destruerende for helbredet, endog for livet selv. Mange forældre og lærere forstår ikke at den største opmærksomhed i børnenes første år må henledes på den fysiske krop, så kroppens og hjernens sunde tilstand sikres. Det har været skik at opmuntre forældre til at sende børn i skole mens de blot var små, og har brug for en moders omsorg. I mange tilfælde samles de små børn i dårligt ventilerede klasseværelser, hvor de sidder i upassende stillinger, på dårligt byggede skolebænke, som resultat bliver de unge og ømme kroppe ofte deformerede. Små børn, hvis ben og muskler ikke er stærke, og hvis hjerner ikke er udviklede, holdes indespærret til skade for dem. Mange er kun en spinkel begyndelse af livet, indespærringen i skolen fra dag til dag gør dem nervøse, og de bliver syge. Deres kroppe forkrøbles på grund af nervesystemets udmattende tilstand. Alligevel indser forældre og lærere ikke, når livets lampe går ud, at de på nogen måde har ansvar for livsgnistens slukning. Når de står ved deres barns grav, og fortvivlede forældre ser på deres smertelige tab som Forsynets særlige tilskikkelse, var det deres egen utilgivelige uvidende handlekurs om ødelagde det unge liv. Under sådanne forhold, for at anklage Forsynet for døden, smager det af blasfemi. Gud ønsker at de små skal leve, og få den rigtige uddannelse, så de må udvikle en smuk karakter, forherlige Ham i denne vreden, og prise Ham i den bedre verden.

(145)  Forældre og lærere tager ansvar for at opdrage disse børn, alligevel indser ganske få af dem deres pligt over for Gud at blive kendt med den fysiske organisme, så de må vide hvordan de kan bevare deres liv og helbred, som er i deres varetægt. Tusindvis (146) børn dør på grund af deres uvidenhed som sørger for dem.

(146)  Mange børn har fået ruineret deres liv, og nogle er døde, som resultatet af forældres og læreres uforstandige handlemåde, og betvinger den unges forstand, medens den fysiske natur forsømmes. Børnene var for unge til at være i et klasseværelse. Deres sind blev belastet med lektier, skønt de ikke burde have opgaver før de havde fysiske kræfter nok, til at kunne støtte deres mentale anstrengelser. Små børn bør være lige så fri som lam til at løbe ud af døren. De bør få de bedste muligheder for at lægge fundament for en sund kropsbeskaffenhed.

(146)  Unge som holdes I skolen, og begrænses til nøje studier, skal holde sig sunde. Mentale anstrengelser uden tilsvarende fysisk motion, giver en upassende mængde blod til hjernen, og derved kommer omløbet ud af balance. Hjernen får for meget blod, medens ekstremiteterne får for lidt. Timerne til studium og adspredelse bør reguleres nøje, og en del tid bør bruges på fysisk arbejde. Medens de studerendes spise- og drikkevaner, klæde- og sovevaner er i overensstemmelse med fysiske lov, kan få en uddannelse uden bekostning af helbredet. Lektierne må ofte gentages, og presses ind i samvittigheden, at uddannelsen ikke får så lille værdi at der ikke er fysiske kræfter at bruge den, når den er afsluttet.

(146)  Studerende bør ikke have lov til at tage så mange studier så de ikke har tid til fysisk træning. Man kan ikke holde sig sund hvis der ikke trænes muskler i fri luft en del af dagligdagen. De første timer bør bruges til manuelt arbejde af en eller anden slags, noget hvor alle kroppens dele aktiveres. Ved ligelig belastning af de mentale og fysiske kræfter, den studerendes tankesind opfriskes. Hvis han er syg, vil fysisk motion ofte hjælpe kroppen til at komme i normal tilstand igen. Når de studerende forlader skolen, vil de være sundere og få en bedre forståelse af livets love, end da de (147) kom. Der bør passes lige så godt på helbredet, som på karakteren.

(147)  Mange studerende er sørgelig uvidende om at kosten faktisk har en mægtig indflydelse på helbredet. Nogle har aldrig anstrengt sig så resolut på at kontrollere appetitten, eller overholde ordentlige kostregler. De spiser for meget under deres måltider, og nogle spiser mellem måltiderne, hvilke fristelser der end kommer. Hvis dem der bekender at være kristne ønsker at løse de spørgsmål der trænger dem på, hvorfor er de da så sløve, hvorfor har de så svag religiøs stræben, behøver de i mange situationer ikke gå længere end til bordet; her er nok af årsager, hvis der ikke er andre.

(147)  Mange adskiller sig fra Gud når de giver efter for appetitten. Han som bemærker en spurv falder til jorden, som tæller hovets hår, bemærker deres synd, som føjer en forvansket appetit, på bekostning af fysiske kræfters styrke, sløver forstanden, og afdæmper den moralske opfattelse.

(147)  Lærerne selv bør give sundhedslovene den rette opmærksomhed, så de bevarer deres egne kræfter i bedst mulig tilstand, og kan ved eksempel såvel som ved forskrift, udøve indflydelse over deres elever. Den lærer hvis fysiske kræfter allerede svækkes af sygdom eller overarbejde, bør være særlig opmærksom på livets love. Han bør tage tid til rekreation. Han bør ikke påtage sig ansvar udover sit skolearbejde, som vil belaste ham fysisk eller mentalt, så hans nervesystem kommer ud af balance; for derved vil han ikke kunne have med menneskesind at gøre, og kan ikke udøve ret over for sig selv og hans elever.

(147)  Vore undervisningsinstitutioner bør være forsynet med alle muligheder for at undervise i menneskesystemets mekanik. Studerende bør lære at ånde, hvordan de læser og taler så at tunge og lunger ikke anspændes, men bruger bugmusklerne. Lærerne (148) må uddanne sig selv i denne retning. Vore studerende bør have en grundig oplæring, så de kan starte det aktive liv med forstandsmæssig kendskab til den bolig Gud har givet dem. Lær dem at de må være elever så længe som de lever. Og når I undreviser dem, så husk at de vil undervise andre. Jeres lektier vil blive gentaget til mange fleres nytte, end dem der sidder foran jer i dag. — Kristen afholdenhed og bibelhygiejne, 81-84, 1890.

næste kapitel