Grundprinipper for kristen uddannelse kapitel 62. Fra side 487ren side   tilbage

Så ved alle vande

(487)  (487) På invitation deltog jeg i et møde er blev holdt i Heraldsburg i forbindelse med skoleårets afslutning, d. 29. maj, 1903. Jeg blev glad for at se at lærer og elever være enige om at ikke gennemgå de trættende og nyttesløse ceremonier der sædvanligvis følger med en skoleafslutning, og at alles kræfter til allersidst blev brugt til et udbytterigt studium.

(487)  Fredag morgen blev eksamensbeviserne hurtigt givet til dem som de var skrevet til, og så kunne studerende og lærer gå sammen til et opsamlingsmøde, hvor mange fortalte om de gode ting de havde fået frit fra Gud i løbet af året.

(487)  Sabbats morgen talte jeg til en stor tilhørerskare i Healdsburg-menighedens rummelige mødehus. Studerende og lærere sad oppe foran, og jeg fik privilegiet at vise dem deres ansvar som Guds medarbejdere. Frelseren kalder på vore lærere og studerende at yde en virkningsfuld tjeneste som menneskefiskere.

(487)  Om aftenen blev en stor tilhørerskare samlet i menigheden for at lytte til et musikprogram af bror Beardslee og hans elever. God sang er en vigtig del af Gudstilbedelsen. Jeg er glad for at bror Beardslee træner sine studerende, så at de kan være sangevangelister.

(487)  Jeg blev meget glad for det jeg så på skolen. I løbet af forløbne år havde den vist stor fremgang. Både lærere og elever når højere og højere op i det åndelige liv. I løbet af sidste år, var der bemærkelsesværdige mange omvendelser. Tabte får er blevet fundet og bragt tilbage til folden. —The Review and Herald, 14. juli, 1903.

næste kapitel