Grundprinipper for kristen uddannelse kapitel 63. Fra side 488ren side   tilbage

Arbejdet på vore oplæringsskoler

(488)  (488) Arbejdet på vore colleges og oplæringsskoler bør styrkes år for år.

(488)  Ingen tid at spilde
Tiden er kort. Overalt er der brug for medarbejdere for Kristus. Der bør være et hundrede alvorlige, trofaste medarbejdere i hjemme- og udenlandske missionsmarker hvor der nu er en. Hovedvejene og bivejene er stadig ubearbejdede. Der bør fremholdes presserende grunde for dem, som nu burde engageres i missionsarbejde for Mesteren.

(488)  De tegn som viser at Kristi komme er nær, opfyldes hurtigt. Herren kalder vore unge til at arbejde som kolportører og evangelister, at gå fra dør til dør på steder som endnu ikke har hørt om sandheden. Han taler til vore unge mænd, der siger: ”I tilhører ikke jer selv? I er jo købt og prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme!” Dem som vil gå ud og arbejde under Guds ledelse vil velsignes forunderligt. Dem som i dette liv gør deres bedste vil blive udrustet til det fremtidige, evige liv.

(488)  Herren kalder frivillige, som vil tage stilling fuldt og fast på hans side og forpligte sig til at forene sig med Jesus af Nazareth i at udføre det arbejde som nødvendigvis må gøres nu i denne tid.

(488)  Der er mange unge mænd og kvinder iblandt os som, hvis de ikke har andre grunde, vil det være naturligt at tage flere års studier i Battle Creek. Men vil det betale sig? Talenterne hos Guds folk skal bruges på at give det sidste nådesbudskab til verden. Herren kalder på dem der er knyttet til vore sanatorier, forlagshuse og andre institutioner til at lære de unge at gøre evangelisk arbejde. Vor tid og vore penge må ikke bruges så (489) meget på at oprette sanatorier, fødevarefabrikker, fødevarelagre og restauranter, så andre arbejdslinjer forsømmes. Unge mænd og unge kvinder som engageres i forkyndertjenesten, i bibelarbejdet, og i kolportagearbejdet, bør ikke bindes til mekanisk beskæftigelse.

(489)  De unge skal opmuntres til at gå på vore skoler, som bør blive mere og mere lig profetskolerne. Vore skoler er blevet oprettet af Herren; og hvis de ledes i harmoni efter hans hensigt, vil de unge som sendes til dem, hurtig være forberedte på at engagere sig i forskellige grene af missionsarbejdet. Nogle vil oplæres gå ind på marken som missionssygeplejersker, nogle som kolportørere, nogle som evangelister, nogle som lærere, og nogle som evangelieprædikanttjenere.

(489)  Herren har tydeligt instrueret mig at vore unge folk ikke skal opmuntres til at bruge så meget af deres tid og kræfter på lægemissionsarbejdet sådan som det er sket på det sidste. Den instruktion de får om bibellære udruster dem ikke til at gøre det arbejde ordentligt, som Gud har betroet sit folk.

(489)  Satan bestræber sig alvorligt på at lede sjæle bort fra de rigtige principper. Folkeskarer som bekender at tilhøre Guds sande kirke falder under fjendens bedrag. De ledes til at fravige deres alliance med den velsignede og eneste fyrste.

(489)  En nuværende pligt
Alle vort samfunds college’er og oplæringsskoler bør gøre uddannelsen absolut nødvendig for evangelister og for kristne forretningsmænd. De unge og de lidt ældre i årene, som føler det er deres pligt at udruste sig selv til et arbejde hvor de skal vise lovbefalede prøver i gennem, bør kunne sikre at alt som er nødvendigt på vore unionskonferenses oplæringsskoler er absolut nødvendigt, uden at kunne komme til Battle Creek efter deres forberedelseseksamen.

(490)  (490) Bøn vil udrette undere for dem som giver sig selv til bøn, våge dertil. Gud ønsker at vi alle skal være i en ventende og håbefuld tilstand. Hvad han har lovet, vil han gøre; og hvis der er lovmæssige krav der gør det nødvendigt at lægestuderende skal tage et bestemt forberedelsesstudiekursus, så lad vore colleger undervise i de nødvendige tillægskurser, på en pålidelig kristen uddannelsesmåde. Herren har vist sit mishag over at så mange af vore folk tager til Battle Creek; og da han ikke ønsker så mange skal tage dertil, bør vi forstå at han ønsker at vore skoler på andre steder skal have tilstrækkelig lærerkraft, og gøre det arbejde godt, som skal gøres. De bør kunne føre deres studerende til det litterære og videnskabelige stade, som er nødvendigt. Mange af disse krav er blevet stillet, fordi så meget af forberedelsesarbejdet der gøres i almindelige skoler er overfladisk. Lad al vort arbejde være grundigt, pålideligt og oprigtigt.

(490)  På vore oplæringsskoler, skal Bibelen være basis for al uddannelse. Og ved de obligatoriske studier, er det ikke nødvendigt at vore læger tager anstødelige bøger med ind, som Herren har instrueret ikke skal bruges på vore skoler. Ud fra det lys som Herren har givet mig, ved jeg at vore oplæringsskoler på forskellige arbejdsmarker bør sættes i bedst mulig position så de unge kvalificeres til at bestå de prøver som statslovene har lavet for lægestuderende. Her bør der være det allerbedste undervisningstalent, så vore skoler kan komme frem til den nødvendige standard.

(490)  Men lad ikke unge mænd og unge kvinder på vore skoler blive anvist at tage til Battle Creek for at få en forberedelseseksamen. Alt er overfyldt i Basttle Creek som gør det til et dårligt sted at få en ordentlig uddannelse for kristne medarbejdere. Fordi der ikke er givet agt på advarslerne om at samle opgaverne i et center, har Herren ladet to af vore institutioner (491) fortære af brand. Også efter at dette tydelige mishag kom frem, er hans advarsler ikke fulgt. Sanatoriet er her stadig. Var det blevet delt ud på flere forskellige steder, og arbejdet og indflydelsen virke på forskellige steder, hvor meget mere ville Gud ikke være æret! Men nu hvor sanatoriet er blevet genopbygget, må vi gøre vort allerbedste for at hjælpe dem, som kæmper med mange vanskeligheder.

(491)  Lad mig gentage: Det er ikke nødvendigt at så mange af vore unge i dag studerer medicin. Men for dem som tager lægestudier, bør unionskonferensens oplæringsskoler give gode muligheder til at få en forberedende eksamen. Derved kan de unge i hver unionskonferense oplæres nær hjemmet, og spares for særlige fristelser som er med i arbejdet i Battle Creek. — The Review and Herald, 15. oktober, 1903.

næste kapitel