Grundprinipper for kristen uddannelse kapitel 64. Fra side 492ren side   tilbage

Skal vi bosætte os omkring vore institutioner?

(492)  (492) Jeg har fået et særligt lys om at flytte vore forlagshuse, sanatorier og skoler ud af byerne, på steder der er bedre for vort arbejde, hvor dem der er knyttet til institutionerne ikke vil udsættes for bylivets fristelser. Især vore skoler bør være borte fra byerne. Det er ikke til vore institutionsmedarbejdernes åndelige bedste at blive placeret i byerne, hvor fjendens fristelser er over alt.

(492)  De instrukser der gives om at flytte forlagsarbejdet fra Battle Creek til et landligt sted nær Washington, D. C., var klart og udtrykkeligt, og jeg håber alvorligt at dette arbejde må fremskyndes.

(492)  Der er også givet instrukser om at Pacific-trykkeriet skal flytte fra Oakland. Efterhånden som årene er gået, er byen vokset, og det er nu nødvendigt at oprette trykkeristedet på et mere landligt sted, hvor der kan skaffes land til de ansatte. Dem som er knyttet til vore forlagskontorer er nød til at bo i tætbefolkede byer. De bør have anledning til at oprette hjem, hvor de vil kunne bo uden at få en høj løn.

(492)  Eleverne på vore forlagshuse bør få en mere faderlig omsorg end de har haft. De skal have en grundig oplæring i forskellige linjer i trykkerierhvervet; og de skal også have enhver anledning til at kende Bibelen; for de tider er nær hvor troende vil spredes til mange lande. Medarbejderne på vore forlag skal lære at det vil sige at være vor Herre Jesu Kristi oprigtige efterfølgere. Førhen, er mange sjæle blevet efterladt uden opmærksomhed. De har ikke lært hvad den oprigtige gudsfrygt omfatter. (493) Ikke alle dem som bærer ansvar har levet det kristne liv.

(493)  Behov for helligede medarbejdere
Jeg lyttede til de ord en der forstår fortiden, nutiden og fremtiden udtalte. Der blev givet en meget alvorlig fremstilling, og skildrede de karaktertræk de skulle være i besiddelse af, som accepteres at være med til bære åg på vore institutioner. Disse institutioner behøver mænd som er mådeholdne med at acceptere tidsperioden helt ud. Gud forbyde at mænd som ikke har lært at styre sig selv, og som forsømmer deres egen karakteropbyggelse for at lave planer for nogen andre, bør bringes ind på vore institutioner i Washington, D. C., og Mountain View, Cal.

(493)  Medarbejderne på vore institutioner skal give agt på den instruktion Kristus giver. Når sandheden bliver i deres hjerter med ansvar, når de vandrer i lyset fra Guds ord, vil de yngre medarbejdere ønske at forstå de ord bedre, som de hører i Guds folks forsamling. De spørger efter uddybende forklaringer, og der vil være særlige stunder til at søge Herren og studere hans Ord. Der er et stille rum, eller nogle tilbagetrukne pletter på landet hvor Kristus forklarede sine disciple de lignelser som han lagde frem for skarerne. Dette er det arbejde vi har brug for at gøre for de unge i vore forlagshuse.

(493)  Tendens til at kolonisere
Dem som er nød til at bosætte sig nær vore institutioner bør passe på hvordan de sender glødende efterretninger ud fra stedet. Der er folk overalt som er hvileløse og ikke tilfredsstillede, og som længes efter at komme til et sted hvor de bedre kan tænke over, end deres nuværende omgivelser. De tænker at hvis de kunne få arbejde i forbindelse med en af vore institutioner, vil de have en bedre chance til at tjene til levebrød.

(494)  (494) Dem som fristes til at samle sig om vore institutioner bør forstå at det er dygtige medarbejdere der er brug for, og at tunge byrder falder på alle som er ordentlig knyttet til arbejdet. Dem som er knyttet til vore institutioner må være producenter såvel som forbrugere. Til dem, som ønsker at ændre deres placering, og bosætte sig nær vore institutioner, vil jeg sige: Tror I at I ved at bosætte jer nær en institution vil kunne få et levebrød uden problemer eller hårdt arbejde? Har I rådført jer med Herren om dette? Har I bevis for at jeres ønske at ændre placering er fri af selviske motiver, og være til Guds ære?

(494)  Dem som er på vore institutioner har fået breve, og der er gjort noget, ser vi at mange ønsker at få et hjem nær disse institutioner. Mit sind er betynget af forviklinger om dette, fordi jeg har fået instrukser fra Herren om den indflydelse der udøves på enkeltpersoner og vort arbejde for vort folk, der selvisk samler sig omkring vore institutioner.

(494)  Jeg har i årevis, med ofte gentagede advarsler, bevidnet over for vort folk, at Gud ikke er tilfreds med at se familier forlade de mindre menigheder, og samle sig på steder hvor vore forlagshuse, sanatorier, og skoler oprettes, for deres bekvemmelighed, nemheds skyld og for verdslig profit.

(494)  I Australien, tog vi ud i skoven og fik et stort landstykke til vor skole. Der blev lagt planer for at sælge byggeloder til vore brødre nær skolehjem og nær mødehuset. Men jeg blev instrueret til at protestere imod at familier fik lov at bosætte sig nær vore skolehjem. Det råd jeg fik var at det ville være meget bedre for familierne ikke at bo nær skolen, og ikke bo så tæt på hinanden.

(494)  De som føler sig fristet til at slå sig ned nær vort forlagshus eller vort sanatorium og vor skole i Takoma Park, burde tage imod råd før de flytter.

(494)  Til dem som mener at Mountain View ville være (495) et godt sted at bo, fordi Pacific Press skal bygges her, vil jeg sige: Se heller til andre steder af verden som trænger til det lys som du har modtaget i tro. Husk at Gud har delegeret sit arbejde til hvert enkelt medlem. Vælg et sted hvor du vil have mulighed for at lade dit lys skinne midt i det moralske mørke.

(495)  Det er altid sådan når en institution bygges, at mange familier vil bosætte sig i nærheden. Sådan har det været i Battle Creek og i Oakland og næsten på hvert sted hvor vi har en skole eller et sanatorium.

(495)  Der er de hvileløse som, hvor de tager hen til nye steder for at bo, stadig vil være utilfreds, fordi utilfredshedens ånd er i deres hjerter, og en ændring af steder ændrer ikke på hjertet. Deres karakter er ikke blevet forfinet og forædlet af Kristi Ånd. De behøver at lære tilfredshedens lektie. De studerer ikke fra årsag til virkning. De søger ikke at forstå karakterens bibeltest, som er nødvendig for sand succes.

(495)  Der er mange som er opsat på at skifte arbejdsplads. De ønsker at få de fordele som de tror er på andre steder. Lad dem spørge dem selv hvilken nytte de vil have af at flytte hvis de ikke har lært at være så venlige, tålmodige og hjælpsomme som de er. Lad dem se på sig selv som lyset fra Guds Ord, og så arbejde til det punkt hvor der er behov for forbedringer.

(495)  Lad de, som påtænker at flytte til Mountain View huske på at dette ikke er visdom, hvis de ikke kaldes til at knytte sig til forlagsarbejdet. Verden er stor; dets behov er store. Gå, og dan nye centre på steder hvor der er brug for lys. Saml jer ikke på eet sted, og gør den samme fejltagelse som skete i Battle Creek. Der er hundrede af steder, som har brug for det lys Gud har givet jer.

(495)  Og uanset hvor du bor, uanset hvilke forhold I er under, så vær sikker på at bringe Guds Ords lære ud i (496) jeres hjem, ind i jeres daglige liv. Søg Gud som jeres lys, jeres styrke, jeres vej til himlen. Husk på at alle mennesker som Gud har betroet talenter, skal bruges for ham. Lær ved sagtmodighedens og ydmyghedens lektier ved Jesu fødder, og arbejd så i Frelserens ånd for dem omkring jer. Gør jeres hjem, i villig lydighed til budene, til et sted hvor Guds ære vil elske at bo. ”Så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er »hellig«: I højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste, i ånden bøjede for at kalde de bøjedes ånd og de knustes hjerte til live.”

(496)  Vi har hver især et individuelt arbejde at gøre. Vi skal hellige os selv, legeme, sjæl og ånd, til Gud. Ethvert af hans børn har noget at gøre for hans navns ære og herlighed. Hvorend I er, så må I være en velsignelse.

(496)  Hvis der synes at være en spinkel chance for at få et eksistensgrundlag hvor I er, så få det meste ud af alle anledninger. Udtænk kloge planer. Brug alle små evner som Gud har givet jer. Gør jeres pligt for jer selv, bliv bedre i forståelse og tilpasning, dagligt blive bedre til at få det bedste ud af de mentale og fysiske kræfter Gud har givet jer. Han ønsker at I skal være en succes. Han ønsker at I skal være til velsignelse i jeres hjem og i det naboskab som I bor i.

(496)  Forældre, hjælp jeres børn til at hjælpe jer og hjælpe hinanden. Vær venlige og betænksomme over for jeres naboer. Lad jeres skinne frem midt i moralsk mørke ved jeres gode gerninger. Hvis I er sande kristne, vil I blive bedre og bedre i stand til at forstå hvad Herrens vilje er, og I vil rykke fremad skridt for skridt i lyset af hans Ord.

(496)  Studér Kristi liv, bestræb jer på at følge det mønster Han har givet jer. Spørg jer selv om I har gjort hele jeres pligt for menigheden i jeres hus, og jeres pligt over for jeres naboer. Har I været trofaste til at undervise jeres børn i kristen dannelse? Er der ikke mange (497) anledninger hvor I kan forbedre styringen af jeres hjem? Forsøm ikke jeres børn. Lær at disciplinere jer selv, så I kan være jeres børn og jeres naboers respekt værdig. Hvis Kristus ikke bliver i jeres hjerter, hvordan kan I så undervise andre i tålmodighedens og venlighedens lektier som må vise sig i enhver kristens liv? Vær sikker på at I holder jer på Herrens vej, og så underviser alle omkring jer i sandheden. — The Review and Herald, June 2, 1904.

(497)  Videre studium
Oplære børn til Gud, The Review and Herald, 8. september, 15. september, 1904
Hvordan skal vore unge oplæres, Vidnesbyrd for menigheden, 8:221-230
Gud i naturen, samme, 8:239-243
En personlig Gud, samme, 8:263-278
En falsk og sand kendskab til Gud, samme, 8: 279-289
Fare for spekulativ kundskab, samme, 8:290-308
Det falske og sande i uddannelse, samme, 8:305-311
Vigtigt at søge sand kundskab, samme, 8:312-318
Kundskaben modtages gennem Guds ord, samme, 8:319-328
Lektier fra Daniels liv, The Youth’s Instructor, 4. april, 1905
Instrukser til hjælpere og studerende i Tahoma, The Review and Herald, 27. april, 1905.

næste kapitel