Grundprinipper for kristen uddannelse kapitel 70. Fra side 525ren side   tilbage

Lærer, kend dig selv

(525)  (525) At kende sig selv er en stor kundskab. Sand selvkundskab vil føre til en ydmyghed så Herren får lov at optræne sindet, og forme og disciplinere karakteren. Medarbejdere for Kristus har meget brug for ydmyghedens nådegave i denne periode af verdens historie. Ingen lærer kan gøre at antageligt arbejde, som ikke har sin egne mangler i sinde og som ikke dropper alle de planer som svækker hans åndelige liv. Når lærere er villige til at droppe alt ud af deres arbejde, som er uvæsentligt for evigt liv, kan det siges at de i virkeligheden arbejder for deres egen frelse med frygt og bæven, og bygger bygningen for evigheden.

(525)  Jeg er instrueret til at sige at nogle af vore lærere er langt bagud i at forstå den slags uddannelse der er brug for i denne periode af jordens historie. De studerende har ikke tid til at samle en masse kundskab, som de ikke kan tage med sig til skolen deroppe. Lad os omhyggelig lue ud i vore kurser af alt der kan gemmes, så vi kan give de studerende tankerum til at så retfærdighedens frø. Denne instruktion vil bære frugt til evigt liv.

(525)  Enhver lærer bør dagligt være elev i Kristi skole, så han ikke mister fornemmelsen af hvad sand fysisk mental og moralsk udmærkelse indebærer. Ingen bør sætte sig selv som lærer for andre, som ikke hele tiden udvirker sin egen frelse, og modtage og videregive en alsidig uddannelse. Den sande lærer vil uddanne sig selv i moralsk udmærkelse, så han i forskrift og eksempel leder sjæle til at forstå den Store Lærers lektier. Ingen bør opmuntres til at gøre det undervisningsarbejde som stiller sig til tåls med en lav standard. Ingen egner sig til at undervise i gudsfrygtens store mysterier før Kristus er formet inden i, Herlighedens Håb.

(526)  (526) Enhver lærer behøver at tage imod sandheden i kærlighed for dets hellige principper; så undlader han ikke at udøve en indflydelse som er rensende og opløftende. Den lærer hvis sjæl forbliver ved Kristus, vil tale og handle som en kristen. En sådan vil ikke være tilfreds, før hans sind dag for dag formes af Guds Ånds hellige indflydelse. Så kan Kristus tale til hjertet, og hans stemme som siger: »Dette er vejen; I må gå på den,« vil blive hørt og adlydt.

(526)  Den lærer som har en rigtig forståelse for sand uddannelsesarbejde, vil ikke tro at det er nok at gøre tilfældige forhold til Kristus her og der. Med sit eget hjerte varm af Guds kærlighed, vil han hele tiden opløfte Golgatas Menneske. Hans egen sjæl er gennemsyret af Guds Ånd, han vil søge at fæstne de studerendes opmærksomhed på Jesu Kristi mønster, den største iblandt ti tusinde, den som er helt igennem elskelig.

(526)  Der er stærkt brug for Helligånden på vore skoler. Denne guddommelige virke kommer til verden som Kristi repræsentanter. Det er ikke kun Guds ords trofaste og sande vidner, men det er hjertets ransagelse efter tanker og hensigter. Det er kilden som vi må se på efter kraft til at genoprette Guds moralbillede i mennesker. Der blev søgt ivrigt efter Helligånden i profetskolerne; dens forvandlende indflydelse skulle endog bringe tankerne i harmoni med Guds vilje, og oprette en levende forbindelse mellem jorden og himlen.

(526)  Lærere, hvis I vil åbne jeres hjerter for Guds Ånds iboen, hvis I vil byde den himmelske Gæst velkommen, vill Gud gøre jer til medarbejdere sammen med Ham. I samarbejde med Mesterlæreren, vil selviskheden blive fordrevet, og forunderlige forvandlinger vil finde sted.

(526)  I nattestunden blev disse ord sagt til mig: »Pålæg lærerne på vore skoler at forberede de studerende på hvad (257) der vil komme over verden.« Herren har ventet længe på at vore lærere vandrer i det lys Han har sendt dem. Der er behov for at ydmyge selvet så Kristus kan genoprette Guds moralbillede i mennesket. Karakteren af uddannelsen må gradvist ændres før den kan give vore institutioner den rette form. Det er kun når de intellektuelle og moralske kræfter kombineres for uddannelsens endelige resultat at standarden i Guds Ord opnås.

(527)  Disse ord blev sagt klart og magtpåliggende: »Bekend jeres fejl for hinanden, og bed med hinanden, så I må helbredes. Stå sammen; stå sammen, og elsk som brødre. Bed med hinanden.« Herren har betalt verdens frelse for en pris med sit eget blod. Han tillod alle ydmygelser mennesker og Satan kunne finde på og, for at gennemføre frelsesplan. Lad ingen lærer prøve at ophøje selvet, men lad ham se nødvendigheden i at lære om Kristus dagligt, og gøre ham til mønsteret. For lærere og studerende bør vor Herre og Frelser Jesus Kristus være det eneste eksempel.

(527)  Hav i sinde at Herren vil kun acceptere dem som vil være evangelielærere. Et stort ansvar hviler på dem der prøver at lære det sidste evangeliebudskab. De skal være medarbejdere sammen med Gud i at oplære menneskesindene. Den lærer som ikke altid holder bibelstandarden foran sig, mister muligheden at være en medarbejder sammen med Gud, og give sindet den form som er væsentlig for et sted i de himmelske sale.—The Review and Herald, 3.september, 1908.

(527)  Videre studium
Den kristnes forretningsprincipper, Signs of the Times, 24.februar, 1909
Vore skolers mål, The Review and Herald, 4. marts, 1909
Højere uddannelse en forberedelse til tjenesten, The Review and Herald, 25. marts, 1909
(528) Gud i naturen, The Signs of the Times, 5., 12., 19., maj 1909
Hjemmeskoler, The Review and Herald, 6. maj, 1909.
Kristus er eksempel for børn og unge, The Youth’s Instructor, 25. maj, 1909.

næste kapitel