I sundhedens tjeneste kapitel 15. Fra side 273ren side   tilbage

Sektion 15—Kost og sundhed

(273)  Vigtige principper
Syvendedags adventisterne håndterer betydningsfulde sandheder. Med afholdsspørgsmålet bør de være forrest for alle andre folk. Spørgsmålet om hvordan sundheden bevares er af største vigtighed. Når vi studerer dette spørgsmål i gudsfrygt, skal vi lære hvad der er det bedste, både for vort fysiske helbred og for vor åndelige vækst, for at kunne overholde en enkel kost. Lad os studere dette spørgsmål tålmodigt. Vi behøver kundskab og dømmekraft for at kunne handle klogt i denne sag. Naturens love skal ikke modsættes, men adlydes. ret

(273)  Kun når vi har forstand på sundhedsreformens principper kan vi vækkes helt op til at se de onder der kommer af upassende kost. De som har mod på at ændre deres vaner, efter at have set deres fejltagelser, vil finde at reformationen kræver kampe og megen udholdenhed. Men når den rette smag formes, vil de indse at brugen af mad, som de tidligere betragtede som harmløs, langsomt med sikker lagde fundamentet for dyspepsi (fordøjelsesbesvær) og andre sygdomme. ret

(273)  Giv nærende mad
Nogle af vore folk afstår samvittighedsfuldt at spise upassende mad, og undlader samtidigt at spise mad som ville dække kroppens nødvendige behov. Lad os aldrig fremføre vidnesbyrd imod sundhedsreformen, ved at ikke bruge sund og velsmagende mad i stedet for skadelige kostingredienser som vi har lagt bort. Der bør vises megen taktfølelse og diskretion i tilberedelse af nærende mad, der går i stedet for det som har været kost i mange familier. Dette kræver tro på Gud, alvorlige mål, og villighed til at hjælpe hinanden. En kost der mangler de rigtige næringsstoffer gør sundhedsreformens sag til skamme. Vi er dødelige mennesker og må forsyne os med føde som giver kroppen ordentlig næring. ret

(273)  De som ikke ved hvordan der koges med rene varer (uden kød) (hygeiejnisk), bør lære at kombinere sund nærende fødeartikler, på en sådan måde at der kommer appetitvækkende retter. Lad dem som ønsker at få kundskab om dette, abonnere på vore sundhedsblade. . . . . ret

(274)  Ingen kan udmærke sig i sund kogekunst, uden at hele tiden være opfindsomme; men de hvis hjerter er åbne for de store indtryk og forslag fra den Store Lærer, vil lære mange ting, og vil også kunne undervise andre; for Han vil gøre dem dygtige og forstandige. ret

(274)  Man må være meget opmærksom på den rigtige brug af nødder i maden. Nogle slags nødder er ikke så sunde som andre. Reducér ikke spiseseddelen til nogle få artikler som mest består af nødder. Denne mad bør ikke bruges så frit. Hvis nogle var mere spartanke, ville resultatet være mere tilfredsstillende. Sættes store mængder af dette sammen med andre fødeartikler, som det står i nogle opskrifter, vil de gøre maden så rig at kroppen ikke kan optage det ordentligt. ret

(274)  Kloge fremskridt
Lad os gå forstandigt frem, ved at forenkle vor mad. Under Guds forsyn producerer hvert land fødeartikler med de nødvendige næringsstoffer der opbygger kropssystemet. Dette kan gøres til sunde og appetitvækkende retter. ret

(274)  Lad dem som forsvarer sundhedsreformen kæmpe alvorligt for at gøre alt hvad de hævder det er. Lad dem lægge alt bort som går imod det sunde. Brug enkel og sund mad. Frugter er fremragende, og sparer megen madlavning. Afskaf berigede butterdejskager, kager, desserter og andre retter der frister appetitten. Spis et mindre antal slags mad ved hvert måltid, og spis i taknemmelighed. ret

(274)  Vedrørende kødmad kan vi alle sige: Lad det være. Og alle bør frembære et klart vidnesbyrd imod the og kaffe, brug det aldrig. Det er narkotika, skadelig ligesom for hjernen og for andre af kroppens organer. Tiden er endnu ikke kommet, hvor jeg kan sige at mælk og æg skal undgås helt. Mælk og æg bør ikke sættes i klasse med kødmad. Ved nogle sygdomme kan brug og æg være meget gavnligt. ret

(274)  Lad vore menighedsmedlemmer fornægte al selvisk appetit. Enhver øre der bruges på te, kaffe og kødmad er mere end spildt, for disse ting forhindrer den bedste udvikling af fysiske, mentale og åndelige kræfter. — brev 135, 1902. ret

(275)  Helliggørelse og selvbeherskelse
Guds folk skal lære betydningen af mådehold i alt. De skal praktisere mådehold i spise, drikke og klæder. Enhver metode at føje sig selv på, skal afskæres fra deres liv. Før de virkelig kan forstå betydningen af sand helliggørelse og tillempning til Kristi vilje, må de, i samarbejde med Kristus, opnå selvbeherskelse i at udføre vaner og praksis. — Manuskript 16, 1902. ret

(275)  Vis værdien af sundhedsreformen
Hold sundhedsreformarbejdet frem til fronten, er det budskab jeg har fået at frembære. Vis værdien af sundhedsreformen så tydeligt, at der vil kunne mærkes et udstrakt behov for denne. Men forsvar aldrig en sultende kost. Det er muligt at få sund og nærende kost uden at bruge kødmad.—brev 49, 1902. ret

(275)  Til Guds ære
Ved Guds Ånds inspiration, skriver apostlen Paulus, at »uanset hvad I gør!«, om det er den naturlige ting at spise, eller drikke, skal det ikke gøres for at stilne en forvansket appetit, men under en fornemmelse af ansvarlighed: »Gør alt til Guds ære.« Enhver del af mennesket må være under overvågning; vi skal passe på hvad vi tager i maven, som forjager høje og hellige tanker fra sindet. ret

(275)  Personlige rettigheder
»Må jeg ikke gøre hvad der behager mig?« spørger nogle, som om vi prøver at berøve dem en stor fordel, når vi viser dem de nødvendige ting at spise, for den enkelte person. Vi har en individualitet, og vor egen identitet. Ingen kan undertrykke denne individualitet for en andens. Alle må selv handle, efter hvad deres egen samvittighed siger. ret

(275)  Hvad angår vort ansvar og indflydelse, er vi lydhørrig over for Gud, idet vort liv udgår fra Ham. Dette får vi ikke fra menneskene, men kun fra Gud. Vi er Hans ved skabelse og ved genløsning. Vore kroppe er ikke vore egne, at behandle dem som vi behager, og forkrøble ved vore vaner der leder til fordærv, gør det umuligt at yde Gud fuldkommen tjeneste. Vore liv og vore evner tilhører Ham. Sørger for os hvert øjeblik; Han holder det levende maskineri i gang; hvis vi fik lov at køre det et eneste øjeblik, dør vi. Vi er absolut helt afhængig af Gud. ret

(276)  Der læres en stor lektie når vi forstår vort forhold til Gud og Hans forhold til os. Ordene, »I tilhører ikke jer selv,« »I er købt for en pris,« bør være i vort hukommelsescenter, så vi altid kan erkende Guds ret over vore talenter, vor ejendom, vor indflydelse, vort personlige selv. Vi skal lære hvordan vi behandler denne Guds gave, i sind, i sjæl, i krop, at vi som Kristi indkøbte ejendom, kan gøre en sund og velsmagende tjeneste for ham. ret

(276)  Daniels renhed
Hvorfor nægtede Daniel og hans kammerater at spise af kongens bord? Hvorfor afviste de hans kødretter og vine? Fordi de havde lært at den slags mad ikke holder tankerne og den fysiske krop i den allerbedste sundhedstilstand til at gøre Guds tjeneste. . . . ret

(276)  De er meget omhyggelige at holde sig selv i berøring med Gud. De bad og studerede, og indførte streng samvittighed og ydmyge tanker i deres praktiske liv. De vandrede med Gud ligesom Enok gjorde. Herrens ord var deres kød og deres drikke. »Når som helst kongen spurgte dem om noget, der krævede visdom og indsigt, fandt han dem ti gange dygtigere end alle drømmetydere og manere i hele sit rige.« ret

(276)  I lyset af skriftens historie, skal hele menneskets vidnesbyrd for kødmad, eller en stor variation af mad, ikke få den mindste vægt for noget dødeligt menneske. Når troens børn helliger sig uforbeholdent sig selv med alvorlig bøn, vil Herren ære deres tro, og vil velsigne dem med et klart tankesind. — brev 73, 1896. ret

(276)  Appel til en læge
Du kan ikke forstå hvor megen større virkning dit arbejde har for det religiøse, og hvor meget mere tilfredsstilende for dig selv, hvis du vil følge det lys som er givet dig. . . . Skal din appetit, levevaner og praksis være af den slags at du vil uddanne de, som er knyttet til dig for at undskylde de på samme måde, som gjorde for at hensvæve dig i kødspise af døde dyr? ret

(277)  Tilbage til den oprindelige primitive kost
Herren har i sinde at føre Sit folk tilbage til at leve af enkle frugter, grøntsager og kornprodukter. Han førte Israels børn ind i ørknen, hvor de ikke kunne få kødmad; og Han gav dem himlens brød. »Mennesket spiste englemad«. Men de sukkede efter Ægyptens kødgryder, og knurrede og råbte efter kød, på trods af det som Herren har lovet dem, om de vil underlægge sig Hans vilje og føre dem ind i Kanaans land og etablere et rent, helligt og lykkeligt folk der, og der bør ikke være nogen svag person i alle deres stammer; for Han vil borttage al sygdom fra dem. ret

(277)  Det knurrende Israel
Men selvom de havde et tydeligt »Så siger Herren,« knurrede og græd de, og beklagede sig, indtil Herren havde værdi for dem. Fordi de var så opsatte på at få døde dyrs kød, gav han dem den kost Han havde holdt tilbage fra dem. . . . . ret

(277)  Herren kunne give dem kødmad om det var nødvendigt for deres sundhed, men Han som havde skabt og genløst dem, ledte dem ud på en lang rejse til ørknen og uddannede, disciplinerede og oplærte dem i korrekte levevaner. Herren forstod hvilken indflydelse kødmad har på menneskekroppen. Han vil have et folk som, med deres fysiske udseende, frembærer de guddommelige legitimationer, på trods af deres lange rejse. . . .. ret

(277)  En af de store fejl som mange fastholder, er at muskelstyrken er afhængig af dyremad. Men de enkle kornprodukter, frugter på træer og grøntsager har de nødvendige næringsstoffer for at danne godt blod. Dette kan kødmad ikke udrette. . . . ret

(277)  Vi består af det vi spiser, og spiser vi meget kød vil vor forstandsaktivitet blive mindre. Studerende vil udrette meget mere i deres studier, hvis de aldrig smagte kød. Når den dyriske del af mennesket styrkes ved kødspise, vil forstanden formindske i samme forhold. Et religiøst liv kan få store succes og fastholdes som sådan, hvis kødet lægges bort, for denne kost stimulerer til voldsomme aktvitieter, lidderlige tilbøjeligheder, og svækker den åndelige og moralske natur. »Det kødelige fører krig imod det åndelige, og det åndelige imod det kødelige.« ret

(278)  Vi behøver meget at opmuntre og opelske rene og smagsfulde tanker, og styrke de moralske kræfter frem for de lavere og kødelige magter. Gud hjælpe os til at vågne op af vor selvforskyndte appetit! ret

(278)  En årsag til dødelighed
Kræft, blodsvulster og alle betændelsessygdomme forårsages for det meste af kødspise. ret

(278)  Ud fra det lys Gud har givet mig, skyldes udbredelsen af kræft og svulster at der leves meget af kødmad. Jeg håber oprigtigt og bønneligt at du, som læge, ikke vil være blind på dette emne for altid, for blindhed blandes med manglende moralsk mod til at fornægte din appetit, og opløfte korset, som vil at du skal tage de pligter op, som din naturlige appetit og lidenskaber har afskåret. . . . . ret

(278)  Jeg har fået vist emnet for mig i flere aspekter. Den moral der kommer af at spise kød kan ikke ses; kunne man det, vil vi ikke høre flere argumenter og undskyldninger for at føje appetitten for dødt kød. Vi har masser af gode ting til at stille sulte med, uden at bringe lig på vore borde som udgør vor spiseseddel.... ret

(278)  Jeg har åbnet denne anstødsstenen op for mig, hvor dette kostspørgsmål har været vor egen åndelige vækst, og hvilken anstødssten har du ikke lagt på andres stivej, og alle blev forblændet på grund af dig, og føjede deres egen appetit. Se dybere for Kristi skyld, studér dybere, og handle i overensstemmelse med det lys som Gud har fundet rigtigt at give dig og andre på dette område. — brev 72, 1896. ret

(278)  En appel til en prædikant
Det er blevet vist klart for mig at Guds folk skal tage fast standpunkt imod kødspise. Skulle Gud give Sit folk det budskab i tredive år, som om de ønsker at få rent blod og klare tanker, må de opgive brugen af kødmad, hvis Han ikke ønsker at de skal give agt på dette budskab? Ved brug af kødmad styrkes den dyriske natur og den åndelige natur svækkes. Sådanne mennesker som dig, som er involveret i det mest højtideligste og vigtige arbejde, der nogensinde er betroet mennesker, behøver at være særlig opmærksom på hvad de spiser. ret

(278)  Husk at når du spiser kødmad, spiser du kun kornprodukter og grøntsager på anden hånd; for dyrene får næring fra disse ting, og får det til at vokse og forberedes til salg. Det liv som var i kornprodukter og grøntsager går ind i dyret og bliver en del af dets liv, og så spise mennesker dyret. Hvorfor vil de så spise deres føde i anden omgang? . . . . . ret

(279)  Tanken med at dræbe dyr for at spise det er væmmelig i sig selv. Hvis menneskets naturlige sans ikke forvanskes ved at føje appetitten, vil mennesker ikke tænke på at spise dyrekød. ret

(279)  Modarbejd ikke reformarbejdet
Vi har fået arbejdet at fremme sundhedsreformen. Herren ønsker at Hans folk skal være i harmoni med hinanden. Som I ved, skal vi ikke forlade det standpunkt som Herren i de sidste femogtredive år har påbudt at indtage. Pas på om du ikke sæter dig op imod sundhedsreformens arbejde. Det vil gå fremad; for det er Herrens middel til at formindske lidelserne i vor verden og rense sit folk. ret

(279)  Vær forsigtig med den holdning du indtager; så du ikke forårsager splid. Min bror, om du så ikke fører sundhedsreform-principperne ind i dit liv og i den familie, så skad ikke andre ved at modsætte dig det lys Gud har givet på dette område. ret

(279)  Så længe vi ikke gør brugen af kødmad til en prøvesag, så længe vi ikke ønsker at tvinge nogen til at opgive dens brug, så er det dog vor pligt at bede om at ingen prædikant i konferensen skal tage let på eller modsætte sig reformbudskabet på dette punkt. Hvis du i lyset af det Gud har givet om effekten af kødspise på kropssystemet, fortsætter med at spise kødmad, må du tage konsekvenserne. Men tag ikke standpunkt over for folk, som lader dem tro det ikke er nødvendigt at kalde til reform om kødspise; fordi Herren kalder til reform.

--------------
ret

(280)  Herren har givet os arbejdet at proklamere sundhedsreformens budskab, og hvis du ikke kan gå fremad i deres rækker som giver dette budskab, sætter du ikke dette i første række. Når du modarbejder dine medarbejderes anstrengelser, som lærer sundhedsreformen, er du ikke i overensstemmelse og arbejder på den forkerte side.—brev 48, 1902. ret

(280)  En appel til forældre
Herren vil forkorte Sit værk i retfærdighed. Jorden fordærves af beboerne derpå. Sygdom af enhver slags plager menneskeslægten. Den elendighed der nu kommer af fordærvet som er i verdens lyster, udvikler sig på en overraskende måde, med de forbrydelser der begås af enhver art. Røveri, mord, sensualitet, sataniske kræfters grusomhed – dette og mange andre onder ses over alt. Vi omgives af usynlige farer. ret

(280)  Hvornår vil de der kender sandheden tage standpunkt for de rigtige principper for tid og evighed? Hvornår vil de være oprigtige mod sundhedsreformens principper? Hvornår vil de lære at det er farligt at bruge kødmad? ret

(280)  Jeg er instrueret til at sige, at hvis kødmad nogensinde var sikkert, så er det ikke sikkert nu. Syge dyr bringes til de store og mindre byer, og sælges som mad. Mange af disse stakkels skabninger ville være døde af sygdom på det tidspunkt hvis de ikke var blevet slagtet; alligevel blev disse syge dyrs afdøde kroppe, tilberedt til markedet, og folk spiste frit af denne giftige mad. En sådan kost forurener blodet og stimulerer de lavere lidenskaber. ret

(280)  Mange forældre handler som om de var berøvet al forstand. De er i en sløvhedstilstand, lammet af den forvanskede appetits udsvævelser og fornedrende lidenskaber. Vore prædikanter, som kender sandheden, burde vække folk fra den lammende tilstand og lede dem bort fra de ting som skaber appetit for kødmad. Hvis de ikke reformerer sig, vil de miste åndelig kraft, og blive mere og mere fornedrede ved syndige udsvævelser. Levevaner som væmmes ved det himmelske univers, levevaner der fornedrer mennesker lavere end dyr, og praktiseres i mange hjem. Lad alle der kender sandheden sige, »Fly de kødelige lyster, som fører krig mod sjælen.« ret

(281)  Eksempler på at gøre rigtigt
Lad ingen af vore prædikanter sætte et dårligt eksempel og spise kødmad. Lad dem og deres familier leve op til sundhedsreformens lys. Lad ikke vore prædikanter gøre deres egen natur og deres børns natur som dyrs. Børn som ikke ønsker at tøjles fristes ikke kun af almindelige umådeholdne levevaner, men slipper også tøjlerne løs for deres lavere lidenskaber og ignorerer renhed og dydighed. Disse ledes ikke kun af Satan til at fordærve deres egne kroppe, men at ynkes over deres onde forhold til andre. Hvis forældre forblindes af synd, vil de ofte ikke kunne se de ting. — Manuskript 133, 1902. ret

(281)  Blive til dyspeptikere
Vi kommer snart til en tid hvor vi må forstå meningen af en enkel kost. Det er ikke lang tid siden hvor vi var nød til at få en kost, der var helt anderledes fra vor nuværende kost. . . . ret

(281)  Vi behøver at studere tilberedelsens kunst med den enkle måde med frugter, kornprodukter og grøntsager. Vi behøver ikke disse komplicerede sammensætninger som gøres. Sådan som sagen nu står, er vi i fare for at blive til dyspeptikere. — Manuskript 150, 1905. ret

(281)  Spise for ofte
Spiser man for ofte, og med for store mængder, overbebyrdes fordøjelsesorganerne og laver feberagtig tilstand i organismen. Blodet bliver urent, og der fremkommer sygdomme af forskellig slags. Så sender den syge bud efter læge, som udskriver en recept på medicin som måske giver en midlertidig lindring, men ikke helbreder sygdommen. Medicinen kan måske forandre sygdommens forløb, men den kan også øge plagene ti gange. Naturen ville have gjort sit bedste for at fjerne urenheder som havde hobet sig op i organismen, om den bare havde fået lov til at arbejde uden forstyrrelser. Naturen ville trofast have gjort sin gerning, og med hjælp af himmelens almindelige velsignelser som ren luft og friskt vand, ville den syge være blevet helbredet hurtig og effektivt. ret

(281)  Men de syge kan selv gøre det som andre ikke kan gøre for dem. De kan befri organismen for den byrde som de selv har lagt på den. De må fjerne årsagen til lidelsen. De kan faste i nogen tid og derved give maven tid til at hvile. De kan lindre den sygelige tilstand i organismen ved en fornuftig brug av vand. Disse behandlingsmetoder vil hjælpe naturen i dens anstrengelser med at befri kroppen for alt som er urent. — Åndelige gaver, 4a:133, 134. ret

(282)  En plan med to måltider
Det er en ganske almindelig skik hos verdens folk at spise tre gange om dagen, udover at spise i uregelmæssige intervaller mellem måltiderne; og det sidste måltid er generelt det kraftigste, og tages ofte lige før der lægges til ro. Dette vender om på den naturlige orden; et kraftigt måltid bør aldrig indtages så sent på dagen. Skulle disse personer ændre deres levepraksis, og kun spise to måltider om dagen, og intet mellem måltiderne, ikke engang et æble, en nød, eller nogen slags frugt, vil resultatet kunne ses ved en god appetit og stærkt forbedret helbred. — The Review and Herald, 29. juli, 1884. ret

(282)  Hold ud for at overvinde
De som har været vant til at føje appetitten ved at spise kød med stærkt krydret sovs, og forskellige slags kager og syltetøj, kan ikke straks synes om enkel, sund og nærende mad. Smagen er blevet så forvent at de ikke kan lide god mad som består af frugt, groft brød og grøntsager. Men de kan ikke vente på at de skal lide mad som er så helt forskellig fra den de har vært vant til at spise. Hvis de ikke straks kan indstille sig på den nye, enkle mad, bør de faste til de kan spise den. Det vil snart vise sig at være langt bedre end nogen medicin, fordi den misbrugte maven da får den ro som den så længe har haft behov for. En ordentlig sult kan blive tilfredsstillet ved enkel mad. Det vil tage tid før smagen kan komme sig igen efter det misbrug den har vært udsat for, og før den kan få den naturlige evne igen. Men med lidt udholdenhed i at fornægte de gamle spisevaner vil de snart kunne spise enkel mat. Og snart vil de finde ud at de kan spise med større tilfredshed end de nydelsessyge føler når de indtager deres festmåltider.—Åndelige gaver 4a side 130, 131. ret

(282)  Bed om moralsk mod
Hvor jeg end har set børn få kød mad, siden lyset blev givet mig fra himlen, har jeg følt at hvis forældrene kun vidste hvad de gjorde, ville de faste og bede efter moralsk mod og Guds-given visdom og nåde til at gøre det rigtige. Alle som føler deres behov for Hans Ånd til at uddanne og disciplinere selvet og oplære deres børn ordentligt, vil fornægte selvet og tage koret op og følge Jesus. ret

(283)  For visse ting anbefales og bruges faste og bøn til. I Guds hånd er de midler til at rense hjertet og fremme et åbent sind. Vi får svar på vore bønner fordi vi ydmyger vore sjæle for Gud. Hvis vor appetit råber på døde dyrs kød, er det nødvendigt at faste og bede for at Herren giver af Sin nåde til at fornægte kødelige lyster der fører krig mod sjælen. ret

(283)  Få føde fra Kristus
Man bør være langt mindre bekymret for det som vi spiser og drikker for at stilne vor kødelige appetit; men vi må opmuntre sjælens appetit, og bede for særlig oplysning af Guds ord, og spise og drikke af det ord. Jesus siger: ”Jeg er livets brød.” . . . . . ret

(283)  Vi må hele tiden meditere over ordet, spise af det, fordøje det, og tage det til os når det praktiseres, så at det tages med i livsstrømmen. Han som får føde af Kristus dagligt, vil, ved sit eksempel, undervise andre til at tænke mindre på det som de spiser og nærer en større bekymring for den føde de giver sjælen. ret

(283)  Den sande faste
Den sande faste som bør anbefales alle, er afhold fra al stimulerende mad, og ordentlig brug af sund og enkel mad, som Gud har tilvejebragt i overflod. Mennesker må tænke mindre på hvad de skal spise og drikke af timelig føde, men meget mere om føden fra himlen, som giver hele den religiøse erfaring tone og livskraft. — brev 73, 1896. ret

(284)  Forslag til sanatoriets kost
Patienterne skal have en overflod af sund og velsmagende mad, tilberedt og serveret så appetitvækkende, at de ikke fristes til at ønske kødmad. Måltiderne kan tilvejebringe en uddannelse i sundhedsreformen. Der bør udvises omhu om kombinationen af den mad patienterne får. Kundskab til ordentlig kombination af føde er af stor værdi, og modtages som visdom fra Gud. . . . ret

(284)  Vi må huske på at når der er nogle som er bedre til at blot spise to måltider, er der andre som spiser let ved hvert måltid, og som føler at de behøver noget om aftnen. Der må spises mad nok til at give senerne og musklerne kraft. Og vi skal huske på at det er fra den føde der spises, at tankesindet får styrke fra. En del af det sundhedsmissonsarbejde, som vore sanatoriearbejdere skal udrette, er at vise værdien af sund mad. ret

(284)  Undgå pludselige forandringer
Det er rigtigt at ingen the, kaffe, eller kødmad skal servers på vore sanatorier. For mange er dette en stor forandring og et hårdt afsavn. For at gennemføre andre forandringer, såsom ændre antallet af måltider om dagen, gør i nogle tilfælde mere skade end godt. ret

(284)  Der er mange hvor aftensmaden er dagens glædeligste tid. Så er det at hele familien, efter dagens arbejde, har samlet sig om bordet til socialt samvær. ret

(284)  Det er tydeligt at to måltider om dagen er bedre end tre. Jeg tror og praktiserer dette, men jeg har intet »Så siger Herren«, for at det er forkert at spise det tredje måltid. Vi skal ikke være som farisæerne, der var bundet op af regler og regulativer. I Guds ord står det ikke specificeret i hvilke timer maden skal spises. Vi skal være forsigtige med at ikke lave love som Farisæerne, eller lave doktriner ud af menneskebefalinger. ret

(284)  Lad dine leveregler være så pålidelige at de appellerer til endog deres forstand, som ikke er blevet uddannet til at se tingene klart. Idet du kæmper med indføre revolutionerende og forvandlende sandhedsprincipper i deres livsstil som kommer på sanatoriet, for at blive sundere, så lad dem se at de ikke får pålagt nogen egenmægtige krav på sig. Giv dem ikke grund til at føle at de er tvunget til at følge en kurs de ikke har valgt.—brev 213, 1902. ret

(284)  Intet kødmad på sanatoriets borde
Jeg er blevet tydeligt instrueret af Herren at kødmad ikke skal sættes for patienterne i vort sanatoriums spisestue. Jeg har fået lys om at patienterne kunne få kødmad hvis de, efter at hørt de introducerende lektioner, stadig tilskynder os til at give kødet til dem; men det må i disse tilfælde spises i deres egne lokaler. Alle hjælpere skal aflægge kødmad. Men, som nævnt før, hvis nogle få patienter, som ved at kødmad ikke kan serveres i spisestuen, opfordrer til at de må få kød, giv det i venlighed til dem i deres værelser. . . . . . ret

(285)  En god variation af mad
Maden må tilberedes velsmagende og serveres pænt. Flere retter må tilberedes end nødvendigt er, end hvis kødretter skulle serveres. Andre ting kan lægges til rette, så at kødet lægges bort. Nogle kan bruge mælk og fløde. ret

(285)  Jeg gør ikke mig selv til kriterium for nogen andre. Der er ting som jeg ikke kan spise uden at det volder mig stor pine. Jeg prøver at lære det som er bedst for mig, og så ikke sige noget til nogen, jeg er med i de ting jeg kan spise, som ofte blot er to eller tre variationer som ikke skaber forstyrrelser i maven. ret

(285)  Lad os huske at vi har haft lang tid til at tilpasse os sundhedsreformens kost. Vi kan ikke forvente andet end at den vil være nødvendig på vore sanatorier til at give retter, der er tilberedt helt anderledes end det som vi selv bruger; for vi har lært at synes om enkel mad. Det er nødvendigt at planlægge mere liberalt for en sundhedsinstitution end for en privat familie. Mange ting må overvejes, og der må dispensers for at imødekomme mange patientklassers særlige behov, som kommer på vore sanatorier. Appetitten må ikke pludselig have en spændetrøje på. Når du bliver bekendt med disse folk, og forstår deres sande tilstand, kan der laves ordninger for at imødekomme de personlige behov. — brev 45, 1903. ret

(285)  Der må gives lektier
I omgangen med patienter på vore sanatorier, må vi tænke fra årsag til virkning. Vi må huske på at livslange vaner og praksis ikke kan ændres på et øjeblik. Med forstandig kogekunst, og en masse sund mad til rådighed, kan reformer komme ind, som vil gøre godt, men det tager tid at få dem indført. Der bør ikke gøres et hårdt arbejde, medmindre situationen påkræver det. Vi må huske på at mad som kunne give appetit på en sundhedsreform kan være uden smag for dem som har vænnet sig til meget krydret mad. ret

(286)  Der bør gives lektioner der forklarer hvorfor reform i kosten er nødvendig, og viser at stærkt krydret mad skaber betændelse af fordøjelsesorganernes sarte følsomhed. Lad det blive vist hvorfor vi som et folk har ændret vore spise- og drikkevaner. Vis hvorfor vi afholder os fra tobak og al giftig brændevin. Læg sundhedsreformens principper klart og tydeligt ind, og lad der, sammen med dette, sættes en overflod af sund kost på bordet, der er tilberedt smagsfuldt; og Herren vil hjælpe jer til tilskynde reformen på indtryksfuld måde, og vil få dem til at se at denne reform er til deres allerbedste. De vil savne stærkt krydret mad, som de har vænnet sig til, men der må arbejdes på at give dem mad, som er så sundt og så appetitligt at de vil ophøre, at aflægge usunde retter. Vis dem at den behandling de får, vil ikke gavne dem, medmindre de gør den nødvendige ændring af deres spise- og drikkevaner. — brev 331, 1904. ret

(286)  Til en læge der dør af overarbejde og sparsom kost
Gennemgå ikke alt det som du har gjort, og gå ikke til yderligheder med hensyn til sundhedsreformen. Nogle af vore folk er meget uforsigtige med sundhedsreformen. Men fordi nogle er langt bagud, må du ikke, for at være et eksempel for dem, gå til yderligheder. Du må ikke berøve dig selv den slags mad som laver godt blod. Din helligelse mod sande principper leder dig til at underlægge dig selv en kost, som giver dig en erfaring, der ikke anbefaler sundhedsreformen. Dette er din fare. ret

(286)  Når du ser at du bliver svag fysisk, er det væsentligt at du forandrer dig, og det med det samme. Læg noget i din kost som du har udeladt. Det er din pligt at gøre dette. Få æg fra sunde fugle. Brug disse æg kogte eller rå. Hæl dem ukogte i den bedste ugærede vin du kan finde. Det vil give det som er nødvendigt for dit kropssystem. Tro ikke et øjeblik at det det ikke vil være rigtigt at gøre dette. ret

(286)  Der er en ting der har reddet liv – tilføre blod fra en person til en anden; men det vil være vanskeligt, og måske umuligt for dig at gøre. Jeg foreslår det blot. ret

(287)  Troens bøn skal redde den syge, og jeg beder dig indstændigt at kalde på menighedens ældste uden tøven. Måtte Herren hjælpe dig, er mit mest oprigtige håb. ret

(287)  Brug af mælk og æg
Vi påskønner din erfaring som en læge, og dog må jeg sige at mælk og æg bør tages med i din kost. Disse ting kan vi ikke klare os uden lige nu, og der må ikke undervises i, at kunne klare sig uden. ret

(287)  Du er i fare for at tage for radikale synspunkter om sundhedsreformen, og ordinere dig selv en kost som ikke giver dig styrke. ret

(287)  Jeg siger igen, lad intet fremkomme for dig der bekymrer dig. Træk til side og hvil en stund. Det er hvad du må gøre. Drag blade fra den Store læges livets træ. Bed for din skyld, og lad andre bede for dig. »Med mindre man tyr til mit værn, slutter fred med mig, slutter fred med mig.« ret

(287)  Jeg håber at du vil give agt på de ord jeg har talt til dig. Det er blevet vist for mig at du ikke vil kunne udøve den bedste indflydelse i sundhedsreformen, medmindre du bliver fordomsfri over for dig selv og mod andre. Tiden vil komme hvor mælk ikke kan bruge så frit som det bruges nu; men lige nu er det ikke tid til at lægge det bort. Og æg indeholder midler som hjælper til at modvirke gift. Og når der advares imod brug af disse levnedsmidler, hvor børn vænnes til, ja da kommer det i selvbesmittelsens vaner, så bør vi alligevel ikke overveje nægtelsen at bruge hønseæg, som god pleje og passende mad. . . ret

(287)  Brug appetitligt mad
De som går til yderligheder i sundhedsreformen er i fare for at tilberede smagsløse retter. Dette er gjort igen og igen. Maden bliver så usmagelig at maven nægter det. Den føde som den syge får, bør være varieret. De bør ikke få de samme retter igen og igen. . . . . ret

(288)  Nærende og velsmagende mad er væsentligt
Gud kalder på dem, som Kristus døde for, at de må tage ordentlig vare på sig selv og sætte et rigtigt eksempel for andre. Min bror, du skal ikke sætte Guds folk på prøve på grund af kostspørgsmålet; for de vil miste tillid til den lære som anspændes til yderste punkt. Herren ønsker at Hans folk skal være så sunde over for alle punkter i sundhedsreformen, men vi må ikke gå til yderligheder. . . . ret

(288)  Grunden til Dr. ___s dårlige helbred er at han overbelaster sit lager af sundhed og så får han ikke erstattet det som er fjernet med sund, nærende og velsmagende mad. Min bror, brug hele dit liv på Ham, som blev korsfæstet for din skyld, men bind ikke dig selv med en sparsom kost; for derved fremstiller du sundhedsreformen forkert. ret

(288)  Når der arbejdes imod grovæderi og umådeholdenhed, skal vi huske på evangeliesandhedens midler og anordninger, som byder sig selv til sund fornuft. For at gøre vort arbejde på ligefremme og enkle måder må vi genkende de vilkår som menneskeslægten er underlagt. ret

(288)  Visdom i undervisningen
Gud har lagt det til rette for dem som lever i verdens forskellige lande. De som ønsker at være medarbejdere sammen med Gud, må de nøje overvejes hvordan de underviser i sundhedsreformen i Guds store vingård. De må være forsigtige med at udspecificere nøje hvilken mad der bør spises og ikke spises. Den menneskelige budbringer må forene sig med den guddommelige Hjælper med at bringe nådebudskabet til Guds skarer for at frelse. ret

(288)  Vi skal sættes i forbindelse med masserne. Skal de lære sundhedsreformen i sin yderste form, vil det gøre skade. Vi beder dem at ikke spise kød, drikke te og kaffe. Det er godt. . . . . . ret

(288)  Al kødmad bør lægges bort, men grøntsager bør gøres velsmagende sammen med lidt mælk eller fløde, eller noget lignende. Den fattige siger, når sundhedsreformen præsenteres for dem: »Hvad skal vi spise? Vi kan ikke tillade os at købe nøddeprodukter.« Når jeg forkynder evangeliet for fattige, er jeg instrueret til at sige til dem at spise den frugt som er det mest nærende. Jeg kan ikke sige til dem: »Du må ikke spise æg, drikke mælk eller fløde. Du må ikke bruge smør til at tilberede føde.« Evangeliet på forkyndes for fattige; og tiden er endnu ikke kommet til at foreskrive den strengeste kost.

-----------
ret

(289)  Tiden vil komme hvor vi må aflægge nogle af de kostprodukter som vi bruger nu, som mælk, fløde og æg; men mit budskab er at I ikke må føre jer selv ind i en trængselstid på forhånd, og derved forpine jer selv med døden. Vent indtil Herren bereder vejen for jer.—brev 37, 1901. ret

(289)  Lyset gives i kærlighed og medynk
Vor nådige himmelske fader ser den sørgelige tilstand blandt menneskene, hvoraf nogle er vidende, men mange i uvidenhed lever i overtrædelse af de love, han har fastsat. Og fordi han elsker menneskeslægten og ynkes over den, lader han lyset angående sundhedsreformen skinne. Han kundgør sin lov og den straf, som overtrædelsen deraf medfører, for at alle må kunne lære og med omhu leve i overensstemmelse med naturens love. Han forkynder sin lov så tydeligt og gør den så ophøjet, at den er som en stad, der ligger på et bjerg. Alle ansvarlige væsener kan forstå den, hvis de vil. Åndssvage vil ikke blive holdt ansvarlige. At klargøre naturens love og at formane til lydighed mod disse er den gerning, der følger med den tredje engels budskab for at berede et folk til Herrens komme. — Vidnesbyrd for menigheden 3:161.

*****
ret

(289)  Til videre studium
Kost og sundhed:

Råd om sundhed, 107-161 (Vidnesbyrd for menigheden 2:63, 362-364, 368-370, 374, 375, 412-414, 602, 603);
Vidnesbyrd for menigheden 3:171, 172, 485-489;
Vidnesbyrd for menigheden 9:153-166;
I den store læges fodspor, 295-336;
Uddannelse, 202-206.
Forholdet mellem sunde levevaner og karakteren:
Råd om sundhed, 43-48 (Vidnesbyrd for menigheden 2:354-359);
Råd om sundhed, 64-70, 107-121;
I den store læges fodspor, 130;
Vidnesbyrd for menigheden 1:487, 488, 618, 619;
Vidnesbyrd for menigheden 2:404;
Vidnesbyrd for menigheden 3:162, 163;
Vidnesbyrd for menigheden 7:199, 257, 258;
Evangeliets tjenere, 230, 241;
Grundprincipper for kristen uddannelse, 143, 144, 147.
En reform er nødvendig:
Råd om sundhed, 575-579.
Resultatet af at føje appetitten:
Vidnesbyrd for menigheden 3:164, 165.
En enkel kost:
Råd om sundhed, 42 (Vidnesbyrd for menigheden 2:352).
Den enkle kost var årsag til Daniels fremgang:
Vidnesbyrd for menigheden 4:515, 516.
Kost til børn:
Vidnesbyrd for menigheden 2:365, 366;
Grundprincipper for kristen uddannelse, 20, 143, 150.
En improviseret kost:
Råd om sundhed, 151, 152 (Vidnesbyrd for menigheden 2:366-368);
Vidnesbyrd for menigheden 2:254;
Evangeliets tjenere, 241.
Flydende kost er ikke det bedste :
Grundprincipper i kristen uddannelse, 226, 227;
Vidnesbyrd for menigheden 3:74.
Yderligheder i kost:
Råd om sundhed, 153-156;
Vidnesbyrd for menigheden 1:205;
Vidnesbyrd for menigheden 2:538.
Sund madlavning og kogeskoler:
Råd om sundhed, 135 (Vidnesbyrd for menigheden 9:161);
Råd om sundhed, 143-147 (Vidnesbyrd for menigheden 1:681-687; Vidnesbyrd for menigheden 2:370, 373);
Råd om sundhed, 443, 450, 451, 551, 552;
Vidnesbyrd for menigheden 2:537;
Vidnesbyrd for menigheden 7:112, 113;
Vidnesbyrd for menigheden 9:112. ret

næste kapitel