I sundhedens tjeneste kapitel 6. Fra side 105ren side   tilbage

Sektion 6— Sande og falske systemer for sindshelbredelse

(105)  Lykke og sundhed
Sindets tilstand har stor indflydelse på den fysiske organismes sundhed, Dersom bevidstheden om at have handlet ret og dersom tilfredshedsfølelsen over at have været årsag til andres lykke er til stede og gør sindet let og glad, vil det skabe en glæde, som virker tilbage på hele organismen og medfører et hurtigere blodomløb og styrker hele legemet. Guds velsignelse er et lægende middel og de, der med rund hånd gør godt mod andre, vil erfare denne underfulde velsignelse i deres hjerte og liv. — Vidnesbyrd for menigheden 4:60. ret

(105)  Tusindvis er unødigt syge
Tusinde er syge og dør omkring os kunne få det godt og leve hvis de ville; men deres indbildninger holder dem. De er bange for få det værre hvis de arbejder eller dyrker motion, men det er netop den ændring de behøver for at få det godt. Uden dette kan de aldrig få det bedre. De bør bruge viljens kraft, komme sig over deres smerter og svaghed og gå i gang med nyttigt arbejde og glemme at de har ømme rygge, sider, lunger og hoveder. Hvis man ikke bruger hele legemet, eller en del af det, vil det påføre sygelige tilstande. Passivitet i nogen af legemets organer vil efterfølges af en nedgang i musklernes størrelse og styrke og vil få blodet til at fylde trægt gennem blodkarrene. — Vidnesbyrd for menigheden 3:76. ret

(105)  Sund af at tjene andre
Dem som, så vidt muligt, involverer sig i gode gerninger for andre og giver en praktisk tilkendegivelse for deres interesse for dem, lindrer ikke kun menneskelivets onder ved at hjælpe dem med byrder, men samtidig bidrager de stort til deres egen sjæl og eget legemes sundhed. Gode gerninger er et arbejde der både gavner giveren og modtageren. Hvis I glemmer selvet i jeres iver for andre, vinder I sejr over jeres svagheder. Denne tilfredshed I ser ved at gøre godt vil hjælpe jer meget under helbredelsen til en sund spændstighed. ret

(106)  Fornøjelsen ved at gøre godt besjæler sindet og dirrer igennem hele legemet. Medens godgørende menneskers ansigter er oplyst af venlighed og deres udtryk viser den moralske sindsophøjelse, kuldkastes de selviske, karrige mennesker der er nedslåede og formørkes. Deres moralske mangler ses i deres ansigtsudtryk. . . . . . ret

(106)  Invalide mennesker! - jeg råder jer til at vove noget. Opvæk jeres viljekraft, prøv det da, i det mindste! Hold jeres tanker og hengivenhed tilbage fra jer selv. Gå ud i tro. Er I tilbøjelige til at samle jeres tanker om jer selv, er bange for at røre jer, er I bange for at udsætte jer for den friske luft så vil I miste jeres liv. Modarbejd disse tanker og fornemmelser. Overgiv jer ikke til jeres sygelige fantasi. . . . . .—Vidnesbyrd for menigheden 2:534. ret

(106)  Slid og slæb imod sunde aktiviteter
Manuelt arbejde opkvikker blodcirkulationen. Jo mere aktiv, des mere fri vil blodets kredsløb være for blokering og urenhed. Blodet giver kroppen næring. Kroppens sundhed beror på blodets sunde omløb. Hvis det udføres uden at hjertet er med i det, der det bare slid og slæb, og udkommet af disse øvelser vinder intet. —Hesereformeren, maj, 1873. ret

(106)  Glæde og tilfredshed
Et tilfreds sindelag, en glad ånd, er sundt for legemet og styrker sjælen. Intet andet er større årsag til sygdom end depression, tungsind og sørgmodighed. Mental depression er forfærdeligt. —Vidnesbyrd for menigheden 1:702. ret

(106)  Få viljekraft
Når jeg rejser har jeg mødt mange som virkelig lider på grund af deres indbildning. De mangler viljekraft til at rejse sig og bekæmpe kroppens og sindet sygdom, og derfor holdes de i lidelsens trældom. En stor del af den klasse syge mennesker findes blandt de unge. ret

(106)  Jeg har nogle gange mødt unge kvinder som ligger i sygesengen. De klager over hovedpine. Deres puls slår nok fast, og de har godt kød; alligevel viser deres gulblege hud at de har mavesyge. Jeg har tænkt, at hvis det er deres situation, vil jeg straks vide hvad der skulle gøres for at give hjælp. Selvom jeg føler mig utilpas, vil jeg ikke kunne forvente at blive rask når jeg ligger i sengen. Jeg burde tage min viljekraft til hjælp, og forlade min seng, og gå i gang med aktivt fysisk arbejde. Jeg ville straks få regelmæssige vaner med at stå tidligt op. Jeg ville spise spartansk, og således afhjælpe min krop med en unødig byrde, og således blive munter, og hjælpe mig selv til den rette motion under åben himmel. Jeg ville ånde hyppigt, og frit drikke af rent, fersk vand. At vær helt vedholdende, modstå tilbøjeligheder til alt andet, vil det gøre underværker for at blive sund. ret

(107)  Sygdommenes bedrag
Jeg bliver bedrøvet over dem som ikke kun bedrager sig selv når de tror de er syge, men holdes bedraget af deres forældre og venner, som forkæler deres sygdomme og fritager dem fra arbejde. Hvis disse blev anbragt hvor de blev tvunget til at arbejde, vil de knapt bemærke de vanskeligheder, som holder dem i sengen, selvom de er dovne. Fysiske øvelser er den dyrebareste velsignelse for både fysiske og psykiske lidelser. Velmotiveret motion vil i mange tilfælde vise sig som det mest effektive helbredelsesmiddel mod sygdomsbeklagelser. Nyttig beskæftigelse vil aktivere de svage muskler, og oplive blodstagnationen i systemet, og vil opvække den sløve lever til gøre sit arbejde. Blodcirkulationen vil udjævnes og hele systemet får liv til at overvinde de dårlige vilkår. ret

(107)  Jeg vender ofte bort fra disse selvforskyldte syge menneskers sygesenge, der dør lidt efter lidt af dovenskab, en sygdom som ingen andre end de selv kan kurere. Jeg ser unge mænd og kvinder som kunne være til velsignelse for deres forældre, hvis de ville dele livets bekymringer og byrder med dem. Men det føler de ikke noget for, fordi det ikke er passende, men man bliver noget træt af det. De bruger meget af deres tid på forfængelige fornøjelser, udfører ikke de nødvendige pligter for at få en erfaring som vil være til stor værdi for dem i deres fremtidige kampe, med det virkelige livs vanskeligheder. De lever kun for nuet, og forsømmer de fysiske, mentale og moralske kvaliteter som udruster dem til livets nødssituationer og giver dem selvtillid og selvrespekt i trængslens og farens stund.— Helsereformeren, januar, 1871, side 132, 133. ret

(108)  Helligånden som styrkende middel
Dr E har taget fejl med hensyn til fornøjelsesaktiviteter og morskab og endnu mere med hans lære omkring religiøs erfaring og religiøse aktiviteter. Bibelens religion er ikke skadelig for kroppens eller sindets sundhed. Guds Ånds ophøjende indflydelse er den bedste styrke for den syge. Himlen er altid sund og frisk. Jo mere den himmelske påvirkning føles til fulde, jo mere sikker er helbredelsen for den troende patient. . . . . ret

(108)  Lad de syge gøre noget i stedet for at de fylder deres tanker med simpel morskab, som forringer deres egen vurderingsevne og får dem til at tro, at de lever unyttigt. Hold viljens kraft vågen, for en vågen og rigtig tilrettet vilje er en stærk lindring for nerverne. Syge er langt gladere for at blive beskæftiget og de bliver lettere helbredt. — Vidnesbyrd for menigheden 1:556, 557. ret

(108)  Helliggjort helbredelse af sindet
Jeg har fået det lys at hvis den søster du nævner støtter og opelsker sin smag for sund mad, så vil alle disse fornedrende fortryllelser forsvinde. Hun har opdyrket sin fantasi; fjenden har udnyttet hendes svage krop, og hendes tanker er ikke strammet an mod hverdagslivets vanskeligheder. Det er en god og helliggjort psykisk helbredelse hun behøver, en større tro, og aktiv tjeneste for Kristus. Hun behøver også at bruge sine muskler til udendørs praktisk arbejde. Fysisk træning vil være et af de største velsignelser for hendes liv. Hun behøver ikke at være en syg person, men en veltænkende og sund kvinde, forberedt til at gøre sin del ædelt og godt. ret

(108)  Al den behandling som denne søster skal have, vil kun nytte lidt, hvis hun ikke gør sin del. Hun behøver at styrke musklerne og nerverne ved fysisk arbejde. Hun behøver ikke at være invalid, men kan gøre et godt og seriøst arbejde. Ligesom mange andre, har hun en sygelig indbildning. Men hun kan overvinde det og blive en sund kvinde. Jeg har fået dette budskab at give til mange, og med de bedste resultater. ret

(109)  Kronisk invalidering
En gang blev jeg kaldt til at tilse en ung kvinde, som jeg kendte ganske godt. Hun var syg, og det gik hurtigt ned. Hendes moder ønskede at jeg skulle bede for hende. Moderen stod der og græd og sagde: »Stakkels børn, hun kan ikke leve længe.« Jeg mærkede hendes puls. Jeg bad sammen med hende, og talte så til hende: »Min søster, hvis du vil stå op og klæde dig på og gå til dit sædvanlige arbejde på kontoret, så vil al denne sygdom forsvinde.« »Tror du virkelig dette vil forsvinde?« – »Ja helt sikkert«, sagde jeg. »Du har næsten kvalt alle livskræfterne på grund af sygdommen.« Jeg vendte mig til moderen, og fortalte hende at hendes datter døde af en sygelig fantasi, hvis hun ikke blev overbevist om deres vildfarelse. Hun har opmuntret sig selv til at blive invalid. Nu er dette en meget enkel og ligetil skole. Men jeg sagde til hende: »Gør om på denne orden, stå op og klæd dig på.« Hun adlød, og lever i dag.—brev 231, 1905. ret

(109)  Dårlig fordøjelse kommer af frygt
Legemsøvelser vil hjælpe fordøjelsen. Det vil gavne meget at gå ud efter et måltid, holde hovet oprejst, trække skuldrene tilbage og vise mådehold. Sindet vil adspredes fra selvet til naturens skønheder. Jo mindre opmærksomhed maven skal have efter måltidet, des bedre. Hvis I hele tiden frygter at maden vil skade jer, vil den helt sikkert gøre det. Glem selvet og tænk på noget glædeligt. — Vidnesbyrd for menigheden 2:530. ret

(109)  Mod til den fortvivlede
Fortæl de lidende mennesker om en medfølende Frelser. . . Han ser med medfølelse på dem der betragter deres sag som håbløs. Fyldes sjælen med frygt og rædsel, kan tankesindet ikke se Kristi ømme medfølelse. Vore Sanatorier skal være redskaber til at bibringe fred og hvile til betrængte menneskesind. Hvis du kan give mod til den fortvivlede, med en håbefuld, og frelsende tro, vil tilfredshed og glæde indtage den plads, som modløs og rastløshed havde. Der vil ske forunderlige forandringer i deres fysiske tilstand. Kristus vil genoprette både sjæl og legeme, og erkende Sin medfølelse og kærlighed, og de vil få hvile hos ham. Han er den klare sol og morgenstjerne, der skinner midt i denne syndige fordærvede verdens moralske mørke. Han er verdens lys, og alle som giver deres hjerter til Ham vil finde fred, hvile og glæde. — brev 115, 1905. ret

(110)  Efterligne mirakler
Satan er flittig bibelgransker. Han ved at hans tid er kort og han prøver på alle punkter at modarbejde Guds værk på denne Jord. Det er umuligt at give noget indtryk af den erfaring, Guds folk, der lever her på jorden, vil få, når himmelsk herlighed bliver blandet med en gentagelse af tidligere tiders forfølgelser. De vil vandre i lyset, der udgår fra Guds trone. Ved englens hjælp vil der være en stadig forbindelse mellem himmelen og jorden. Satan vil udføre alle slags mirakler og omgivet af onde engle påstå at være Gud, for om det er muligt at føre endog de udvalgte vild. ret

(110)  Guds folk vil ikke finde sikkerhed ved at udføre mirakler, for Satan vil efterligne de undere, som udføres. Guds prøvede folk vil finde deres kraft i det tegn, som er omtalt i 2.Mos 31,12-18. De skal stille sig på det levende ord: »Der står Skrevet.« Dette er det eneste grundlag, de kan stå sikkert på. De, som har brudt deres pagt med Gud, vil den dag være uden Gud og uden håb. — Vidnesbyrd for menigheden 9:16. ret

(110)  Gribe fat i det evige
Sindets helbredelse må være fri for al menneskelig indblanding. Det må ikke lægge sig i støvet for menneskeheden, men hæve sig højt til det åndelige, gribe fat i det evige. — brev 120, 1901. ret

(110)  Satans tilsyneladende mirakler
Vi skal være på vagt imod Satans bedrageriske kunster. Han vil tage menneskers kroppe i besiddelse, og gøre mænd og kvinder syge. Så vil han pludselig ophøre med at udøve sin onde magt, og der vil blive proklameret, at et mirakel er udført. Nu behøver vi en sand forståelse af at Jesu Kristi magt frelser alle til det yderste som kommer til ham. . . . ret

(110)  Mænd og kvinder skal ikke studere videnskaben om hvordan de menneskesind de omgås skal tages til fange. Det er den videnskab som Satan lærer. Vi skal modvirke alt af den slags. Vi skal ikke pille ved mesmerisme og hypnose – videnskaben fra ham som mistede sin første rang og blev udstødt fra de himmelske sale. ret

(111)  Videnskaben fra et rent, sundt og pålideligt kristenliv fås ved at studere Herrens ord. Dette er den højeste uddannelse som noget jordisk væsen på jorden kan opnå. Dette er de lektier som de studerende på vore skoler skal lære, at de fremkommer med rene tanker og afklaret sind og hjerte, forberedt på at stige op ad vækstens stige og praktisere kristne dydigheder. — Manuskript 86, 1905. ret

(111)  Satan anstrenger sig for at forvirre tankerne
I Tusindvis år har Satan eksperimenteret med menneskesindets egenskaber, og han har lært at gøre det godt. Ved hans diskrete virkemåde i disse sidste dage, kæder han menneskesindet sammen med sin eget, gennemsyrer det med sine tanker; og han gør dette arbejde på en så bedragerisk måde, at dem som accepterer hans vejledning ikke ved at de ledes af ham efter hans vilje. Den store bedrager håber at forvirre mænds og kvinders tanker, så ingen andre stemmer kan høres end hans. — brev 244, 1907. ret

(111)  En farlig behandlingsmetode for sindet
Jeg er så betynget af din sag at jeg må fortsætte med at skrive til dig, så du, i din blindhed, ikke kan se hvor du behøver fornyelse. Jeg er instrueret om at du nærer ideer som Gud har forbudt dig at arbejde med. Jeg vil nævne disse som en slags behandling af sindet. Du tror at du kan bruge denne behandlingsmetode af sindet i dit professionelle arbejde som læge. Med skær af alvorlige advarsler blev ordene sagt: Pas på, pas på hvor du sætter din fod, og sørg for dit tankesind. Gud har ikke udpeget dig til dette. At sindets teori styrer tankesindet kommer fra Satan der sætter sig som mesterarbejderne, der lægger menneskers filosofi, hvor der bør være guddommelig filosofi. ret

(111)  Ingen mand eller kvinde bør udøve hans eller hendes vilje for at kunne styre andres sanser eller fornuft, så at personens tankesind ligger sig passivt under nogens vilje, som udøver styringen. Denne videnskab kan nok se pæn ud, men det er en videnskab som du på ingen måde må håndtere. . . . Det er noget du hellere skal tage dig for end at menneskenatur skal kontrollere over menneskenatur. ret

(112)  Jeg hæver faresignalet. Den eneste sikre og sande behandling af sindet dækker meget. Lægen må uddanne folk til at se væk fra det menneskelige til det guddommelige. Han som har gjort menneskets tankesind, Han ved præcis hvad tankesindet har brug for. ret

(112)  Da du tog den videnskab op som du begyndte at forsvare, lavede du en uddannelse som ikke er sikker for dig eller for dem du underviser. Det er farligt at farve menneskers tankesind med sindsbehandlingens videnskab. ret

(112)  En bedragerisk vildfarelse
Den videnskab kan se meget værdifuld ud for dig; men for dig og for andre er det en vildfarelse Satan har beredt. Det er slangens fortryllelse som slår til åndelig død. Det spænder over meget der ser forunderligt ud, men det er fremmed for Kristi natur og ånd. Denne videnskab leder ikke til Ham, der er liv og frelse. ret

(112)  De stakkels forpinte sjæle som du kommer i kontakt med, har brug for mere af din opmærksomhed end du har fået. Det er i din magt at opmuntre dem til at se hen på Jesus, og forandres til Hans billede, ved at beskue Ham. ret

(112)  Den sande kundskab til Jesus Kristus vil lede dit tankesind. . . . i en sikker retning. Det inspirer til sand tilbedelse. Det er sjælens fællesskab med Ham som er dets liv. Ved at komme i kontakt med Ham, drages sindet til hans livs hjerte og inspireres af substansen i Hans helliggørelse. ret

(112)  Vær forsigtig, min bror. . . .hvor din tro bevæger sig hen. Jesus lever for at gøre mellemkomst for dig. Lad dine tanker være ét med Kristi sind. Med Hans sindelag, vil du ikke svæve til højder som fører dig ned til de laveste dybder til sidst. Leg ikke med de ting som nu ser så tiltrækkende ud, men som ikke fører til Kristus. Lad dit mål nå højere, til rent og sandt fællesskab med Ham, som du har en sikker herlighed med. Så vil din religion være en kraft for det gode. Så vil du ikke videregive det, som viser sig som en snare til død. ret

(112)  Kald til fuldkommenhed
Vor Frelser forstod alt om menneskenaturen, og Han siger til alle mennesker: »Så vær da I fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen.« Ligesom Gud er fuldkommen i Sin sfære, ligeså skal mennesket være fuldkommen i sin sfære. Dem som tager imod Kristus er blandt det antal som de helt håbefulde ord siges til: »Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn.« Disse ord erklærer os at vi burde være tilfredse med ikke mindre end den bedste og højeste karakter, en karakter formet efter den guddommelige lignelse. Når man besidder en sådan karakter, religionens liv, tro og renhed, er det et belærende eksempel for andre. »Retfærdighed løfter et folk, men synd er folkenes skændsel.« . . . . ret

(113)  »Men jeg er bange for, at som slangen bedrog Eva ved sin træskhed, skal også jeres sind fordærves og drages bort fra den oprigtige troskab mod Kristus.« . . . . ret

(113)  »Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I må kunne stå imod på den onde dag og holde stand efter at have besejret alt. Så stå da med sandheden spændt som bælte om jeres lænder, og iførte »retfærdigheden som brynje«, tag som sko på jeres fødder villighed til at forkynde fredens evangelium, løft i al jeres færd troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes gloende pile, tag imod »frelsens hjelm« og Åndens sværd, som er Guds ord.« ret

(113)  Personlig erfaring med at møde falsk videnskab
Ved begyndelsen af mit arbejde havde jeg sindets behandlingsvidenskab at kæmpe med. Jeg blev sendt fra sted til sted for at erklære det falske i denne videnskab, som mange ellers gjorde sig i. Sindets behandling starter meget uskyldigt – for at afhjælpe spændingerne hos nervøst syge mennesker. Men, oh, hvilke sørgelige resultater! Gud sendte mig fra sted til sted for at irettesætte alt der angik denne videnskab. ret

(113)  Jeg ønsker at tale tydeligt til dig. Du er gået ind i et arbejde som ikke har plads hos en Kristen læge, og som ikke må have plads på vore sundhedsinstitutioner. Selvom denne sindsbehandling ser nok så uskyldig ud, vil den, hvis den udøves over patienterne, udvikle til ødelæggelse og ikke til genoprettelse. I det tredje kapitel i Andet Timotiusbrev, beskrives personer der accepterer vildfarelse, hvor det ene tankesind udøver fuldstændigt kontrol over det andet tankesind. Måtte Gud forbyde sådanne ting. Behandling af sindet er en af Satans største videnskaber, og det er vigtigt at vore læger ser denne videnskabs virkelige karakter; for de vil få store fristelser igennem denne behandling. Denne videnskab må ikke få den mindste plads på vore sanatorier. ret

(114)  Gennem sindet kan Satan kontrollere kroppen
Gud har ikke givet noget som helst lys eller nogen opmuntring til at vore læger skal gå i gang med at kontrollere hinandens tankesind fuldstændigt, så at den ene udvirker den andens vilje. Vi må lære Guds veje og hensigter. Fjenden må ikke få den mindste fordel over dig. Han må ikke få dig til at driste at kontrollere over andres tankesind, så det bliver en maskine i dine hænder. Dette er Satans arbejdsmetodes videnskab. Sådan arbejder han når han lokker mennesker til at sælge sjælen for brændevin. Han tager kroppen, tankesindet og sjælen i besiddelse, og det er ikke længere mennesker, men Satan, som handler. Og Satans grusomhed kommer til udtryk når drankeren løfter sin hånd for at slå den hustru ned, han har lovet at elske og værne om, så længe livet varer. Drankerens gerninger er et udtryk Satans vold. ret

(114)  En virkelig fare
Nu, min broder, ser jeg at du er i virkelig fare. Jeg kommer med dette fordi jeg ved at du er i stor fare for at blive lokket af Satan. Vi lever i en tid hvor al slags fanatisme baner sig vej bland troende og ikke troende. Satan vil komme ind, sige hykleriske løgne. Alt som han finder på at bedrage mænd og kvinder med, vil fremkomme. ret

(114)  Samtidig med at folk mister fornemmelse for deres behov for vital religion, bliver de fyldt med almindelige jordiske idéer, som de ophøjer som vidunderlige kundskaber. Læger som mister deres greb på Kristus, fyldes med deres egne idéer som de anser for at være videnskab, og kommer ind i læge-professionen som noget nyt og fremmed. ret

(114)  Jeg blev vækket tidligt klokken tolv, for at skrive disse ting. Lad mig sige dig det klart, at du er i en usikker sindstilstand, og at din møje for at redde dig selv, er forgæves. Ingen kan tjene to herrer. Hvis du prøver at tjene verden og Herren samtidig, vil resultatet være verdslige fremgangsmåder og systemer som det højeste i dit liv. Hvorfor? Fordi Guds ord bliver usympatisk; for hjertet får ikke lov at formes og dannes af Helligånden. Viljen overgives ikke til Gud, og åbenbares der en fjendskab til Gud. Hjertets naturlige impulser, der tjener det naturlige menneske, vælges til at styre. . . . ret

(115)  Min bror, så længe du værner om dine formodninger som sandhed, kan Gud ikke oplyse dig. Med din nuværende side af karakteren, er du ikke i stand til at forstå den bedste behandling, til at indføre den principper der hviler på en solid basis. Det du må overveje mest er: »Kan jeg vedkende mig mit rette standpunkt? Er mit kald sådan, at jeg kan afgøre sager?« Dine selviske idéer må aldrig blive en styrende magt på noget sanatorium. Du skal blande dig med andre mænd og kvinder som har forståelse. . . . . ret

(115)  Vore læger må ikke stille sig tilfreds med en halv omvendelse. De behøver at sætte hele deres lid til Kristus. Så vil et nyt hjertes sunde slag ændre atmosfæren omkring sjælen. Vær sikker på at du er accepteret af Kristus, for så stoler du på en korsfæstet og opstanden Frelsers fortjenester. Hans retfærdighed må være din retfærdighed. Han udvirker det for dig, og når du tager imod det, vil du stå retfærdiggjort under Guds tilstedeværelse. — brev 121, 1901. ret

(115)  Styre sindstankerne til Kristus
Kristus, den Almægtige Helbreder, skal ophøjes – og ikke nogen menneskelig læge. Læger, Jesus vil høre jeres bønner. Sygeplejersker, hvis I har en levende forbindelse til Gud, kan I, roligt bringe den syge frem for Ham. Han vil trøste og velsigne de lidende mennesker, forme og danne sindet, indgyde tro, håb og mod i det. Kristi liv, Kristi nåde, er den eneste kraft som sikkert kan holde i menneskets tankesind. Al anden indflydelse skal fjernes. ret

(115)  Ingen enkeltpersoner bør have kontrollen over en anden persons tankesind, tro at han derved får ham til at modtage store gaver. Sindets behandling er et af de farligste bedrag som kan udøves over nogen enkeltperson. Man kan mærke hjælpen for en tid, men det tankesind der kontrolleres sådan, bliver aldrig stærkt og pålideligt igen. Vi kan være ligeså svage som den kvinde der rørte ved kvasten af Kristi kappe; men hvis vi bruger vor Gudsgivne anledning til at komme til Ham i tro, vil han reagere ligeså hurtigt som han gjorde ved denne troens berøring. ret

(116)  Det er ikke Guds plan at noget menneske skal overgive sit tankesind til et andet menneske. Den opstandne Kristus, som nu sidder ned på tronen ved Faderens højre hånd, er den Mægtige Helbreder. Se på Ham efter helbredende kraft. Gennem Ham alene, kan synderene komme til Gud præcis som de er. De kan aldrig komme gennem noget menneskes tankesind. Menneskeagenten må aldrig lægge sig imellem de himmelske kræfter og dem som lider. ret

(116)  Alle bør være i en position hvor der samarbejdes med Gud, for at rette andres tanker mod Ham. Fortæl dem om Hans nåde og kraft, som er den største Lærer verden nogen sinde har kendt. Han kom til verden for at genoprette Guds moralbillede hos mennesker. Når man ser at Satan udøver en kontrollerende indflydelse over mænds og kvinders sind, for at fremme hans onde planer, kom Kristus for at bekæmpe mørkets kræfter, bryder den kontrol, som Satan har vundet og menneskesindene. Gør Frelseren til tiltrækningspunktet. ret

(116)  En forkyndertjener sagde en gang at han kun kunne tro at Kristus må have kendt til nogen videnskab. Hvad kunne denne forkyndertjener have tænkt på? Videnskab! Kristus kunne have åbnet den ene videnskabsdør efter den anden. Han kunne have åbenbaret videnskabens rigdomme for mennesker, som de kunne nyde godt af indtil nu. Men da Han vidste at denne kundskab ville anvendes i uhellig øjemed, så åbnede Han ikke døren. ret

(116)  En farlig videnskab
Vi beder dig om at ikke sætte dig selv under noget menneskesinds kontrol. Sindets behandling er den mest frygtelige videnskab som nogensinde er blevet forsvaret. Alle onde mennesker kan bruge den til at gennemføre sine egne onde mål. Vi har ikke noget æriende med en sådan videnskab. Vi bør være bange for den. De første principper i denne, bør aldrig komme ind i nogen institution. ret

(117)  Kristus kan ikke gøre noget for dem som bærer åg sammen med fjenden. Hans indbydelse til os er, »Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle.« Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let.« Når vi i vor daglige erfaring lærer af Hans sagtmodighed og ydmyghed, så finder vi hvile. Så er det ikke nødvendigt opsøge mystisk videnskab for at lindre den syge. Vi har allerede den videnskab som bringer dem virkelig hvile – frelsens videnskab, genoprettelsens videnskab, den levende trods videnskab på en levende Frelser.—Manuskript 105, 1901.

*****
ret

(117)  Til videre studium
Sindets behandling:

Råd om sundhed, 344-346;
I den store læges fodspor, 241-260;
Vidnesbyrd for menigheden 3:168, 169.
Sindets forhold til kroppen:
Råd om sundhed, 28, 29.
Kroppens helbredelse gennem sindet:
Råd om sundhed, 349, 350 (Vidnesbyrd for menigheden 3:184).
Sygelig fantasi, eksempler på effekten af forskellig uorden:
Vidnesbyrd for menigheden 1:700;
Vidnesbyrd for menigheden 2:523-536;
Ansporet af spændende læsestof:
Grundsætning for Kristen uddannelse, 163, 164.
Viljekraften til helbredelse:
Råd om sundhed, 94, 439, 440;
Den store mester, 202, 20;
Vidnesbyrd for menigheden 2:325, 428, 533.
Illustreret ved at helbrede lammelse:
Vidnesbyrd for menigheden 3:168, 169;
Den store mester, 267-269.
Kontrol af fantasien:
Råd om sundhed, 95-97 (Vidnesbyrd for menigheden 2:522-525).
Behandling af åndelige sygdomme:
Råd om sundhed, 323-325.
Virkningen af gudsfrygt om sundhed:
Råd om sundhed, 627-630;
Vidnesbyrd for menigheden 4:552-554.
Troen ødelægges af falske systemer:
Vidnesbyrd for menigheden 1:291, 296, 297.
Efterligne mirakler:
Budskaber til menigheden, 59, 60.
Clairvoyanter og magnetisk helbredelse:
Profeter og Konger, 210, 211. ret

næste kapitel