Jorden blev oplyst kapitel 5. Fra side 51ren side   tilbage

Inspirerede skrifter

(51)  Herren kalder på arbejdere til at gå ud i kolportagen, så de bøger, der indeholder lyset om den nærværende sandhed, kan blive spredt ud. Folk ude i verden må have at vide, at tidernes tegn er ved at gå i opfyldelse. Bring dem de bøger, som kan oplyse dem. ... ret

(51)  De, der har kendt sandheden i længere tid, er faldet i søvn. De behøver at blive helliggjort af Helligånden. Den tredje engels budskab skal forkyndes med høj røst. Frygtelige begivenheder er forestående. Vi har ingen tid at spilde. Gud forbyde, at vi skulle lade ting af mindre betydning fordunkle det lys, der skal fremholdes for verden. ret

(51)  Advarselsbudskabet skal bringes ud til alle dele af verden. Vore bøger skal udgives på mange sprog. Og med disse bøger skal ydmyge, trofaste mænd gå ud som kolportørevangelister og bringe sandheden til mange, som ellers ikke ville blive oplyst. ret

(51)   Overvind det onde med det gode
Det gør mig inderlig ondt at se dem, der bekender sig til at forvente Frelseren, bruge deres tid og talenter på at udbrede bøger, som ikke indeholder noget om de særskilte sandheder for vor tid - fortællingsbøger, levnedsskildringer. bøger med menneskelige teorier og spekulationer. Verden er fuld af sådanne bøger, de kan fås alle vegne; men hvordan kan Kristi efterfølgere beskæftige sig med så almindeligt et arbejde, når der er et skrigende behov for Guds sandhed alle steder? Vi har ikke fået som opgave at udbrede disse bøger. Det kan gøres af tusinde andre, som ikke endnu har noget særligt kendskab til det, der er bedre. Vi har en bestemt mission, og vi bør ikke have vor opmærksomhed henvendt på ting af underordnet betydning. Mænd og midler bør ikke bruges til at bringe folk bøger, som ikke siger noget om den nærværende sandhed. ret

(52)  Hvis der ikke holdes igen, vil markedet blive oversvømmet af dårlige bøger, og folk vil blive berøvet lyset og sandheden, som er så vigtigt for deres beredelse for Herrens komme. - Colporteur Ministry s. 120. 121. ret

(52)  De større bøger Patriarker og profeter. Konfrontation og Den store mester bør sælges alle vegne. Disse bøger indeholder sandhed for vor tid, sandhed, som skal forkyndes i alle egne af verden. Intet må hindre salget af disse bøger. - Colporteur Ministry. s.124. ret

(52)  Det ville behage Gud, om Den store mester fandtes i ethvert hjem. I denne bog findes der lys, han har givet over sit ord. Til kolportørerne vil jeg gerne sige, at I skal gå ud med hjerterne mildnede og afdæmpede efter læsningen om Jesu liv. Drik dybt af frelsens kilde, så den i jeres hjerter kan blive et kildespring, der vælder forfriskende for mennesker, som er ved at gå fortabt. ret

(53)   Mere værd end guld og sølv
Bogen Den store strid bør udbredes så meget som muligt. Den fortæller fortiden, nutidens og fremtidens historie. Med skildringen af de afsluttende begivenheder i denne Jords historie giver den et kraftigt vidnesbyrd til fordel for sandheden. Jeg er mere interesseret i at se denne bog mere udbredt end nogen anden, jeg har skrevet, for i Den store strid bliver det sidste advarselsbudskab til verden forkyndt mere klart end i nogle af mine andre bøger. ret

(53)  Jeg henvender mig til jer, som er ude i kolportagen: Har I læst det fjerde bind [i serien Den store strid]? Ved I, hvad der står i det? Erkender I værdien af disse ting? Indser I ikke, at mennesker behøver det lys, der meddeles her? Hvis I ikke allerede har gjort det, så henstiller jeg indstændigt, at I læser disse alvorlige advarsler og budskaber grundigt igennem. Det er min overbevisning, at Herren ønsker denne bog bragt ud på alle gader og stræder, hvor der er mennesker, som skal advares om den fare, der kommer meget snart. ret

(53)  Jeg blev drevet af Herrens Ånd til at skrive denne bog, og under arbejdet følte jeg en tung byrde hvile på mig. Jeg vidste, at tiden var Kort, og at de begivenheder, som snart vil vælde over os, vil komme meget pludseligt og hurtigt, som skriftens ord siger: "At Herrens dag kommer som en tyv om natten." - Colporteur Ministry . s. 126. 127. ret

(53)  Str. White er ikke ophavsmanden til disse bøger. De indeholder den oplysning, som Gud har givet hende under hendes livsgerning. De indeholder det dyrebare, oplivende lys, som Gud så nådigt har givet sin tjener at forkynde for verden. Fra disse bøger skal dette lys skinne ind i menneskers hjerter og lede dem til Frelseren. Herren har sagt, at disse bøger skal udbredes over hele verden. I dem er der sandhed, som for den, der tager imod den, vil være en duft af liv til liv. - Colporteur Ministry, s. 125. ret

(54)   Den rette balance
Der bør råde fuldkommen enighed blandt arbejderne, som sælger de bøger, der skal oplyse hele verden. Når kolportagen bliver omtalt for vort folk, så bør sundhedsbøger og sandhedsbøger nævnes under et. Forholdet mellem religiøse bøger og sundhedsbøger er blevet fremstillet for mig som rending og islæt, der udgør et smukt mønster og et fuldendt stykke arbejde. - Vidnesbyrd, bd. 6, s. 326. ret

(54)  Vor sundhedslitteratur virker som en håndsrækning for evangeliet, idet den baner vej for sandheden, så mange mennesker kan blive frelst. Jeg kender ikke noget, der kan åbne hjerterne så hurtigt som denne litteratur, der efter at være læst og praktiseret leder menneskene til at studere Bibelen for bedre at forstå sandheden. ... ret

(54)  Skrifter, der handler om sundhedsreform, vil nå mange, som hverken vil se eller høre noget om Bibelens vigtige emner. ... Sandheden må bringes ud til folk ved hjælp af sundhedsreformen. Dette er absolut nødvendigt for at henlede deres opmærksomhed til Bibelens sandhed. - Colporteur Ministry, s. 132. ret

(55 )   Sjælevindende skrifter
Vore blade indeholder velsignede sjælevindende bibelske sandheder. Der er mange, der kan hjælpe til med at sælge vore tidsskrifter. - Vejledning for menigheden. bd. 3, s. 277. ret

(55)  Vi har så at sige sovet, når det gjaldt det arbejde, der kunne udrettes ved udbredelsen af vor veludførte litteratur. Lad os nu ved en forstandig brug af blade og bøger forkynde ordet med beslutsom energi, så verden kan få en forståelse af budskabet, som Kristus gav Johannes på øen Patmos. Lad ethvert menneske, som bekender Jesu navn, vidne om, at "alle tings ende er nær; gør dig rede til at møde din Gud". - Colporteur Ministry, s. 145. ret

næste kapitel