Kolportørevangelisten kapitel 13. Fra side 90ren side   tilbage

Vovet og ophidsende.

(90)  Verden oversvømmes af bøger, som hellere burde tilintetgøres end udbredes. Bøger om indianerkampe og lignende emner, der udgives og sælges for fortjenestens skyld, burde helst aldrig læses. Der er en djævelsk fortryllelse ved disse bøger. Den hjerteskærende fremstilling af forbrydelser og afskyeligheder har en bedårende magt over mange unge og vækker hos dem et ønske om at blive berømt, om det end skulle ske ved de mest ondskabsfulde handlinger. Der er mange andre bøger, ganske vist ofte med historisk tilsnit, hvis indflydelse ikke er stort bedre. De ugerninger, de grusomheder og de tøjlesløse bedrifter, der skildres i disse skrifter, har virket som en surdej i manges sind og ledet til udøvelsen af lignende handlinger. Bøger, der beskriver menneskelige væseners djævelske gerninger, gør ond dåd offentlig bekendt. De grufulde ditalier i forbrydelse og elendighed er det unødvendigt at gennemleve endnu en gang og ingen, der tror på sandheden for denne tid, bør være med til at vedligeholde erindringen om dem. ..... ret

(91)  Kærlighedshistorier og indholdsløse og spændende eventyr udgør en anden klasse bøger, som er en forbandelse for enhver, der læser dem. Forfatteren klistrer måske en god moral på og muligvis indfletter han religiøse tanker i hele sit værk, men i de fleste tilfælde er Satan kun klædt i engledragt for på en desto mere virkningsfuld måde at kunne bedrage og forføre. Sindet påvirkes i høj grad af den næring, det får. De, der læser intetsigende, spændende eventyr, bliver uskikkede til de pligter, der ligger for dem. De lever et uvirkeligt liv, har ingen lyst til nyttigt arbejde og nærer intet ønske om at ransage Skriften og spise af den himmelske manna. Åndsevnerne svækkes og taber deres kraft til at overveje pligtens og skæbnens store problemer. ret

(91)  Jeg har fået undervisning om, at de unge udsættes for den største fare ved dårlig læsning. Satan leder stadig både de unge og dem i moden alder til at lade sig bedåre af værdiløse eventyr. Hvis en stor del af de bøger, der udkommer, kunne blive tilintetgjort, ville et onde ophøre, som øver en frygtelig svækkende og fordærvende indflydelse på menneskers sind og hjerte. Ingen er så stadfæstet i rigtige principper, at han er sikret mod fristelse. Al denne værdiløse læsning bør absolut forkastes. ret

(91)  Vi har ingen tilladelse fra Herren til at befatte os hverken med trykning eller salg af sådan litteratur, for den er et middel til at ødelægge mange sjæle. Jeg ved, hvad jeg skriver om; for denne sag er blevet klarlagt for mig. De, der tror sandheden, bør ikke befatte sig med dette arbejde i den hensigt at tjene penge. Herren vil sende en forbandelse over de midler, der således erhverves; han vil adsprede mere, end der samles. ret

næste kapitel