Kolportørevangelisten kapitel 5. Fra side 34ren side   tilbage

Vore skrifters indflydelse

(34)  Det er blevet vist mig, at vore skrifter bør trykkes i forskellige sprog og sendes til hvert civiliseret land, hvad det end måtte koste. Hvilken værdi har penge i denne tid i sammenligning med sjæles værdi? ..... ret

(34)  Det er blevet vist mig, at pressen er en magt til godt eller ondt. Dette middel kan trænge ind og påvirke offentlighedens sind, således som intet andet middel formår. En presse behersket af mænd, som han helliget sig til Gud, kan i sandhed blive en kraft til det gode ved at bringe menneskene kundskab om sandheden. ..... ret

(34)  I andre lande.
Det er blevet vist mig, at vore skrifter allerede har indvirket på nogles sind i andre lande ved at nedbryde fordommens og overtroens mure. Jeg så mænd og kvinder, som med spændt interesse studerede blade og nogle få sider traktater, der handlede om den nærværende sandhed. De læste disse beviser, som for dem var så nye og så underfulde og slog op i deres bibler med ny og dyb interesse, når sandhedsemner, der havde været dunkle for dem, blev klarlagt, særlig lyset om sabbatten ifølge det fjerde bud. Mens de ransagede skrifterne for at se, om disse ting forholdt sig således, skinnede et nyt lys ind i deres forstand, for engle svævede over dem for at indprente dem de sandheder, som de havde læst i skrifterne. ret

(35)  Søgen under bøn og tårer.
Jeg så dem holde blade og traktater i den ene hånd og Bibelen i den anden, medens deres kinder var vædede af tårer; jeg så dem bøje sig for Gud i alvorlig, ydmyg bøn om at blive ledet til hele sandheden netop hvad han havde gjort for dem, inden de påkaldte ham. Og da sandheden fik indpas i deres hjerter og de så sandhedens harmoniske kæde, blev Bibelen en ny bog for dem; de trykkede den ind til deres hjerter med taknemmelig glæde, medens deres ansigter strålede af lykke og hellig fryd. ret

(35)  De virker for andre.
Disse var ikke tilfredse med blot selv at glæde sig ved lyset, og de begyndte at virke for andre. Nogle gjorde store opofrelser for sandhedens skyld og for at hjælpe de brødre, som var i mørke. Således beredes vejen for den store gerning at udbrede traktater og blade på andre sprog. ret

næste kapitel