Kolportørtjenesten kapitel 12. Fra side 80.     Fra side 80 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Kp. 12: Givet til megen bøn

(80)  (80)Bed for en dybere erfaring. - Til vore kolportører, til alle Gud har betroet talenter, for at de må kunne samarbejde med ham, ønsker jeg at sige: Bed, oh bed om en dybere erfaring! Gå ud med hjerter, som er mildnet og besejret under granskningen af de dyrebare sandheder, Gud har givet os for denne tid! Drik dybt af frelsens vand, for at det i jeres hjerter må være som en levende kilde, der udvælder til vederkvægelse for sjæle, som er i færd med at omkomme. Da vil Gud give visdom, der sætter dig i stand til at tale på den rette måde. Han vil hjælpe jer til at åbenbare hans egenskaber, ved at meddele andre den visdom og forstand, som han har meddelt jer. ret

(80)  Jeg beder Herren om, at I må forstå dette emne i dets længde og bredde og dybde og at I må føle jeres ansvar med hensyn til at repræsentere Kristi karakter ved tålmodighed, ved frimodighed og ved trofast retskaffenhed. "Så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus." Fil. 4,7. - Vidnesbyrd bd. 6, s. 320. (1900) ret

(80)  Bed ydmygt og brændende. - Ydmyg, brændende bøn vil udrette mere til gavn for udbredelsen af vore bøger end alt kostbart udstyr i verden. Hvis arbejderne vil fæste deres opmærksomhed ved det, som er (81) sandt og levende og virkeligt og hvis de vil bede om tro på og fortrøste sig til den Hellige Ånd, vil hans styrke blive udgydt over dem i kraftfulde, himmelske strømme og da vil menneskehjerter modtage rigtige og varige indtryk. Derfor bed og arbejd, arbejd og bed, så vil Herren virke sammen med jer. - Vidnesbyrd bd. 6, s. 319. (1900) ret

(81)  Satan er på sporet efter jer. Han er en snu modstander og den hadefulde ånd, I møder i jeres arbejde, er inspireret af ham. De, som han behersker, giver genlyd af hans ord. Kunne sløret rives bort fra deres øjne, ville de, der således beherskes, se Satan spille alle sine kunster for at drage dem bort fra sandheden. I arbejdet for at redde sjæle fra hans anslag vil man opnå langt mere med ydmyg bøn efter Kristi eksempel, end ved mange ord uden bøn. ret

(81)  Bed hele tiden. - Arbejderne bør stadig opløfte sjælen i bøn til Gud. De er aldrig alene. Dersom de har tro til Gud og dersom de forstår, at dem er den gerning betroet at bringe folket lys angående bibelske emner, nyder de stadig Kristi ledsagelse. - Håndbog for kolportørere, s. 40. (1902) ret

(81)  Den påtrængende bøns kraft. - Jakob vandt sejr, fordi han var udholdende og beslutsom. Hans erfaring vidner om den magt, der ligger i udholdende bøn. Det er nu, vi skal lære denne lektie om vedholdende bøn og urokkelig tro. De største sejre for Kristi menighed eller for den enkelte kristne vindes ikke ved talent, uddannelse, rigdom eller menneskers gunst. De vindes i lønkammeret hos Gud, når alvorlig, kæmpende tro griber kraftens mægtige arm. ret

(82)  (82) De, der er uvillige til at afstå fra enhver synd og alvorligt søge Guds velsignelse, vil ikke opnå den. Men alle, der vil gribe Guds løfter, som Jakob gjorde, og være alvorlige og udholdende som han, vil sejre, som han sejrede. - Patriarker og profeter, s. 203. (1890) ret

(82)  Enhver vanskelig er et kald til bøn. - Oprigtighedens og renhedens sti er ikke fri for forhindringer, men ved enhver vanskelighed skal vi se kaldet til bøn. - Den store mester, s. 667. (1898) ret

(82)  Bøn og bibelstudium absolut nødvendig - Satan ved nøje, at enhver, som han kan forlede til at forsømme at bede og granske Bibelen, vil blive hans bytte. Derfor finder han på alle mulige kneb for at lægge beslag på opmærksomheden. - Den store strid, s. 520. (1888) ret

(82)  Dem, som vil tage hele Guds rustning på og hellige nogen tid hver dag til meditation og bøn og studere skrifterne, vil knyttes til himmelen og vil få en frelsende, forvandlende indflydelse på dem omkring sig. - Vidnesbyrd bd. 5, s. 112. (1882) ret

(82)  Bed med folk. - Der findes mange, som på grund af fordom aldrig vil få kundskab om sandheden, medmindre den bringes dem i deres hjem. Kolportøren vil måske finde disse sjæle og kunne yde dem åndelig hjælp. Det arbejde at gå fra hus til hus er en gerning, som han kan udføre med bedre held, end andre kan. Han kan lære mennesker at kende og forstå deres virkelige behov; han kan bede med dem og han kan vise dem hen til Guds Lam, som bærer verdens synd. Således (83) vil vejen åbnes, så at det særskilte budskab for denne tid kan finde adgang til deres hjerter. - Vidnesbyrd bd. 6, p. 314. (1900) ret

(83)  Med bøn og sang. - Kolportørevangelistens arbejde, hvis hjerte er gennemsyret af Helligånden, er fyldt med vidunderlige muligheder for det gode. Præsentationen af sandheden, i kærlighed og simpelhed, fra hus til hus, i harmoni med den belæring Kristus gav sine disciple da han sendte dem på deres første missionstur. Mange vil nås ved ydmyge og hjertefølte bønner. Den guddommelige Medarbejder vil være til stede for at overbevise hjertet. "Jeg vil være med jer alle dage", er hans løfte. Med forvisningen om at en sådan hjælper er der, kan vi arbejde med tro og håb og mod. - Vidnesbyrd bd. 9, p. 34. (1909) ret

(83)  Gud giver succes. - Det er kun Gud, som kan give fremgang ved såvel forberedelsen som udbredelsen af vore skrifter. Hvis vi i tro fastholder hans principper, vil han samarbejde med os i at få lagt bøgerne i deres hænder, som de vil gavne. Vi må bede om Helligånden, stole og tro på den. Ydmyg, inderlig bøn vil gøre mere for at fremme udbredelsen af vore bøger end alt det kostbare udstyr, der findes i verden. - Vidnesbyrd, bd. 7, s. 158, 159. (1902) ret

næste kapitel