Kolportørtjenesten kapitel 20. Fra side 123.     Fra side 123 i den engelske udgave.ren side   tilbage

Kp. 20: Vore store budskabsbøger

(123)  (123)Bøger der afslører lyset om Satans frafald. - [*Note: Læseren må tanke på at, siden disse udtalelser blev skrevet ned, er en større mængde budskaber - fyldte bøger, blevet udgivet og gjort tilgængelige for vore kolportørere. - Udgiverne. Jeg er blevet undervist om, at de vigtige bøger, som indeholder det lys, Gud har givet angående Satans frafald i himmelen, bør få en stor udbredelse netop nu, for gennem dem vil sandheden trænge ind i mange sind. "Patriarker og Profeter", "Daniel og Åbenbaringen" og "Den store Strid" behøves nu som aldrig før. De bør udbredes viden om, fordi de sandheder, som de indeholder, vil åbne mange blinde øjne... Mange af vort folk har været blinde for betydningen af netop de bøger, der var mest nødvendige. Havde man dengang vist takt og dygtighed i salget af disse bøger, ville bevægelsen for en søndagslov ikke have været, hvad den er i dag. - Review and Herald, 16. febr., 1905. ret

(123)  I Den store mester, Patriarker og profeter og Den store strid, og i Daniel og åbenbaringen, er der dyrebar undervisning. Disse bøger må betragtes af særlig værdi, og der må gøres alt for at få dem ud til folk. - Brev 229, 1903. ret

(123)  Jeg har fået det lys at Tanker om Daniel og Åbenbaringe, Den store strid og Patriarker og profeter, vil bane deres vej. De indeholder netop det (124) budskab som folk må have, det særlige lys som Gud har givet Sit folk. Guds engle vil berede vejen for disse bøger i folks hjerter. - Særlig instruktion om royalities, s. 7. (1899) ret

(124)  Profetiens ånds bøger. - Jeg takker min himmelske fader for den interesse mine brødre og søster har for udbredelsen af Kristi lignelser. Når disse bøger sælges udrettes der meget godt, og værket bør fortsætte. Men folks anstrengelser bør ikke kun være ved denne ene bog. Herrens arbejde inkludere mere end en linie i tjenesten. Kristi lignelser skal leve og gøre sit udpegede arbejde, men ikke alle Guds folk tanker skal være til dens udbredelse. De større bøger Patriarker og profeter. Den store strid og Den store mester bør sælges alle vegne. Disse bøger indeholder sandhed for vor tid, sandhed, som skal forkyndes i alle egne af verden. Intet må hindre salget af disse bøger. ret

(124)  Anstrengelserne for at udbrede Kristi lignelser har vist hvad der kan gøres på kolportørområdet. Dette arbejde skal være en uforglemmelig lektie for at kolportere på en bønlig, og tillidsfuld måde som fører til fremgang. Mange flere af vore større bøger kan sælges hvis menighedsmedlemmerne ville være vågen for de betydningsfulde sandheder i disse bøger, og indrømmer deres ansvar for at udbrede dem. Mine brødre og søstre, vil I ikke bestræbe jer for at udbrede disse bøger? - og vil I ikke derved bringe den entuisiasme som i havde ved salget af Kristi lignelser? Ved salget af denne bog har mange lært handle større bøger. De har fået en (125) erfaring som bereder dem til at indtage kolportørmarken. ret

(125)  Indflydelsen fra disse bøger. - Str. White er ikke ophavsmanden til disse bøger. De indeholder den oplysning, som Gud har givet hende under hendes livsgerning. De indeholder det dyrebare, oplivende lys, som Gud så nådigt har givet sin tjener at forkynde for verden. Fra disse bøger skal dette lys skinne ind i menneskers hjerter og lede dem til Frelseren. Herren har sagt, at disse bøger skal udbredes over hele verden. I dem er der sandhed, som for den, der tager imod den, vil være en duft af liv til liv. De er tavse vidner for Gud. I fortiden har de været midler i Hans hænder til overbevisning og omvendt mange sjæle. Mange har læst dem med stor forventning, og ved at læse dem er de blevet ledt til at se virkningen af Kristi forsoning, og stole på dens magt. De er blevet ledt til at overdrage deres sjæle til deres skaber, vente og håbe på Frelserens komme, for at tage Hans elskede til deres evige hjem. I fremtiden, skal disse bøger gøre evangeliet tydeligt for mange andre, åbenbare frelsens vej for dem. - Review and Herald, Jan. 20, 1903. ret

(125)  Sælg bøger der giver lys. - Herren har sendt megen undervisning til sit folk, linie for linie, forskrift for forskrift, lidt her, og lidt der. Der gives lidt opmærksomhed på Bibelen, og Herren har givet et mindre lys til at lede mænd og kvinder til det større lys. Oh, hvor meget ville der ikke udrettes hvis bøger med dette lys, blev læst med fortsæt på at udføre principperne, som står deri! Der ville være (126) tusinde gange større årvågenhed, tusinde gange mere selvfornægtelse og resolut anstrengelse. Og mange flere ville nu glæde sig over den nærværende sandheds lys. ret

(126)  Mine brødre og søstre, arbejd alvorligt for at omdele disse bøger. Læg jeres hjerter i dette arbejde, og Guds velsignelse vil være hos jer. Gå frem i tro, bed om at Gud vil berede hjerterne til at modtage lyset. Vær venlig og høflig. Vis på en pålidelig måde at I er sande kristne. Vandre og arbejd i himlens lys, og jeres sti vil være som retfærdighedens sti, der skinner mere og mere til den fuldkomne dag. - Review and Herald, 20. jan., 1903. ret

(126)  Sandheder barrikaderes af et "Så siger Herren." - Hvor mange har læst Patriarker og profeter, Den store strid og Den store mester grundigt? Jeg ønsker at alle forstår min tillid til det lys som Gud har givet, står fast, fordi jeg ved at Helligåndens kraft ophæver sandheden, og gør den ærværdig, og siger: "Dette er vejen, gå på den." I mine bøger er sandheden anført, barrikaderet af et "Så siger Herren." Helligånden skrev disse sandheder på mit hjerte og i mit sind lige så uudslettelig, som loven blev skrevet af Guds finger på stentavlerne, som nu er i arken, for at bringes frem på den store dag hvor en dom vil blive afsagt imod alt ondt, forledt videnskab fra løgnens fader. - Brev 90, 1906 . ret

(126)  Det ville behage Gud, om Den store mester fandtes i ethvert hjem. I denne bog findes der lys, han har givet over sit ord. Til kolportørerne vil jeg gerne sige, at I skal gå ud med hjerterne mildnede og afdæmpede efter (127) læsningen om Jesu liv. Drik dybt af frelsens kilde, så den i jeres hjerter kan blive et kildespring, der vælder forfriskende for mennesker, som er ved at gå fortabt. - Brev 75, 1900 . ret

(126)  "Den store strid," Mere værd end guld og sølv - Bogen Den store strid bør udbredes så meget som muligt. Den fortæller fortiden, nutidens og fremtidens historie. Med skildringen af de afsluttende begivenheder i denne Jords historie giver den et kraftigt vidnesbyrd til fordel for sandheden. Jeg er mere interesseret i at se denne bog mere udbredt end nogen anden, jeg har skrevet, for i Den store strid bliver det sidste advarselsbudskab til verden forkyndt mere klart end i nogle af mine andre bøger. - Brev 281, 1905 ret

(127)  Jeg henvender mig til jer, som er ude i kolportagen: Har I læst det fjerde bind [i serien Den store strid]? Ved I, hvad der står i det? Erkender I værdien af disse ting? Indser I ikke, at mennesker behøver det lys, der meddeles her? Hvis I ikke allerede har gjort det, så henstiller jeg indstændigt, at I læser disse alvorlige advarsler og budskaber grundigt igennem. Det er min overbevisning, at Herren ønsker denne bog bragt ud på alle gader og stræder, hvor der er mennesker, som skal advares om den fare, der kommer meget snart. - ret

(127)  Jeg blev drevet af Herrens Ånd til at skrive denne bog, og under arbejdet følte jeg en tung byrde hvile på mig. Jeg vidste, at tiden var Kort, og at de begivenheder, som snart vil vælde over os, vil komme meget pludseligt og hurtigt, som skriftens ord siger: "At Herrens dag kommer som en tyv om natten." ret

(128)  (128) Herren har lagt de sager frem for mig som er af største betydning for nutiden, og som når ud i fremtiden. Der har været talt ord i mit påsyn: "Skriv de ting i en bog som du har set og hørt, og lad det gå ud til alle folk; for tiden er nær, hvor den tidligere historie vil gentage sig." Jeg er blevet vækket klokken et, to eller tre om morgenen med nogle ting der betyngede mit sind meget, som om de blev talt af Guds stemme. . . . ret

(128)  Jeg fik vist . . . . at jeg skulle hellige mig selv til at skrive de vigtige ting ned til bind 4 [Den store strid]; så advarslen kan gå hvor den levende budbringer ikke kan gå, og at det vil henlede manges opmærksomhed til de vigtige begivenheder der vil ske i denne verdenshistories afsluttende scener. - Brev 1, 1890 . ret

(128)  Bogen Den store strid, sætter jeg over sølv eller guld, og jeg ønsker meget at den må komme ud til folk. Medens jeg skrev manusskriftet til "Den Store Strid", blev jeg ofte klar over tilstedeværelsen af Guds engle. Og mange gange blev scener jeg skrev om fremstillet for mig på ny i nattesyner, så at de fornyede sig og blev levende for mig. - Brev 56, 1911. ret

(128)  De største resultater fremover. - Resultaterne af omdelingen af denne bog [Den store strid] skal ikke dømmes hvad vi nu ser. Ved at læse den, vil nogle sjæle vækkes op, og vil få mod til at straks samle sig med dem som holder Guds bud. Men et større antal som læser den vil ikke tage deres standpunkt før de ser de begivenheder finde sted, som de har fået forudsagt i denne bog. Opfyldelsen af (129) nogle forudsigelser vil indgyde tro som andre også vil komme til, og når jorden oplyses med Herrens herlighed, i det afsluttende arbejde, vil mange sjæle tage deres standpunkt for Guds bud som resultatet af dette organiserede arbejde. - manuskript 31, 1890. ret

(129)  Bøger med en unik indflydelse. - Gud gav mig lyst som er i Den store strid, og Patriarker og profeter og dette lys må opvække folk til beredelsen for Guds store dag, som er lige foran os. Disse bøger indeholder Guds direkte appel til folk. Deri taler han til folk med oprørende ord, tilskynder dem til at gøre sig rede for Hans komme. Det lys Gud har givet i disse bøger bør ikke holdes skjult. . . . . ret

(129)  Jeg ved at udtalelsen om, at disse bøger ikke kan sælges, er forkerte. Jeg ved det; for Herren har fortalt mig at dette er sagt for at menneskelige påfund har blokeret vejen for deres salg. Det kan ikke nægtes at disse værker ikke var et produkat af menneskelige tanker; de er Guds stemme der taler til Sit folk og de vil få en indflydelse på menneskesind, som andre bøger ikke har. - manuskript 23, 1890 . ret

(129)  Mange vil forlade troen og forlede sig af lokkende ånder. Patriarker og profeter og Den store strid, er bøger der egner sig særlig til dem som lige er kommet til troen, så de må blive grundfæstede i sandheden. De farer der peges på kunne undgås i menighederne. Dem som bliver grundigt bekendt med lektierne i disse bøger vil se farerne for sig, og vil være i stand til at kunne se den tydelige og lige sti der er markeret for dem. (130) De vil holdes fra fremmede stier. De vil gøre lige stier for deres fødder, så den lamme ikke vendes bort af deres vej. - Brev 229, 1903 . ret

(130)  Vil beskytte sig fra vildfarelse. - Lad der vækkes en interesse for salg af disse bøger. Deres salg er absolut nødvendig; for de indeholder en belejlig undervisning fra Herren. De bør værdsættes som bøger der bringer et lys til folk, som der er særlig brug for lige nu. Derfor bør disse bøger omdeles vidt omkring. Dem som studerer undervisningen i dem omhyggeligt, vil modtage dette som var det fra Herren, og vil holdes fra mange bedrags vildfarelser som bliver præsenteret. Dem som antager sandhederne i disse bøger vil ikke ledes ind på falske stier. ret

næste kapitel