Råd til sabbatsskolearbejdet kapitel 1. Fra side 9ren side   tilbage

Betydningen og formålet med sabbatsskolearbejdet

(9)  (9) Et vigtigt arbejde.
Sabbatsskolearbejdet er vigtigt, og alle som er interesseret i sandheden burde bestræbe sig for at gøre det gunstigt. - TSS 109.
ret

(9)  En vidunderlig kraft for noget godt.
Vore sabbatsskoler er intet mindre end bibelgrupper, og i det indviede arbejde for at lære sandheder i Guds ord, kan de udrette langt mere end de hidtil har udrettet. Sabbatsskolen besidder, når den er ledet rigtigt, en vidunderlig kraft, og er tilpasset til at gøre et stort arbejde, men den er ikke nu hvad den kunne og burde være. Den påvirkning som går ud fra sabbatsskolearbejdet burde forbedre og forøge menigheden; men på ingen måde skulle det nogen sinde aflede fra menighedens interesser. Der er en meget værdifuld missionsmark i sabbatsskolen, og hvis der nu er gode varsler, er de kun antydninger og begyndelser på hvad der kan gøres. -TSS 29.
Jeg føler en dyb interesse i vore sabbatsskoler ud over landet, fordi jeg tror de er Guds redskaber i oplæring af vore unge i bibelsandhederne. Stadige anstrengelser burde gøres af både forældre og lærere i at interessere de unge i sager af evig betydning. Sabbatsskolen er en missionsmark, og meget mere end en missions ånd er tilkendegivet i dette vigtige arbejde end der har vist sig tidligere. -TSS 35.
ret

(10)  Det mest virkningsfulde sjælevindende organ.
Sabbatsskolen burde være en af de største redskaber, og det mest virkningsfulde, i at bringe sjæle til Kristus. -TSS 20
ret

(10)  En påvirkning uden vurdering.
Meget kan gøres for uddannelse og moralsk og religiøs oplæring af vore unge ved veltilrettelagte og ordentligt udførte sabbatsskoler. Tid og opmærksomhed burde gives til denne gren af arbejdet; for dets vigtighed i dets påvirkning på vore unge kan ikke vurderes. -TSS 14, 15. ret

(10)  En forvandlende kraft.

Sabbatsskolen er en vigtig gren af missions arbejdet, ikke kun fordi den giver unge og gamle et kundskab til Guds ord, men fordi den vækker en kærlighed i dem for dets indviede tillid, og et (11) ønske for at studere det for dem selv; og frem for alt, det lærer dem at styre deres liv ved dets hellige lære. -TSS 109, 110.
ret

(11)  En styrke for menigheden.
Der er en stor mark i Sabbatsskolearbejdet, der behøver at opdyrkes omhyggeligt, og det skal inspirere vor unge i at give dem selv fuldt ud til Herren, for at blive brugt af ham i hans sag. Der bør være ivrige og trofaste arbejdere i vore sabbatsskoler, som vil holde øje med og erkende hvem Guds Ånd rør ved, og samarbejder med Guds engle for at vinde sjæle for Kristus. Der er indviede ansvar som er betroet til sabbatsskolearbejdere, og sabbatsskolen burde være stedet hvor, mænd og kvinder, unge og børn, igennem en levende forbindelse med Gud, kan blive så velegnede at de skal være en styrke og velsignelse for menigheden. De bør hjælpe menigheden opad og fremad, så langt som det ligger til deres evner, og gå fra styrke til større styrke. -TSS 92.
ret

(12)  En stor, betydningsfuld mark.
Formænd og arbejdere i vore sabbatsskoler har en meget stor og betydningsfuld mark at opdyrke. De behøver at blive døbt med Guds Helligånd, så deres sind kan blive indprentet til at bruge de allerbedste metoder, og følge de bedste planer til at gøre deres arbejde fuldt vellykkedet. Herren vil arbejde med deres anstrengelser; thi for de unge er erhvervelsen (12) fra blodet fra Guds enbårne søn. Herren elsker disse unge, og gav Jesus til døden, »for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.«
Der er en stor gerning i uddannelse som skal udføres. Lærerne burde ofte bede for og med børnene og de unge, så de kan »Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.« De burde lære de unge deres ansvar over for Gud, og hjælpe dem til at forstå hvad Jesus forventer af dem. Udøv enhver påvirkning du har mulighed for i at byde dem til at interessere sig i skrifterne. Arbejd hårdt for deres sjæle, så de af sig selv kan blive nidkære arbejdere, og bruge deres talenter til at give andre det som har været givet til dem. -TSS 83.
ret

(13)  Værdig til lang tjeneste.
Sabbatsskolen bør være et sted hvor sandhedens juveler er gennemsøgt og befriet fra deres vildfarende omgivelser, og sat på deres rigtige sted i evangeliets struktur. Værdifulde ædelstene af sandheden, der længe ikke har været i syne, er nu genindført for Guds børn. Temaet om retfærdiggørelse ved tro, Kristi retfærdighed, burde fremlægges i vore skoler, så de unge og børnene kan forstå disse vigtige emner, og lærere og elever kan kende frelsens vej. Indviede og helligede principper der knyttet til frelsensplanen (13) har længe været mistet af syne, men de må genindsættes på deres rigtige sted i frelsesplanen, og gøre sig klar i deres himmelske lys, og trænge ind i det moralske mørke hvori verden er indhyllet.
Lad de unge give agt på den vise mands ord, »Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt.« Lad mennesker gå sagde, under bøn, og forsigtigt for Herren, i en stadig afhængighed af ham, og samtidig anvende alle deres kræfter, udnytte alle deres anledninger, stole på alt hvad Herren kan gøre med alle deres indviede evner. Lad dem spørge for et hvert skridt de tager, "Er dette Herrens vej?" Ydmyghed er et karaktertræk for dem som har sand visdom, og det er lige meget hvad der kan være deres evner, de vil ikke være selvsikre og pralende.
Gud kalder på unge mænd og kvinder til at omgærde sig selv med livslang, alvorlig gerning i sabbatsskole arbejdet. Krampagtige anstrengelser vil ikke hjælpe til at udrette meget godt, eller til at gøre dig til en fremgangsrig arbejder i Guds værk. Ved en tålmodig fortsættelse i at gøre godt, går du hen og bliver arbejdere med Gud. Du skal anse dig selv for at være en Guds tjener for dagen. Vær en flittig arbejder for dagen, og hold øje med at du ikke gør krogede stier for dine fødder, for ikke at den haltende vendes bort fra retskaffenhedens sti ved dine misgerninger. -TSS 52, 53.
ret

(14)  En rigelig belønning.
Ingen kan arbejde i sabbatsskolearbejdet eller i afholdsarbejdet uden at høste en stor høst, (14) ikke kun ved verdens ende, men i det nuværende liv. I de mange anstrengelser på at oplyse og velsigne andre, vil hans egene synspunkter blive klarere og mere tolerante. Jo mere vi bestræber os for at forklare sandheden til andre, med en kærlighed for sjæle, jo tydeligere vil det blive for os selv. Det vil altid åbne sig med ny skønhed og styrke til forståelsen af det der udlægges. -TSS 108.
ret

næste kapitel