Sandheden om engle kapitel 2. Fra side 14ren side   tilbage

Engles tjeneste i dag

(14)  Engle sætter vagt om os
Alle Kristi efterfølgere har en beskyttende engel. Disse himmelske livvagter værner de retfærdige imod den ondes magt. Dette erkendte Satan selv, da han sagde: "Mon det er for intet, Job frygter Gud? Har du ikke omgærdet ham og hans hus og alt hvad han ejer, på alle kanter?" Job. 1, 9.10. Det fremgår af Salmistens ord, hvorledes Gud beskytter sit folk: "Herrens engel slår lejr om dem, der frygter ham, og frier dem." Sl. 34, 8. Frelseren sagde med henblik på dem, der tror på ham: "Se til, at I ikke ringeagter en af disse små; for jeg siger jer: Deres engle i himlen ser altid min himmelske Faders ansigt." Matt. 18, 10. De engle der har til opgave at hjælpe Guds børn, har altid adgang til Gud. ret

(14)  Vi ved ikke hvordan en dags, en times eller et øjebliks resultater kan være afgørende, og bør aldrig begynde dagen uden at overlade vore veje til vor himmelske Fader. Hans engle er udpeget til at våge over os, og hvis vi underlægger os selv under deres ledelse, vil de være ved vore højre side, alt når farens stund kommer. Når vi ubevidst er i fare for at udøve en forkert indflydelse, vil engle være ved vor side, tilskynde os til en bedre vej, vælg vore ord for os, og påvirke vore handlinger.—Kristi illusturerede lektier, 341, 342. ret

(15)  Guds engle er helt omkring os. ... Oh, vi ønsker at kende disse ting, og frygter og skælver, og tænker meget mere på Guds engles kraft, som overvåger og bevogter os, end vi har tænkt hidtil. . . Guds engle er hvervet fra himlen til at bevogte menneskebørnene, og alligevel drager de væk fra deres betvingende indflydelse og går derhen hvor de kan få samkvem med onde engle. . . . . Oh, om vi må adlyde apostlens formaning (læs 2 Korinter 6,17. 18).—5MR 125. ret

(15)  Engles sendes for at tjene Guds børn, some r fysisk blinde. Engle overvåger deres skridt for at frelse dem fra tusinde farer, som de ikke kender til, og er på deres sti. — Welfare Ministry, 240. ret

(15)  I dag skulle jeg skrive om Kristus da han gik på vandet og stillede stormen på søen. Oh, hvor denne scene gjorde indtryk på mig. Guds majestæt og hans gerninger beskæftigede mine tanker. Han holder vindene i sine hænder, han kontrollerer vandene. I Herrens øjne var vi dødelige væsener bare små prikker på det enorme, dybe vand i Stillehavet. Alligevel havde han sendt engle fra himmelen, fra sin ubeskrivelige herlighed, for at beskytte den lille sejlbåd som krængede sig vej gennem bølgerne. —Denne dagen med Gud, 110. ret

(16)  Engle er indvolveret i familielivet
Herren skal tjenes mere, ja meget mere, af trofaste hjemmearbejdere, som af ham der forkynder Ordet. Fædre og mødre bør indse at de er deres børns opdragere. Børn er Herrens arvinger; og de bør oplæres og disciplinere til at danne en karakter, som Herren kan anerkende. Gøres det klogt og pålideligt og i bøn, vil Guds engle våge over familien, og det mest banale liv vil gøres helligt.—(Australasian) Union Konferens-referat, 6.september, 1909. ret

(16)  Inden man forlader huset for at gå til sit arbejde, bør hele familien samles, og faderen, eller i hans fraværelse moderen, bør bede Gud inderligt om at bevare dem gennem dagen. Kom i ydmyghed og med et hjerte, som er fuldt af ømhed, og med forståelse af de fristelser og farer, som ligger foran jer og jeres børn; bind i tro børnene til alteret og bed om, at Herren må have omsorg for dem. Tjenende engle vil vogte de børn, der således helliges til Gud.—Barnet i hjemmet, 499 ret

(16)  Guds engle, tusinde gange tusinde,... værner os mod alt som er ondt og jager mørkets magter bort som prøver at ødelægge os. Har vi ikke grund til at være taknemmelige hvert eneste øjeblik, selv om det kan ser ud til at komme vanskeligheder på vor sti? —Livet sammen med Gud, 16.jun. ret

(16)  Guds engle våger over os. På denne jord er der tusinde af himmelske budbærere som Faderen har sendt hid for at forhindre Satan fra at få fordel over dem som nægter at vandre på syndens vej. De englene som beskytter Guds børn på jorden, har forbindelse med Faderen i himmelen.—Lys fra det høye, 2 apr. ret

(17)  Vi må lære bedre at forstå englenes opgave! Det ville være rigtigt at huske på, at hvert eneste Guds barn kan regne med himmelske væseners medvirken. Usynlige hære af lys og kraft hjælper de frygtsomme og ringe, der tror og regner med Guds løfter. Keruber og serafer og vældige engle står ved Guds højre hånd: "Er de ikke alle ånder i Guds tjeneste, som sendes ud for deres skyld, der skal arve frelse?" — Mesterens efterfølgere, 154. ret

(17)  Engle oplyser vore tankesind
Gud kalder sine skabninger, om at bortlede deres opmærksomhed fra den forvirring der er omkring dem, til at beundre Hans værk. De himmelske organer er værd at betragte. Gud har gjort dette til menneskenes gavn, og når vi studerer Hans værker, vil Guds engle stå ved vor side, for at oplyse vore sind og vogte dem fra satanisk bedrag. —S.D.A. Biblekommentaren 4:1145. ret

(17)  Himmelske engle overvåger dem, der søger efter oplysning. De samarbejder med dem, som prøver at vinde sjæle for Kristus.— Bible Echo, 10.december, 1900. ret

(17)  Dit ... [tjenestearbejde for] den syge er en udmattende proces og vil gradvis udtørre livets udspring hvis der ikke er nogen forandring, in mulighed for genskabelse, og hvis Guds engle ikke passer på og beskytter dig. Hvis du ser de mange farer som du styres sikkert af disse himmelske budbringere dagligt, vil din taknemmelighed sprinte op i hjertet, og komme til udtryk i dine læber. Hvis du gør Gud til din styrke, kan du, under de mest nedslående omstændigheder, opnå højden og bredden i kristen fuldkommenhed, som du knapt tror det er muligt at nå. Dine tanker må ophøjes, du får ædle mål, klare begreber om sandheden, og hensigter, som skal rejse dig over alle usle motiver.—Counsels on Health, 384. ret

(18)  Jeg er fået vist din fare og jeg får og har fået vist, at din skytsengel beskytter dig igen og igen fra at du holder dig selv fra troens skibbrud. Min bror, højn standarden, opløft den og bliv ikke forknyt og modløs. —Vidnesbyrd for menigheden 8:175. ret

(18)  Engle hjælper at vi gør det rigtige
Lær at stole på Gud. Lær at gå til Ham som er mægtig til at frelse. . . . Fortæl den dyrebare Frelser præcis hvad du behøver. Han har sagt: ”Lad de små børn komme til mig, og nægt dem ikke,” vil han ikke afvise din bøn. Men Han vil sende Sine engle til at passe på dig, og beskytte dig fra onde engle, og vil gøre det let for dig at gøre det rigtige. Så vil det blive meget lettere, end hvis du prøver i egen styrke. Du vil altid have det således: ”Jeg har spurgt Gud om at hjælpe mig, og Han vil gøre det. Jeg vil gøre det rigtige i Hans styrke. Jeg vil ikke såre de dyrebare engle som Gud har udpeget til at våge over mig. Jeg vil aldrig gøre sådan, at de drives fra mig.”—An Appeal to the Youth, 55, 56. ret

(19)  Hvis du forsøger holde alle onde tanker nede i løbet af dagen, så vil Guds engle komme og dvæle hos dig. Disse engle er væsener der overgår i styrke. Du husker hvordan englen kom til graven, og romerske soldater faldt som døde for Hans åsyns herlighed; og hvis en engel kunne arbejde med en sådan kraft, hvordan kunne det have været, hvis alle englene som er hos her, havde være til stede? De engle som er hos os hver dag, for at passe på og beskytte os mod fjendens overfald.—Review and Herald, 14. august, 1888. ret

(19)  I er ikke alene i krigen mod det forkerte. Kunne forhænget rules til side, ville I kunne se himmelske engle kæmpe med jer. Dette må de gøre; det er deres arbejde at passe på de unge. ”Er de ikke alle ånder i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, der skal arve frelse?” Ti tusinde gange ti tusinde, og trusinde af tusinde engle tjener de unge. — The Youth's Instructor, 1.januar, 1903. ret

(19)  Jeg er meget taknemmelig for at jeg kunne besøge jeres skole [nu Oakwood College]. Jeg har i årevis gjort hvad jeg kunne for at hjælpe farvede folk, og jeg har aldrig set et så godt påbegyndt et arbejde noget sted, som andre steder i øjeblikket. I alle jeres erfaringer, må I huske at Gud engle står ved siden af jer. De ved hvad I gør; de er der for at passe på jer. Gør ikke noget der ikke behager dem. Når du arbejder og de arbejder, vil denne skole blive en hellig plads. Jeg ville gøre høre hvordan det går. Hele himlen er interesseret i de bevægelser I gør. Lad os gøre vort yderste for at hjælpe hinanden og vinde sejr. Lad os leve sådan at himlens lys kan skinne ind i vore hjerter og sind, sætte os i stand til at gribe himlens rigdomme.—Southern Field Echo, 1. juni, 1909. ret

(20)  Engle hjælper de fortabtes anstrengelser
Når himmelske intelligensvæsener ser dem der hævder at være Guds sønner og døtre anstrenge sig på en Kristus-lignende måde, for at hjælpe de fejlende, vise deres ømhed og sympati for den angrende og faldne, presser engle sig tæt til dem, og får dem til at huske de ord som udglatter og opløfter sjælen. . . . Jesus har givet Sit dyrebare liv, Sin personlige opmærksomed til Guds allermindste; og engle som overgår i styrke, vil slå lejr omkring dem der frygter Gud.—Healthful Living, 277 ret

(20)  Englene bliver ikke sendt fra de himmelske sale for at ødelægge, men for at våge over og værne sjæle i fare, for at frelse de fortabte og for at bringe de vildfarne tilbage til folden. "Jeg er ikke kommen for at ødelægge, men for at frelse," erklærede Kristus. Har du da intet medynksfuldt ord at sige til de vildfarne? Vil du lade dem gå fortabt, eller vil du række dem en hjælpende hånd? Lige omkring dig er der sjæle, som står i fare for at gå fortabt. Vil du drage dem til Frelseren med kærlighedens reb? Vil du holde op med at bebrejde og sige noget, der kan indgyde dem tro og mod? —Review and Herald, 10. maj, 1906. ret

(20)  Det er alles privilegium at kende sine egne vilkår så godt at der uden videre kan søges tilgivelse for al synd. Lægge al mistanke bort at Guds løfter ikke er til jer. De er til enhver angrende overtræder. Styrke og nåde der gives gennem Kristus, kommer frem ved tjenende engle til enhver troende sjæl. - Vejen til Kristus - side 52 ret

(21)  De som arbejder for andres bedste, arbejder samstemmende med himmelske engle. De får deres stadige kammeratskab, deres uophørelige forkyndertjeneste. Lysets og kraftens engle er nær, for at beskytte, trøste, helbrede, belære og inspirere. Den højeste uddannelse, den sandeste kultur, den mest ophøjede tjeneste for mennesker i denne verden, er deres.—Review and Herald, 11.juli, 1912. ret

(21)  Himlens engle bevæger på menneskenes tanker, for at opvække Bibelens temaer. Et langt større arbejde vil gøres, end der indtil er blevet sket, og ingen menneskers ære vil tilkomme dem, for engle tjener dem, der skal være frelsens arvinger, arbejder nat og dag.—Counsels to Writers and Editors, 140. ret

(21)  Gud kunne have overladt til de himmelske engle at forkynde evangeliets budskab og fuldbyrde barmhjertighedens værk. Han kunne have anvendt andre midler til at gennemføre sin hensigt. Men i sin evige kærlighed valgte han at gøre os til sine og Kristi og englenes medarbejdere, for at vi kunne blive delagtige i den velsignelse, glæde og åndelige højnelse, som denne uegennyttige tjeneste medfører. — Steps to Christ, 79. ret

(22)  Engle styrker vor tro
"Herrens engel slår lejr om den, der frygter ham, og frier dem." Sl. 34,7. Gud giver sine engle befaling om at frelse hans udvalgte fra ulykke, om at bevare dem fra "pesten, der sniger i mørke," og "middagens hærgende sol." Sl. 91,6. Atter og atter har engle talt med mennesker, som en mand taler med sin ven, og ført dem til sikre steder. Atter og atter har engles opmuntrende ord fornyet de troendes svage kraft, når den var ved at svinde bort, har ført deres tanker op over de jordiske ting og ladet dem ved troen se sejrens hvide klæder, kroner og palmegrene, der venter de sejrende, når de står omkring den store hvide trone.—Mesterens efterfølgere, 85. ret

(22)  Blandt dem som står ved siden af – fjendens ære, som prøver at bringe Guds folk i vanry, og himlens engle, ti tusinde gange ti tusinde, som våger og passer på Guds fristede folk, opløfter og styrker dem. Det er dem som står hos dem. Og Gud siger til Sine troende mennesker: I skal vandre iblandt dem. I skal ikke overvindes af mørkets magter. I skal stå frem for Mig for øjnene af hellige engle, som sendes ud for at tjene dem der skal være frelsens arvinger.— Generalkonferensens Bulletin, 23. april, 1901. ret

næste kapitel