Sandheden om engle kapitel 22. Fra side 300ren side   tilbage

Epilog

(300)  Genløsningens tema er noget engle ser ind i; det vil være de genløstes videnskab og sang ud i uendelige tider. Er det ikke værd tænke over og studere nu? — Bible Echo, 1.januar, 1888. ret

(300)  Når han [en Bibel studerende] forsker og overvejer de emner, som engle attrår at få indblik i (1Pet. 1,12), kan han få samkvem med dem. Han kan følge den himmelske lærers skridt og lytte til hans ord, ligesom dengang, hvor han lærte på bjerget og sletten og ved søen. Han kan i denne verden leve som i en himmelsk luft og indgyde de sørgende og fristede på jorden håbets tanker og længsel efter at blive hellige. Han vil selv komme i nærmere og stadig nærmere samfund med den Usynlige; ligesom den mand, der i gamle dage vandrede, med Gud, vil han bestandig komme nærmere til evighedens verden, indtil portene åbner sig, og han går derind. Han vil ikke føle sig som en fremmed. De røster, som byder ham velkommen der, er de helliges røster, de, som var hans usynlige ledsagere på jorden røster, som han her lærte at høre og elske, Den, som ved hjælp af Guds ord har levet i samfund med Himmelen, vil føle sig hjemme i det himmelske samfund.— Uddannelse, 127. ret

(300)  Herren vil at vi skal være skarpsindige til at forstå disse mægtige væsener, som besøger vor verden, har gjort en aktiv del i al det arbejde som vi har kaldt for vort eget. Disse himmelske væsener er tjenende engle, og de forklæder sig selv ofte i menneskeskikkelse. Som fremmede taler de med dem som engagerer sig i Guds arbejde. De har ledsaget de rejsende der har været i fare på ensomme steder. Engle har i menneskeskikkelse sagt opmuntrende ord på stormfulde skibe, for at lindre frygt og indgyde håb i farens stund, og passagerne har troet at de det var én af dem, de aldrig havde talt med før.—The Upward Look, 84. ret

(301)  Lad os bevare vort sind opfyldt af Guds herlige forjættelser, så vi kan tale sådan, at det kan være til trøst og styrkelse for andre. På den måde kan vi lære de himmelske engles sprog, som, hvis vi er tro, skal være vore ledsagere gennem alle evigheder.— The Youth's Instructor, 10.januar, 1901. ret

(301)  I det fremtidige liv skal vi forstå de ting som forvirrer os. Vi indser hvor stærk en hjælper vi havde og hvordan Guds engle er hvervet til at passe på os, idet vi følger rådene i Guds ord.— In Heavenly Places, 257. ret

(301)  Enhver af de frelste vil forstå, hvad englene har virket i hans eget liv. Den engel, som var hans beskytter fra det første øjeblik; den engel, der vågede over hans skridt, og som holdt sin hånd over ham i farens stund; den engel, der fulgte ham i dødsskyggens dal, som mærkede sig hans hvilested, og som var den første, der hilste ham på opstandelsens morgen hvordan vil det ikke blive at tale sammen med ham og komme til at vide besked om de guddommelige indgreb i den enkeltes liv, om Himmelens medvirken i alt arbejde for menneskeheden! — Uddannelse, 305. ret