Sydstaternes arbejde kapitel 19. Fra side 96ren side   tilbage

Principper for genoprettelsen

(96)  Angående de principper som bør lede vort folk i sådanne sager, er jeg blevet instrueret om selvopofrelsen og det påtrængende arbejde er nødvendig for at oprette og fremme den sag som er blevet gjort og det der lagt til rette, og Herren har stillet dem i udsigt på det sted som giver deres midler til at hjælpe Guds tjenere, som blev sendt til nye marker, for at gennemgå den samme erfaring, begynde med arbejdets ABC. Dem der bor der hvor arbejdet er sat i gang, er på et godt fundament. De bør selv føle sig forpligtet til at hjælpe dem der har behov, og udvirke endog en stor selvopofrende og selvfornægtende del af alle de midler, som for år tilbage var blevet investeret, af dem der boede et stykke fra, for arbejdet på deres lokalitet. Således har Herren planlagt at arbejdet skal vokse. De talenter hans tjenere får, skal fordobles ved at blive lagt ud som brug til gaver og ofre, og overdrages indflydelse. ret

(96)  Dette er loven om genoprettelse efter de rigtige linjer. En del af Herrens vingård bearbejdes og bringer frugter ind. Den anden del tages op, og det er Herrens plan at en ny, ubearbejdet del skal få hjælp fra den del som er blevet bearbejdet. Således vil arbejdet i alle dele blive en succes. Den hjælp der ydes må gives med glæde. Når Guds lovs principper således praktiseres, går arbejdet pålideligt videre og med dobbelt styrke. Når budbringerne har fået kraft til at proklamere den tredje engels budskab og snart viser sig med kraft og megen herlige fra vor Herre og Frelser Jesus Kristus. ret