Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 16. Fra side 109ren side   tilbage

Kap. 16 - Udbrede Den Store Strid udgaven.

(109)  Forberede manusskrift til Profetiens Ånd,
Bind 4, [Da Ellen White havde i tanke at materialet om den tidsaldrende konflikt var en del af bogen Den Store Strid, fokuserer dette kapitel sig om den post-bibelske del af beretningen i Profetiens Ånd, bd. 4, udgivet i 1884, og Den Store Strid, som kom frem i 1888. De udvidede skrifter om Kristi Liv til bogen Den Store Mester følger i næste kapitel. Udgiverne.] er forløberen til Den Store Strid. ret

(109)  Hæftige følelser under skrivningen (Februar, 1884) - Jeg skrev fra femten til tyve sider hver dag. Klokken er nu elleve og jeg har skrevet fjorten sider af manusskriftet til Bind Fire og syv sider breve til forskellige personer udover dette. Jeg føler en stadig taknemmelighed til Gud for hans nådige godhed. . . . ret

(109)  Idet jeg skriver på min bog føler jeg mig stærkt bevæget. Jeg ønsker at få den så hurtig så mulig, for vore folk behøver den så meget. Jeg skal fuldende den næste måned om Herren giver mig den sundhed, som jeg har fået. Jeg har ikke kunnet sove om nætterne, men tænkt på de vigtige ting som skal ske. Tre timers søvn, og nogle gange fire, det er det meste jeg får. Mit sind er oprørt så dybt, at jeg ikke kan hvile. Skriv, skriv, skriv, føler jeg at jeg må gøre, og ikke udskyde det. ret

(109)  Store ting er foran os, og vi ønsker at kalde alle folk ud af deres ligegyldighed, for at blive rede til den dag. Ting som er evige fylder min vision dag og (110) nat. Timelige ting svinder bort fra mit syn. Nu skal vi ikke bortlægge vor tillid, men have fast forvisning, fastere end nogensinde før. Hidtil har Herren hjulpet os, og Han vil hjælpe os til enden. Vi vil se på grundpillerne, huske på hvad Herren har gjort for os, i trøst og for at befri os fra ødelæggerens hånd. - Brev 11a, 1884. ret

(110)  Historien opåbnet i syns-scenarier fra tid til anden. - Gennem Helligåndens oplysning blev scenerierne af den langvarige konflikt mellem godt og ondt åbnet for skriveren af disse sider. Fra tid til anden har jeg fået lov at se værket, gennem forskellige tidsaldre, af den store konflikt mellem Kristus, livets Prins, vor frelses Ophav, og Satan, prinsen af det onde, syndens ophav, den første overtræder af Guds hellige lov. - Den store strid, introduktion s. x. ret

(110)  Visioner om fortid og fremtid under skrivningen. - Når jeg bruger min pen, får jeg forunderlige fremstillinger af fortiden, nutiden og fremtiden. - Brev 86, 1906. ret

(110)  Reformations historien fremstillet i syn. - Banneret over herskeren af Satans synagoge blev løftet højt, og vildfarelsen gjorde tilsyneladende sit triumftog, og reformatorerne, gennem den nåde de havde fra Gud, førte en fremgangsrig krig mod mørkets hære. Jeg fik fremstillet begivenheder fra reformatorernes historie. Jeg ved at Herren Jesus og hans engle overvåger slaget mod Satans magter med stor interesse. Satan, som kombinerer sine hære med onde mennesker, med det mål at slukke det guddommelige lys, ilden af Guds rige. For Kristi skyld led de hån, foragt og de menneskers had som ikke kendte Gud. Der blev talt ondt om dem og de blev forfulgt helt til døden, fordi de ikke ville opgive deres tro. - Brev 48, 1894. ret

(110)  Vist Ellen White år før hun besøgte Europa i 1885-1887. - For nogle år siden, da arbejdet af det første budskab i disse lande [Sverige og andre nordiske (111) lande] blev fremstillet for mig, fik jeg vist nogle forhold der lignede dem jeg berettede om oven for [Svenske børneprædikanter]. - Ellen G. White, i Historiske skildringer om udenlandske syvende-dags adventist missioner (Basel, 1886), s. 108. ret

(111)  Kapitel om trængselstiderne - Vi har netop læst emnet om trængselstiderne. Bror Smith mener at det kapitel under ingen omstændigheder må udelades af bind 4. Han siger at der ikke er en sætning i det der ikke er absolut nødvendig. Det lader til at han har gjort et meget dybt indtryk på ham og jeg tænker at jeg vil skrive til dig om dette. Jeg har læst det og det har en ligeså gysende kraft i sig. Jeg ser intet som udelukker det fra den bog, som skal sælges blandt ikke-troende. [Denne bog blev udgivet af Pacific Press i slutningen af september, 1884, og fortjente sig til denne gode anmeldelse: "Den Store Strid, bind IV: Dette bind er, langt om længe, blevet udgivet. Og vi er overbevist om at den vil mere end imødekomme deres forventninger, som har ventet længselsfuldt efter den. Vi bedømmer ud fra at vi selv har læst den; vi finder indholdet af dybere interesse end vi kunne forestille os." - Sign of the times, 2. okt. 1884. udgiverne.] - Brev 59, 1884. ret

(111)  1888-udgaven af Den Store StridArbejdet begynder med udvidelsen af Den Store Strid. - Basel, Schweiz, 11. Juni, 1886. Jeg tænker at I vil høre noget særligt fra vor familie. Vi er nu ti. W.C.W. [White] og Mary og Ella har det godt. Sarah McEnterfer har det godt, og har så travlt hun kan have med at nedskrive breve fra diktat, ved typografi. Marians [Davis] helbred er som det hele tiden har været. Hun arbejder på bind 4, "Den Store Strid". - Manusskrift 20, 1886. ret

(111)  Pålagt at portrættere scener fra fortiden og fremtiden. - Da Guds Ånd åbner store sandheder fra fortiden og fremtiden for mit sind, er jeg blevet pålagt at gøre andre det bekendt, som er blevet åbenbaret - at skildre stridens historie i de sidste tidsaldre, og især fremstille det sådan at der spredes et lys (112) over den snarlige kamp i fremtiden. I overensstemmelse med dette, har jeg tilladt mig at udvælge og gruppere begivenhederne i kirkehistorien, på en sådan måde at store prøvende sandheders åbenbarelser foldes ud. Åbenbarelser som i forskellige perioder er blevet givet verden, som har oprørt Satans vrede og fjenden af en verdens-elskende kirke, og de har fastholdt deres vidner som "ikke elskede deres liv til døden." - Den Store Strid, Indledning, s. xi. ret

(112)  Scener er blevet fremstillet på ny, under skrivningen. - Medens jeg skrev manusskriftet til "Den Store Strid", blev jeg ofte klar over tilstedeværelsen af Guds engle. Og mange gange blev scener jeg skrev om fremstillet for mig på ny i nattesyner, så at de fornyede sig og blev levende for mig. - Brev 56, 1911. ret

(112)  Livagtige scener om Kristi genkomst. - Himlen åbnede sig og lukkede sig, og var i bevægelse. Bjergene rystede sig som siv i vinden, og kastede løsrevne klippestykker omkring sig. Havet kogte som en gryde, og kastede sten op på land. Og idet Gud talte om dagen og timen for Jesu komme, og genoplivede den evige pagt med Sit folk, sagde han en sætning og holdt så pause medens ordene rulle over jorden. . . . ret

(112)  Jeg har ikke det mindske kendskab om tidspunktet hvor Guds røst taler. Jeg hørte timen hvor dommen blev proklameret, men havde ingen erindring om den time efter jeg kom ud af synet. Scenerier med en så gysende og højtidelige interesse passerede forbi mig, idet intet sprog er i stand til at beskrive det. Det var alt en levende virkelighed for mig, for afslutningen af denne sene viste en stor hvid sky sig, hvorpå Menneskesønnen sad. - Brev 38, 1888. (Udgivet i Selected Messages, bog 1, s. 75, 56.) ret

(112)  Læse korrektur - Det sidste arbejde på bogen. - Jeg har netop læst manusskriftet for de sidste tre kapitler. Jeg kan ikke se andet at det er helt rigtigt og af den største og mest gribende interesse. Jeg er glad for at du har (113) sendt disse sider og jeg ønsker bogen, den allerførste fra trykkeriet, sendt til mig. . . . ret

(113)  Sidste sabbat var en betagende og højtidelig tid. Jeg talte om nogle af de allersidste scener beskrevet i de sidste kapitler og der var en dyb følelse til mødet. - Brev 57, 1884 ret

(113)  Skridt blev taget for at gøre det allerbedste mulige. - Under forberedelse af denne bog, blev der brugt kompetente medarbejdere, og der blev investeret mange penge for at det bind måtte komme frem for verden i den bedst mulige stil.. . . ret

(113)  Herren indgød mig til at skrive den bog, for at den uden forsinkelse må spredes i alle dele af verden, fordi de advarsler den indeholder er nødvendige for at berede et folk til at stå på Herrens dag. - Manusskrift 24, 1891. ret

(113)  Ellen Whites erfaring medens hun skrev Den Store Strid. - Jeg blev bevæget af Herrens Ånd til at skrive den bog, og medens jeg arbejdede på den, følte jeg en stor byrde på min sjæl. Jeg vidste at den tid var kort, at scenerne som snart skal komme over os, ville til sidst komme meget pludseligt og hurtigt, ligesom det stor i Skriftens ord: "Herrens dag kommer som en tyv om natten" (1.Tess. 5,2). ret

(113)  Herren har sat de ting frem for mig som er af yderste betydning for den nuværende tid, og som rækker ind i fremtiden. Der er blevet sagt formanende ord til mig: "Skriv de ting ind i en bog, som du har set og hørt, og lad den gå ud til alle folk; for tiden er nær hvor den tidligere historie vil blive gentaget." Jeg er blevet vækket op klokken et, to, eller tre om natten, med nogle punkter som har indprentet sig i mit sind med magt, som om de er sat af Guds stemme. Jeg er blevet vist at mange af vore folk sover i deres synder, og selvom de hævder at være Kristne, vil de gå tabt med mindre de lader sig omvende. ret

(113)  De højtidelige aftryk der kommer i mit sind, idet sandheden lægges ud i klare linier for mig, prøvede jeg at bringe for andre, så enhver må mærke nødvendigheden af (114) at få en religiøs erfaring for sig selv, og få sin egen kundskab til Frelseren, egen kundskab til anger, tro, kærlighed, håb og hellighed. ret

(114)  Jeg er blevet forvisset om at der var ingen tid at miste. Appellerne og advarslerne må gives; vore menigheder må vækkes op, må belæres, så de må give advarslen til alle som de overhovedet mulig kan nå, erklære at sværdet kommer, at Herrens vrede over en lastefuld verden ikke længere vil udsættes. Jeg fik vist at mange ville lytte til advarslen. Deres sind ville være rede til at erkende de ting som det pege ud for dem. ret

(114)  Jeg fik vist at megen af min tid var optaget med at tale til folk, skønt det var mere vigtigt at jeg skulle hellige mig selv til at nedskrive de vigtige ting til Bind IV, [For Ellen White var 1888-udgaven af Den Store strid stadig Bind IV, i fremstillingen af Den Store Strid-beretningen, og blev ofte refereret af hende som sådan. - Udgiverne.] at advarslen må komme der hvor den levende budbringer ikke kunne komme, og at det vil henlede manges opmærksomhed til de vigtige begivenheder som vil ske under de afsluttende scener af denne verdens historie. ret

(114)  Idet menighedens og verdens tilstand blev åbnet op for mig, og jeg så de frygtelige scener som ligger lige foran os, blev jeg foruroliget over udsynet; og nat efter nat, medens alle i huset sov, nedskrev jeg de ting Gud har givet mig. Jeg fik vist de kætterier som kommer frem, de bedrag som vil herske, Satans mirakel-virkende kraft, de falske kristus'er som vil fremstå, som vil bedrage størstedelen af den religiøse verden, og som vil, om muligt, forføre de udvalgte. ret

(114)  Er dette Herrens værk? Jeg ved at det er det, og vort folk bekender også at tro det. Alle som bekender at tro den nærværende har brug for advarslen og belæringen i denne bog. ret

næste kapitel