Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 18. Fra side 121ren side   tilbage

Kap. 18 - Kommentarer medens arbejdet med Konflikt-serien stod på.

(121)  Resultatet af synerne spændte hendes livstid
I løbet af femogfyrre års erfaring er jeg blevet vist patriarkers og profeters liv, karakter og historie, som er kommet til folk med budskaber fra Gud, og Satan ville begynde på nogle onde efterretninger, eller komme med meningsforskelle, eller vende nogles interesse til andre baner, så folk ville berøves det gode Herren ville berige dem med. . . . ret

(121)  Jeg kunne kun få et levende billede fra dag til dag om den vej reformerne har betrådt, hvor blot små meningsforskelle kan skabe raseri. Således var det ved bedraget, trængslerne og korsfæstelsen af Jesus. Alt dette er kommet frem for mig punkt for punkt. - Brev 14, 1889. ret

(121)  Positiv kritik værdsættes (1885)
Fortæl hende [Marian Davis] at jeg for blot et minut siden har læst de breve hvori hun har beskrevet forbedringer der skal gøres i artiklerne til Bind 1 [Patriarker og profeter]. Jeg takker hende. Fortæl hende at hun har et punkt om at Zedekias får sine øjne vendt bort. Det behøver at formuleres bedre - også klippen, når vandet (122) flød - noget med hensyn til dette. Jeg tænker at jeg kan gøre artiklerne mere fyldestgørende. - Brev 38, 1885. ret

(122)  Bøger må bringe begivenhederne i orden
Nuvel, min kære Willie og Edson og Emma, lad os drage meget nær til Gud. Lad os til daglig leve sådan som vi ville ønske at vi havde levet, når dommen sættes og bøgerne åbnes, og enhver vil belønnes efter sine gerninger. . . . Bed Marry om at finde mig nogle beretninger i Bibelen som vil give mig begivenhedernes orden. [Under forberedelsen af Den Store Mester blev sådanne arbejdsopgaver brugt for at fastlægge begivenhedernes orden. Her skrev Marian Davis til lederen af Pacific Press, dateret den 23. november, 1896: "Den kapitelorden vi har fulgt er Andrews' harmoni som den står i hans bog om Kristi liv. Han betragtes generelt som den bedste autoritet, og citeres af ledende skrivere. Vi kender ikke til nogen bedre opstilling end hans." Samuel J. Andrews, Vor Herres liv på jorden. Udgivet første gang i 1862. 1891-udgaven var i Ellen Whites bibliotek. Hans "Orden på evangelierne" står på side XXII til XXVII - udgiverne.] Jeg har intet jeg kan ikke finde noget på biblioteket her [Basel, Schweiz]. - Brev 38, 1885, s. 8. ret

(122)  Helligånden indprenter sandheder på Ellen Whites hjerte
Hvor mange har læst Patriarker og profeter, Den store strid, og Den store mester? Jeg ville ønske at alle kunne forstå at min tillid til det lys Gud har givet, står fast, fordi jeg ved at Helligåndens kraft ophøjer sandheden, og gør den ære ved at sige: "Dette er vejen, gå på den." I mine bøger står sandheden anført, barrikaderet med et "Så siger Herren." ret

(122)  Helligånden gør disse sandheder ligeså uudslettelig mit i hjerte og sind som loven blev indskrevet af Guds finger på stentavler, som nu er i arken, og som skal bringes frem på den store dag, hvor dommen vil fældes mod alt ondt, indlistet videnskab af løgnens fader. - Brev 90, 1906. (Kolportør evangelisten, s. 126.) ret

(123)  Revision af Den Store Strid, Forfatteren redegør for hvad og hvorfor.
- Sanitarium, Californien, 25. 1911.
Kære bror [F. M.] Wilcox:
For nogle få dage siden modtog jeg en kopi af den nye udgave af bogen Den Store Strid, som for nylig er trykt på Mountain View, og også en lignende kopi trykt i Washington. Bogen er jeg tilfreds med. Jeg har brugt mange timer på at gennemse dens sider, og jeg ser at forlagshusene gør et godt arbejde. ret

(123)  Jeg værdsætter bogen Den Store Strid højere end sølv eller guld, og jeg ønsker meget at den vil komme ud til folk. Under udarbejdelsen af manusskriftet til Den Store Strid, har jeg ofte været klar over Guds engles tilstedeværelse. Og mange gange har de scener jeg har skrevet om, blevet overbragt på ny i nattesyner, så at de var friske og levende i mine tanker. ret

(123)  For nylig var det nødvendigt at denne bog blev sat op igen, fordi elektrotype-pladerne var blevet ødelagte. Det har kostet mig meget arbejde, men jeg beklager mig ikke; for uanset omkostningerne, så er jeg meget tilfreds med denne nye udgave. ret

(123)  I går læste jeg hvad W. C. White har skrevet for nylig til kolportørerne og mænd i vore forlagshuse, om den seneste udgave af Den Store Strid, og jeg mener han har fremlagt sagen korrekt og rigtigt. [Se appendiks A for den Ellen G White-anerkendende W. C. White-udtalelser der forklarer arbejdet med at revidere Den Store Strid i 1911. Appendiks B og C viser hans svar på spørgsmål om udarbejdelsen af Den Store Strid beretning og forklarer hvordan lyset kom til hende. ect.. . . - Udgiverne.] ret

(123)  Da jeg erfarede at Den Store Strid må genopsættes, besluttede jeg at vi først fik alt nøje undersøgt, for at se om sandhederne den indeholder stod forklaret på den allerbedste måde, for at overbevise dem som ikke er af vor tro, at Herren har vejledt og støttet mig med at skrive dens sider. ret

(124)   (124) Som resultat af den grundige undersøgelse, vore mest erfarne medarbejdere gjorde, er der forslået nogle ændringer i ordstillingen. Disse ændringer har jeg nøje undersøgt, og anerkendt. Jeg er taknemmelig for at mit liv er blevet sparet, og jeg har fået styrke og klarhed i sindet til dette og andre udgivelses-arbejder. ret

(124)  Medens bogen Mesterens efterfølgere blev udarbejdet, har Herren givet mine tanker fuldstændig fred. Denne bog vil snart være klar til udgivelse. Når denne bog er klar til udgivelse skal jeg, hvis Herren lader mig hvile, sige Amen, og Amen. Hvis Herren sparer mit liv, vil jeg fortsætte med at skrive, og frembære mit vidnesbyrd til folkesamlinger, efter hvad Herren giver mig styrke og vejledning efter. . . (underskrevet) Ellen G. White. - Brev 56, 1911 ret

næste kapitel