Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 25. Fra side 227ren side   tilbage

Kap. 25 - Generelle ledelsesprincipper

(227)  Alle steder hvor der er en menighed
Alle steder hvor der er en menighed, stor eller lille, må der etableres en skole. - Brev. 108, 1899. ret

(227)  Ikke kæmpestore mænd, men Guds ord
Brødfødelsen af Guds ord er det guddommelige element som sjælen behøver, for at sikre sig en sund udvikling af alle sjælens åndelige kræfter. På alle vore skoler skal dette ord gøres til uddannelsens hovedindhold; det er dette som vil give åndelig styrke, visdom, renhed og moralsk kraft, hvis det bringes ind i erfaringen. Det er ikke ord af verdslig visdom, det er kæmpestore mænd, ikke teori om mennesker, men det er Guds Ord. - Manusskrift 41a, 1896. ret

(227)  Ikke en uforanderlig plan i uddannelsen
Herren forlanger at enhver skal tage et ansvar for at udføre arbejdet forstandsmæssigt, med oplærte evner og udvirke sine tanker med god samvittighed, efter hans forudgående kundskab og tjeneste i skolerne. Herren ønsker ikke nogen særlig, præcis plan i uddannelsen. Det er frygt for Herren, som er visdoms begyndelse. Når mennesker med deres forskellige karaktertræk (228) skal tage deres tilrettelagte arbejde op som lærer og følge en læreplan efter deres egne evner, skal de ikke tro at de er et aftryk af den lærer som arbejdede før dem, så de ikke ødelægger deres egen anmeldelse fra fortiden. ret

(228)  En definition på sand uddannelse
Sand uddannelse er forberedelse af mental, moralsk og fysiske kræfter for at udføre enhver pligt, behagelig eller ej, oplæring af enhver vane og praksis, i hjerte, sind og sjæl for guddommelig tjeneste. Da vil der kunne siges om jer i de himmelske sale: "I er Guds medarbejdere" (se 1 Kor. 3,9). - Brev 189, 1899. ret

(228)  Anbefalelsesværdige kvaliteter fra schweiziske skoler
Jeg ser nogle ting her i Schweiz som jeg tænker er værd at efterligne. Skolernes lærer tager altid deres elever med sig når de beder, og lærer dem hvordan de underholder sig selv og tilbageholder enhver uorden eller nogen fejl. Dette er en uforanderlig lov, og tager børn med fra fem til femten års alderen. ret

(228)  Som belønning for god opførsel og flid, tager lærerne deres elever med ud på en lang gåtur, giver dem fri fra skole, tidligere end normalt. Jeg kan lide dette; jeg tænker at børnene har mindre anledning til at falde for fristelse. Det virker som at lærerne går ind i børnenes morskab og styrer dem. ret

(228)  Kærlighed kontra strenge og ubøjelige regler. - Jeg kan på ingen måde billige tanken om at børn føler at de er under konstant mistanke, og må overvåges, og ikke handle som børn. Men lad lærerne gå med ind i børnenes morskab, lad dem være eet med dem, og vise at de ønsker at de skal være lykkelige, og dette vækker børnenes tillid. De kan kontrolleres af kærlighed, men ikke af strenge, restriktive og ubøjelige regler, der følger dem i deres måltider og i deres fornøjelser. - Brev 42, 1886. ret

(228)  Vore talenter er lånt os i tillid, at vi kan bruge og øge (229) deres værdi. Oh, om forældre blot ville indse at familierne på jorden er symboler på familien i himlen. Om de ville indse deres ansvar, for at holde deres hjem fri for al urenhed, ond moral urenhed. Gud har planlagt at vi skal have langt mere af himlen i vore familier end vi nyder nu. ret

(229)  Behagelige scenerier og interessant arbejde. - Fra deres tidligste år er børn elever, og hvis der holdes behagelige situationer frem for dem i hjemmet, vil de blive fortrolige med kristen opførsel, venlighed og kærlighed. Deres sind er opbygget af det de ser og hører, og forældrene sår den sæd som enten vil høste velfærd eller ve. Hvis forældrene blot er kristne af navn, hvis de er Ordets gører, sætter de deres egen påskrift på deres børn, og ikke Guds påskrift. Børn længes efter noget som de kan indprente deres tanker med. For Kristi skyld, forældre! giv jeres hungrende, tørstende sjæle noget der kan mætte. ret

(229)  Børn er aktive af naturen, og hvis forældrene ikke giver dem noget at beskæftige sig med, vil Satan finde på noget der holder dem travlt i gang med noget ondt. Derfor, oplær jeres børn til et nyttigt arbejde. Du kan iklæde al arbejde med en værdighed, som vil gøre det nyttigt og ophøjende. ret

(229)  Bring fornøjelser ind i børnenes liv. - Se det ikke som jeres opgave at gøre livet for jeres børn ubehageligt. Ubehagelighederne vil komme hurtigt nok. Bring alle mulige fornøjelser ind i jeres bestræbelser som lærere og opdragere for jeres børn. Anspor dem til at gøre jer til kammerater. Syndige impulser, syndige tilbøjeligheder, og anstødelige vaner vil I med sikkerhed finde i jeres børn; men hvis I opmuntrer dem til at søge jeres selskab, kan I give dem en rigtig form for smag, de rette følelser og forjage misfornøjelse, beklagelser og oprør. Overvind deres stolthed ved at leve et eksempel for dem i hjertets sagtmodighed og ydmyghed. ret

(229)  Vi behøver at bortlue alt i vor (230) omgang med andre, som er hårdt og fordømmende. Når vi skal påtage os Kristi sagtmodighed og ydmyghed i hjertet, skal vi vise Kristus i al vor omgang med vore børn. For alle som arbejder i Kristi liner for sjæles frelse, siger Frelseren: "For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. " - Manusskrift 143, 1899. ret

næste kapitel