Udvalgte budskaber bind 3 kapitel 3. Fra side 23ren side   tilbage

Kap. 3 - Uafhængige handlinger

(23)  Forlader troen
Gud lærer, leder og fører Sit folk, så de må lære, lede og føre andre. Ligesom i det gamle Israel, vil der også, iblandt restfolket for disse sidste dage, være dem som ønsker at handle uafhængigt, som ikke er villig til at underlægge sig Guds Ånds lære, og som ikke vil lytte til anvisninger eller råd. Lad disse altid have i tanke at Gud har en menighed på jorden, som Han har beskikket magt. Mennesker vil ønske at følge deres egen uafhængige dømmekraft, afvise råd og irettesættelser; men lige så visselig som de gør dette, vil de forlade troen, og sjæles ulykke og ruin vil følge efter. Dem som så småt søger at understøtte og opbygge Guds sandhed, sætter sig selv på een side, står forenet i hjerte, sind og stemme i forsvar for sandheden. - Brev 104,1894. ret

(23)  Styrke ved at løfte i flok
Herren vil have at alle som gør en del i Hans arbejde frembærer et vidnesbyrd i deres liv for sandhedens hellige karakter. Enden er nær, og nu er tiden hvor Satan vil gøre særlige anstrengelser for at bortlede interessen og adskille den fra de helt betydningsfulde emner som burde (24) fastholde ethvert menneskesind til fælles handling. ret

(24)  En hær kunne ikke få held med noget, hvis dens forskellige dele ikke arbejdede i fællesskab. Skulle hver enkelt soldat handle uden hensyn til de andre, ville hæren snart komme i uorden. I stedet for at samle sin styrke i fællesskabet, vil den være underlegen med sit planløse og meningsløse arbejde. Kristus bad for at Hans disciple måtte være eet med Ham, ligesom Han var eet med Faderen. . . . . ret

(24)  Uanset hvor gode kvaliteter et menneske kan have, kan det ikke være en god soldat, hvis det handler uafhængigt. Godt kan gøres lejlighedsvis, men ofte er resultatet af lille værdi, og ofte ender det med mere skade end godt. Dem som handler uafhængigt, får det til at se ud som at noget udrettes, få opmærksomhed, og få det hurtigt til at se godt ud, og derefter væk. Alle må trække i een retning for at få det til at virke for sagen. . . . ret

(24)  Gud kræver samordnet handling af Sine soldater, og for at få dette i menigheden, er selvbeherskelse absolut nødvendigt; der må udvises selvbeherskelse. - Brev 11a, 1886. ret

(24)  Slå råd sammen - læg planer
I alle anstrengelser på alle steder hvor sandheden er blevet introduceret, er der brug for at forskellige tænkemåder, forskellige gaver, forskellige planer og arbejdtsmetoder forenes. Alle bør gøre det til særkende at rådføre sig med hinanden, at bede sammen. Kristus siger at: "Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader." (Matt. 18,19). Ingen medarbejder har al den visdom der er brug for. Planerne burde sammenlignes med hinanden, og rådføre sig med hinanden. Ingen skal tro at han selv er tilstrækkelig til at håndtere en sag nogen steder uden hjælpere. ret

(24)  Et menneske kan have den rette taktfølelse i en retning, men kan være absolut forkert på nogle vigtige punkter. Dette gør hans arbejde ufuldkomment. Han behøver et andet menneskes taktfølelse og gaven til kombinere hans anstrengelser. Alle bør være (25) helt i arbejdet. Hvis de kun kan arbejde med dem, som ser på samme måde som de og følger deres planer, så vil de gøre en fejltagelse. Værket vil være mangelfuldt fordi ingen af disse medarbejdere har lært lektierne i Kristi skole, der sætter dem i stand til at fremstille enhver fuldkommen i Kristus Jesus. Alle bør hele tiden forbedre sig. De bør gribe fat i enhver anledning og få det meste ud af ethvert privilegium, indtil de bliver bedre egnet for deres store og højtidelige arbejde. ret

(25)  Men Gud har sat forskellige gaver i menigheden. Disse er alle værdifulde på deres sted, og alle skal gøre en del i fuldkommengørelsen af de hellige. ret

(25)  Det er Guds orden, og mennesker må arbejde efter Hans regler og forordninger hvis de vil have succes. Gud vil kun acceptere de bestræbelser, som udføres villigt og med ydmyge hjerter, uden træk af personlige følelser eller selviskhed. - Brev 66, 1886. ret

(25)  Fremgangsmåden i de tidlige dage
Den gang da sagen var ung, plejede min mand at rådføre sig med mennesker, som havde sund dømmekraft. Værket var meget mindre end det er nu, men han følte sig ikke i stand til at føre det alene. Han valgte rådgivere blandt dem som havde ansvar i alle dele af arbejdet. Og efter at have rådført sig sammen, ville disse mænd gå tilbage til deres arbejde og føle et større ansvar for at føre værket frem i rette linjer, for at opløfte, for at rense for at cementere, så at Guds sag kunne skride styrket frem. - Manusskrift 43, 1901. ret

(25)  Uafhængighed, et Satans bedrag
Det er et fjendens bedrag, der får nogle til at føle at han kan bryde forbindelsen fra de agenter som Gud har udpeget og arbejde i sin egen uafhængige linie, efter sin egen tilsyneladende visdom, og alligevel være succesrig. Selvom han bilder sig selv ind at han gør Guds arbejde, vil han ikke have held med sig i sidste ende. Vi er et legeme, og ethvert medlem skal forenes i legemet, enhver (26) person giver sin respektive ydelse. ret

(26)  Det er ikke et godt tegn når mennesker ikke vil forene sig med deres brødre, men foretrækker at handle alene, og de ikke vil tager deres brødre med, fordi de ikke ser deres holdninger i øjnene. Hvis mennesker vil bære Kristi åg, kan de ikke trække sig ud. De, der vil bære Kristi åg, vil trække sammen med Kristus. - Manusskrift 56, 1898. ret

(26)  Idet vi nærmer os den endelige krise bør vi være mere systematiske end før, i stedet for den mindre brug af orden og harmoni i arbejdet. Al vor arbejde bør føres efter veldefinerede planer. ret

(26)  Jeg modtager lys fra Herren at der bør udvises en forstandig ledelse for denne tid, end i nogen tidligere periode i vor historie. - Brev 27a, 1892. ret

(26)  Velorganisering absolut nødvendigt.
Satan vil glæde sig, dersom han har held med sig til at komme ind blandt dette folk og ødelægge arbejdet på et tidspunkt, hvor gennemført organisation er så betydningsfuld og vil være den største kraft til at holde falske bevægelser ude og gendrive påstande, som ikke er godkendt af Gud ord. Vi må styre lige frem, så det system af organisationer og orden, der er blevet opbygget af kloge og omhyggelige arbejdere, ikke skal ødelægges. Der må ikke gives frihed til oprørske elementer, som ønsker at kontrollere arbejdet i denne tid. ret

(27)  Nogle har fremholdt den tanke, at ved tidens afslutning vil hver enkelt Guds barn handle uafhængigt af enhver religiøs organisation, men det er blevet vist mig af Herren, at det ikke i dette værk er muligt for den enkelte at være uafhængig. Himmelens stjerner er alle under een lov og påvirker hinanden til at gøre Guds vilje. De viser deres fælles lydighed mod den lov, som kontrollerer deres handlinger. Herrens folk må slutte sig sammen, for at hans gerning kan gå sundt og stærkt fremad. (30. maj. 1909) - Vidnesbyrdene, bind. 9, s. 257, 258. ret

næste kapitel